Beagle Scheepsmodelbouw

Bouwverslagen Houtbouw => Overig * => Topic gestart door: amazone op november 23, 2011, 16:38:21 pm

Titel: nicolas witsen in beeld gebracht 1:78 scheepswerf ---> Voltooid
Bericht door: amazone op november 23, 2011, 16:38:21 pm
Hoe men hedendaaghs Scheepen bouwt.
Onderstel eénes Schips
lang 134 voet.
HIer toe laat een Pynas - schip, (by gedachten gebouwt) lang over steven 134
Amsterdamsche voeten, en in al zyn deelen ontleedt, tot voorbeeldt dienen: na
welkers maat en gestalte, zoo de zelve recht verstaan wort, men zeer lichtelyk
Scheepen van onbegreepen lengte en gebruik, (mutatis mutandis, verandert het
geene verandert dient te zyn) zoo wel groote als kleine, na vormen en toestellen
kan; want alle regels, even-maat en gelykdeeligheit, blyven van eenderleye aart op
alle kiels lengten, 't zy het Schip een kiel heeft van 180, of slechts van 60 voeten
lang.
Ik zal hier vaste grondt-slagen, en wetten, hoe men alle Scheeps deelen, ja zelfs
een geheel Schip, maken moet, genoegh-zaam trachten ten toon te stellen. Hoewel
Vaste proportie is qualyk
te volgen.
echter waar is, dat het niet wel doenlyk is, altydt de wis-konstige maat ten vollen
na te komen, wegens de menighvuldige, en onderscheidelyke kromme en
gebogen gestalten, die men de houten aan een Schip geven moet. Waar van
daan het zeggen komt, dat twee Scheepen, of twee menschen, elkander nimmer
ten vollen gelyken. Doch hoe naauwkeuriger d'evenmaat en gelykdeeligheit in het
Scheeps-bouwen gevolght wert, hoe volmaakter, cierlyker, sterker, en wel bezeilder
het Schip zal zyn.
Huis-bouw-konst staat op vaste gronden, en geschikte wetten: doch zelden vindt
men huizen waar in de wis-konstige maat in alles waargenoomen is; schoon ieder
daar na tracht. Stoffe, plaats, en gelegentheit, brengen dikmaal wanschik by. Dus
staat het ook met de Scheeps-bouw. Het gebruik, 't welk van oneindelyke verandering
is, dwingt de Bouw-meesters maat en wetten te kreuken. Men volght die dan zoo
veel dienstig, en doenlyk is.

Benamingen van Scheeps-deelen, die men in het timmeren achter
elkander opmaakt, en aan 't Schip voegt.
1. Ten eersten maakt men de Kiel. Daar na
2. De Voor-steven.
3. De Achter-steven.
4. De Hek-balk.
5. De Rantzoen-houten.
6. De Klos daar onder a
7. Het Broek-stuk.
8. De Worpen.
9. De Hek-stutten. Als dan
10. Stapelt men de Kiel.
11. Neemt de Hek-stutten af, en de Worpen daar uit.
12. Ryst de Voor-steven.
13. Ryst de Achter-steven om hoog, legt daar de Worpen in, en zet daar dan de
Hek-stutten aan.
14. Maakt een Knie op de Kiel, en tegen de Achter-steven aan. Hier na
15. Maakt men de Streek klaar, met de Sponning.
16. Boort de Schei-nagels in de Stevens, en in de Kiel.
17. Maakt de Kiel-gang.
18. Maakt het Vlak, en zet het water-pas.
19. Ook een Buik-stuk op de Hals, met een Zitter aan wederzyden.
20. Dan boeit men de Kimmen, en
21. Maakt het recht water-pas, als het geschrooit is. Hier na
22. Maakt de Spant-oplangen, en maakt daar Jukken aan.
23. Daar de Stelling op komt.
24. Maakt dan de Scheer-gang om, en Sent daar boven, water-pas.
25. Ook de Swiepingen aan de boven-einden, en Schooren.
26. De Buik-stukken, Zitters, Stekers, Zogh-stukken, en Worpen.
27. De Kalven, of Hekken, en Toonen.
28. Maakt de Balken klaar.
29. Men maakt en slecht de Kimmen.
30. Wagert de Kimmen.
31. Maakt de Stelling, om de Balken te leggen. Hier op
32. Slecht men de Oplangen, daar de Balk-wager aan komt.
33. Maakt de Balk-wager vast.
34. Legt de Balken, met een Wager daar onder.
35. Brengt de Stelling boven.
36. Zet de Stut-mallen.
37. Maakt de Wagers tusschen de Kimmen en Balken.
38. Met de Spant-stutten.
39. Maakt Senten om, Schooren en Zwie-pingen aan.
40. Maakt de Knies, wagert het Vlak, maakt de Banden, en 't Kolsem, met de
Spoors.
41. Slecht het bovenste Lyf-hout.
42. Leght het Lyf-hout.
43. En zet dan een Wager of twee op.
44. Legt de Balken van 't Verdek, en de Konstapels kamer.
45. Vervolgens maakt men de Balk-wager.
46. Met de andere Wagers daar onder.
47. Slecht de Nagels in de Kimmen.
48. Maakt de Schaer-stokken en de Spiegel dicht.
49. Maakt de Knies, en laat de Ribben zagen.
50. Gaat buiten om, en maakt de Buik-houten onder de poorten.
51. Braeuwt de Kimmen, en de Streek.
52. Maakt het Huit-dicht.
53. Maakt het voort klaar.
54. Laat het Schip op zyde vallen.
55. Zet het recht.
56. Maakt de Stellen aan de Steven, en een Plaat aan de Kiel.
57. Maakt de Mal tot het Roer.
58. Maakt het alom klaar, om 't Schip te doen gaan, en als het klaar is zoo laat het
afloopen.
165
59. Als het Schip te water is gegaan, zoo maakt dan de Stellingen buiten en achter
aan.
60. Maakt de Klossen boven de Poorten buiten om.
61. En de Vullingen in 't Ruim. Hier na
62. Maakt men het buiten om op met Bark-houten, Vullingen, Raa-houten, Zet-gang,
Vertuining, en Regelingen.
63. Dan maakt men de bovenste Lyf-houten.
64. Met de Wager daar op.
65. De Ribben op den Overloop.
66. De Karviel-houten daar onder.
67. Het Spoor van de Spil, en van de Bezaans mast.
68. De Uitlegger.
69. De Hootden van de Tralie-luiken op 't Verdek.
70. De Visscher van de Bezaans mast, en van de Spil.
71. Leght de Balken van de Kajuit op Klampen, als ook die in de Bak.
72. De Balk-wager daar onder, met de andere Wagers.
73. De Ribben op 't Verdek.
74. Maakt de Knechten klaar in de Bak.
75. Kajuit-houten in de Bak, en onder de Ribben.
76. Zet de Speenen.
77. De Groote en Fokke Knecht.
78. Strykt den Overloop, dicht.
79. Daar na maakt men het Kruis van de Kajuit, en het Schot.
80. Het Galjoen.
81. De Galdery.
82. De Poorten.
83. Kluizen.
84. De Beting-knies.
85. Het Schan-dek.
86. De Beting-balk.
87. Strykt de Bak.
88. Maakt het Water-bordt op de Bak.
89. Als ook het Water-bordt in de Hut. Leght de Balken daar aan, met de Ribben.
90. Maakt de Balk-wagers, met d' andere Wagers daar onder.
91. Strykt het daar op, en maakt de Rusten.
92. Beschiet de Kajuit, en maakt daar Kooijen in.
93. Maakt de Visschers klaar.
94. Zet de Masten in.
95. En de Boeg-spriet.
96. Met de Spil.
97. Maakt de Puttingen vast.
98. Ook het Schot voor de Stuur-plecht.
99. Met het Schot voor de Bak.
100. En de Tralie-luiken.
101. Maakt hier na de Stulp-luiken.
102. De Bossen, Pompen, en't Gemak.
103. Het Schot voor de Hut.
104. Bos-banken.
105. Kruis-houten.
106. Het Schot voor de Konstapels kamer.
107. De Bottelarye.
108. De Kombuis.
109 De Kranen.
110. Het Roer.
111. De Schoote-bloks.
112. Zet de Hals-mast op, zoo 't noodig is.
113. Als ook de Regelingen boven de Bos-banken, zoo zy vereischt worden.
114. Maakt de Hals-klamp.
115. De Pompen.
116. De Broodt-kamer, en de Hel.
117. De Beting-balk op de Bak.
118. Kruis- en Karviel-hout.
119. De Boogh boven de Kolder-stok is 't noodigh. Dan vangt aan
120. Buiten om te verzoeken.
121. En te verdubbelen, is 't noodigh.
122. Beslaat de Steven en 't Roer met koper.
Dan volgen noch Bouts, Nagels, Spykers, Vensters, Deuren, Banken, Hoepen,
Kamers; het pekken, teeren, schilderen, en zoo voorts.


zo begint witsen in zijn boek over de scheepsbouw + somt hij alle werkzaam heden op die moeten gebeuren in deze volg orde.
om dit allemaal in 1 dio uit te beelden  weet je ook dat dit niet kan.
ik ga ongeveer elke keer een 10 tal punten aanpakken van witsen zijn lijst en ga dat in 1 dio proberen te gieten.
hoeveel dio s het uit ijndelijk gaan worden  weet ik zelf nog niet maar denk iets van een 12 tal.
het zal dus  een heel werkje zijn om deze alemaal te maken.
12 dio s betekent ook  een hoop schepen die mekaar opvolgen naar gelang er gebouwt gaat worden.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 23, 2011, 16:40:10 pm
Een prachtig projekt Dirk, en jou kennende gaat het iets bijzonders worden !

Citaat
54. Laat het Schip op zyde vallen.
55. Zet het recht.

Lijkt me toch een vrij nutteloze actie  :lol:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Drububu op november 23, 2011, 18:21:12 pm
Wat een ontzettend leuk idee.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op november 23, 2011, 19:07:57 pm
ja Dirk dat lijkt me toch wel een Mega project van een dio...we gaan je volgen...
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: jpdl op november 23, 2011, 19:23:29 pm
Dirk vol verwachting klopt ons hart,.............. maar dan naar jou diorama. :wink:
Heel veel succes en ik ga je zeer zeker volgen.

jean-pierre
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 23, 2011, 21:57:37 pm
het is best wel een mega project hoor waarschijnlijk dat ik het wel ga spreiden over een paar jaar , maar dat zien we dan wel.

de eerste 2  zullen niet zolang duren omdat er niet te veel werk aan het schip is. maar daarna moet ik telkens weer de romp op gaan bouwen tot een volgend stadium en dat gaat heel wat werk zijn.

als ik het ff moe ben kan ik weer verder aan de heemskerck  zo heb ik ook wat afwisseling volgend jaar.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 23, 2011, 22:28:21 pm
Dirk, jij gaat nog eens genoemd worden onder de groten der scheepsmodelbouw ! Zo'n combinatie aan snelheid, aanleg,  inspiratie en doorzettingsvermogen is zeldzaam

Alleen nog wat meer aandacht aan de afwerking en de russen kunnen naar huis  :mrgreen:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 24, 2011, 06:30:35 am
in het begin zal het zeker aanpassen zijn aan de schaal , want daar heb ik nog het meeste schrik van.  allemaal latjes van 1 & 2 mm  en er zullen er waarschijnlijk nog dunner tussen moeten zitten zoals de fortuning zal in fineer moeten komen of mischien wel in dik papier.

gelukkig  heb ik al veel bij henk kunnen gaan kijken  hoe hij het allemaal heeft aangepakt want het is tog wel klein om  in deze schaal gaan te schratchen.

nu is elke voet 0.35 mm 


Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 24, 2011, 07:46:46 am
de ondergrond van de bouwhelling

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E38.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E26.JPG)

de bouw helling heb ik wel wat ingekort want de 60 m van de echte VOC werf ga ik niet na maken omdat  ik dan  een veel te grote ondergrond moet gebruiken dus heb ik hem 40m lang gemaakt iets langer dan het schip moet zijn.

de zij kanten heb ik voorlopig maar breed genoeg genomen  dus het kan zijn dat ik daar nog iets af doe maar dat  ga ik zien als ik begin te bouwen en figuurtjes op ga zetten wat een  mooie maat is.

het  eerste werkje is de  bouwhelling vol brede planken leggen en de zijkanten afsluiten met palen en balken
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: jpdl op november 24, 2011, 08:14:35 am
Dirk waar haal je in vredesnaam de inspiratie en je werktempo vandaan. Het is ongekent
wat je hier op dit forum allemaal laat zien. Alles wat je maakt vind ik persoonlijk erg
mooi en volg de verslagen dan ook met veel plezier. Ga zo door dan kunnen wij er lekker van smullen. :wink:
In ieder geval heel veel succes ermee,

jean-pierre
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op november 24, 2011, 08:26:03 am
Een prachtig projekt Dirk, en jou kennende gaat het iets bijzonders worden !

Lijkt me toch een vrij nutteloze actie  :lol:

Nee, na het dichten van de huis, moet het zaakje gebreeuwd worden. Omdat die hoollanders zo'n plat vlak hadden. lukte dat alleen maar door het schip op zijn zijde te laten vallen.
(Volgens mij had er dus ook nog een 55b moeten zijn: laat het schip daarna op de andere zijde vallen :) )

Jan
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 24, 2011, 09:39:11 am
inderdaad  het was niet enkel om te brewen maar ook zaten er nog geen nagels in het vlak deze moesten er dan ook nog eerst ingeboort en geslagen worden.

bij de vlakbouw werd er belange niet zo hoog gestapelt als bij de spanten bouw want daar moest men wel onder het vlak kunnen om te nagelen.

55 b zou dus wel op zijn plaats zijn  :wink:
nr 58 is ook een spesialleke  maar daar weet ik nog niet het feine van dus dat gaat ook nog iets apart worden  :mrgreen:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op november 24, 2011, 10:36:57 am
Citaat
58. Maakt het alom klaar, om 't Schip te doen gaan, en als het klaar is zoo laat het
afloopen.
m.a.w.   Maakt het alom klaar =  werk nu de detail af aan de buitenkant  (doe nu nog zaken terwijl je eraan kan !! eenmaal in het water wordt dat lastig.)

om 't Schip te doen gaan = met de bedoeling het te water te laten.

en als het klaar is zoo laat het afloopen=     laat dan de romp te water...
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op november 24, 2011, 11:09:36 am
Schip liep van stapel af voordat het klaar was (zie ook dat boek van Hoving over Witsen)
De helling werd leeggemaakt zodra het schip kon drijven, en verder voor de wal afgebouwd.

Jan
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 24, 2011, 11:51:42 am
klopt alemaal maar er werd ook nog iets anders met het schip gedaan waar je nooit iets over hoort en tog  ongeloofelijk klink en is .  hoe ze het  klaar gespeelt  kregen  ben ik nog niet uit maar  daar hebben we het nog wel over  op het gepaste moment .
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op november 24, 2011, 14:22:05 pm
Dirk,
Je spreekt in raadselen  :)
Ben benieuwd wat je nu weer uit de boeken opgepakt hebt.

Jan
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 24, 2011, 16:07:34 pm
ja jan er zijn zelfs 2 manieren die besproken worden en alle bij even ongeloofelijk.

heb vandaag  liggen tellen en rekenen dus morgen kan ik aan het eerste deel van mijn dio beginnen
1. Ten eersten maakt men de Kiel. Daar na
2. De Voor-steven.
3. De Achter-steven.
4. De Hek-balk.
5. De Rantzoen-houten.
6. De Klos daar onder a
7. Het Broek-stuk.
8. De Worpen.
9. De Hek-stutten. Als dan
10. Stapelt men de Kiel.
11. Neemt de Hek-stutten af, en de Worpen daar uit.

deze 11 punten zullen er in zitten
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: SuperSylvester op november 25, 2011, 05:52:08 am
Erg leuk project Dirk, dat wordt weer smullen. Witsen visueel gemaakt.

Hier zou je een mooie documentaire van kunnen maken, met de teksten van
onze voorouder als leidraad.

Jack
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op november 25, 2011, 06:58:46 am
klopt alemaal maar er werd ook nog iets anders met het schip gedaan waar je nooit iets over hoort en tog  ongeloofelijk klink en is .  hoe ze het  klaar gespeelt  kregen  ben ik nog niet uit maar  daar hebben we het nog wel over  op het gepaste moment .

Ik heb wat zittenlezen.
bedoel je wat Witsen op blz 154 linker kolom, onder aan de bladzijde schrijft?
Klinkt inderdaad een beetje apart  :wink:

Ik vind het verhaal dat er na komt: trek een schip over de dijk heen, omdat de wef aan de binnenzijde en hetwater aan de buitenzijde ligt ook tamelijk onvoorstelbaar....

Jan

Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 25, 2011, 08:36:03 am
ja dat over de dijk trekken is een apart verhaaltje  , ongeloofelijk  wat die hollanders klaarspeelde  8)

het staat niet op 154 jan  ik zal het eens opzoeken waar het juist  staat
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 25, 2011, 08:38:09 am
Ik denk dat dat alleen met kleine schepen en met name platbodems werd gedaan. Volgens mij hen ik daar wel eens wat over gelezen.
Een driemaster van 50 voet krijg je echt niet over een dijk heen zonder zowel de dijk als het schip te slopen  :wink:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 25, 2011, 09:11:16 am
het staat wel op  blz 154  :oops: het is ook maar 1 zin en had er al over gelezen  het staat  onderaan

eer de schepen aflopen, ........  dit vind ik een ongeloofelijk verhaal  :D

arjan ik heb al gelezen dat het ook met grote schepen werd gedaan en heb er zelfs prentjes van gezien, witsen heeft nog boeken geschreven  en daar heb ik het ooit in gezien het is zo een wiskundige en natuur berekening die witsen  daar maakt  zoals hij wel meer doed en  lecht het het dan ook helemaal uit hoe het in zijn werkgaat en waar de krachten liggen  enz.   ik zal nog wel eens een poging doen om het op te zoeken maar weet niet of ik het nog ga vinden  .
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 25, 2011, 09:19:20 am
Het kan zijn dat Witzen het beschrijft, maar ik wil niet geloven dat dit vaak gebeurde. De meeste werven lagen gewoon direkt aan rivieren of kanalen.
Bovendien, als het regelmatig gebeurde dan zou het toch wel op etsen of schilderijen hebben gestaan ?
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 25, 2011, 09:24:16 am
ik heb het redelijk rap gevonden  had het bij mijn favorieten staan    http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2024%20art%20%2005%20overhaal.html

en http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2024%20art%20%2005.html   hier staan 2 ets tekeningen van die tijt oparjan je onderschat je voorouders  :lol:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: pilatus op november 25, 2011, 11:10:43 am
Onnavolgbaar!  : :whow:
Vraagje Dirk: ga je nu tegelijkertijd ook met 12 scheepsmodellen beginnen en ga je dan steeds na ieder diorama door met een model minder? Lijkt me van de ene kant eentonig maar seriewerk geeft wel tijdwinst denk ik (en gelijkvormigheid).

54. Laat het Schip op zyde vallen.
Lijkt me wel spectaculair maar als je het schema van 10 punten per dio handhaaft gaan we daar niets van zien  :x. Een 13e dio waard?
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 25, 2011, 11:51:37 am
jan het is gemiddeld 10 punten per dio  het kan zijn dat er meer of minder inzitten.
mischien doe ik zelfs maar 1 of 2 puntjes als het de moeite waard is  en dat kan soms wel eens het geval zijn, dus pin je niet vast aan  10 dio s het kunnen er altijt meer worden.

ik ga niet aan 5 schepen tegelijk bouwen want dat gaat tog niet en om elke keer weer het zelvde schip zien gebouwt te worden is eentonig  daarom  zal ik pas posten als de volgende punten aan de beurt komen  dus zal het hier wel eens windstil kunnen worden voor een tijtje maar dan ben ik natuurlijk aan een schip bezig.

als jullie het schip zo graag op zijn zij zien vallen wil ik daar wel iets voor  doen  :mrgreen:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op november 25, 2011, 12:10:29 pm
En als het schip op zijn zijde ligt, natuurlijk ook al die mannetjes er onder die met hun breeuwhamertje bezig zijn?

Jan
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: SuperSylvester op november 25, 2011, 12:16:25 pm
Nog een vraagje over de schaal, hoe kom je aan 1:78?

Ik zou dan liever iets kleiner gaan (1:87) dan zit je op H0-spoorschaal en kun je
de figuurtjes ervan gebruiken of andere details.

Jack


Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 25, 2011, 13:50:17 pm
de schaal komt van de figuren die ik heb jack
de preiser figuren van 1:87   vind ik niet in de gene die ik wil hebben , ze hebben ofwel verkeerde  kleren aan  hebben geen goede houding  en kosten dan ook nog eens een stuk meer dan de tinnen figuren die ik gevonden heb.  ik heb dus de schaal aangepast aan de figuren.  als ik op elk dio 10 figuren zet kom ik aan 100 figuren x de prijs .....  en het zullen er waarschijnlijk een hoop meer worden.   dan kom je al  snel op 200& 300 euro voor enkel de figuren. natuurlijk gespreid over +/- 2 jaar valt het wel mee maar het blijft  een hoop geld.

Citaat
En als het schip op zijn zijde ligt, natuurlijk ook al die mannetjes er onder die met hun breeuwhamertje bezig zijn

zoiets zou het  dus kunnen worden jan .


maar jullie lopen wel erg hard van stapel  :mrgreen:

de eerste ondergrond  heb ik al een beetje bewerkt  en hier ligt de  bouwhelling

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E39.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E27.JPG)

voor de bouwhelling heb ik nog een 4 cm gelaten om te laten zien dat daar het water is. dit ga ik  als volgende maken
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 28, 2011, 18:05:15 pm
ben ook al eens aan het rekenen geweest en omdat dit niet echt mijn sterkste punt is  :mrgreen: hier ff wat  cijfers

eerst de maten in duim daarna in 1:78

kiel 104 voet                     37,7cm
hoog 17  d                       0.54mm
breed 20.2 d                     0.64 mm

voorsteven

binnenkant 13.5 d              0.4 mm
buitenkant 8.1 d               0.25 mm
brete                                  1.2 mm
hoog 25 voet                       9 cm
valt 26 voet                        9.4 cm

hier valt me op dat het voorsteven  erg smal is  en gaat van 0.4  binnen naar 0.25 buiten kant
ook de kiel zal erg moeten versmalt worden naar het voorsteven en achter steven  van 0.64 naar 0.4

het achtersteven   moet ik nog eens goed lezen  :D
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 28, 2011, 18:21:04 pm
Citaat
en omdat dit niet echt mijn sterkste punt is   hier ff wat  cijfers

Het is inderdaad niet je sterkste punt want je zit er bij sommige een factor 10 naast !  :wink:

binnenkant      4,6mm
buitenkant      2,8mm

Beter alles nog eens goed narekenen !
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 28, 2011, 18:29:18 pm
Dirk, voor je schaal 1:78 kun je het volgende aanhouden:

1 voet = 3,6mm
1 Duim = 0,33mm

Het maakt dan niet uit of het de amsterdamse voet is of een andere. Dat verschil is op deze schaal veel te klein.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 28, 2011, 18:34:57 pm
veel dank arjan om het eens na te kijken  ik weet dat het niet mijn sterkste punt  :oops:  maar ieder heeft zijn gebreken.

wel goed dat je de  maat van 1 voet en 1 duim er bij zet dit is heel mooi en enorm makelijk voor mij  8)  thx
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op november 28, 2011, 20:43:49 pm
excel verteld me dat :

met Voet = 283 mm.  en  Duim = 26 mm.

kiel 104 voet                     37,7cm  --->    377,3 mm.
hoog 17  d                       0.54mm  ---->  5,7 mm.
breed 20.2 d                     0.64 mm ---->  6,7 mm.

voorsteven
binnenkant 13.5 d              0.4 mm  --->  4,5 mm.
buitenkant 8.1 d               0.25 mm  --->  2,7 mm.
brete                                  1.2 mm
hoog 25 voet                       9 cm   --->  90,7 mm.
valt 26 voet                        9.4 cm   ---> 94,3 mm.

Dirk altijd alles in één en zelfde maat  bij het rekenen.!!!!!!
of alles in mm. of wel alles in cm .. dan ga je geen of minder fouten maken/fouten maken.

Volgende keer krijg je ezelsoren op :!: :wink: :lol: en moet je bij de juf op de tree op je knieën komen zitten.  :brand: :screen:

PS van de breedte heb je geen duim maat gegeven, dus kan ik het niet uitrekenen.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: pauwels op november 28, 2011, 21:28:11 pm
Goed bezig Dirk. Hoeveel voet gaat het schip worden?  :)
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op november 28, 2011, 21:35:17 pm
Citaat
Het is inderdaad niet je sterkste punt want je zit er bij sommige een factor 10 naast ! 
Dirk denkt nog steeds dat hij schrijnwerker is en denkt in cm.  met modelbouw is dat veranderd naar mm.
Alleen heeft hij nog niet de gewoonte van alles in mm. om te zetten en daarmede te rekenen. en Ja dan krijg je die 10 maal meer of minder fout. !!!
maar gelukkig weten we dat en kijken over zijn schouder mee als hij zijn rekenlat bovenhaalt . :lol: :lol:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 28, 2011, 21:40:27 pm
134 voet  henk.

exel is iets dat ik niet heb  en ook niet weet hoe het  werkt.
maar  zeker bedankt voor al de maten  juist door te geven.

als ik weet hoeveel een voet en een duim is dan hoef ik aleen maar te vermenigvuldigen  en een reken machiene heb ik nog  :mrgreen:

maar zal de maten zeker eerst door geven voor ik begin te zagen en schaven  want  wil niet alles 12 keer maken  :lol: :lol:  of tog juist wel  :mrgreen:

ik ga er wel mijn manometer bij moeten pakken zie ik wel want jullie rekenen alemaal met  tienden van een mm  en dat is tog wel nieuw voor mij hoor.

en nu maar wachten tot  de riem van de schaafmaschiene binnen komt.  heb van daag al een hoop gezaagt  maar dit moet  nog wel onder de vandikte bank zodat alles het zelfde is.


ja ik ben  gewoon om alles in cm te zetten mischien moet ik dat tog eens afleren en iets kleinder beginnen denken en rekenen  maar  het zal niet vanzelf komen  je gaat mij daar zeker nog op betrappen  zeker als het lange stukken zijn van boven de 5 cm  moet ik veel te lang denken hoeveel mm het juist is en dan maak ik ook weer fouten.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 28, 2011, 22:29:49 pm
Citaat
ik ga er wel mijn manometer bij moeten pakken zie ik wel want jullie rekenen alemaal met  tienden van een mm  en dat is tog wel nieuw voor mij

Hee, je begon zelf met je voorsteven van 0,25mm !!  :lol:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 29, 2011, 12:39:54 pm
1/ ten eerste maakt men de kiel

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E40.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E28.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E25.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E16.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/kiel.jpg)

de dikte van de kiel word in 4 delen verdeeld  1/4 boven het rabat  waar de zandstrook in moet dit wordt later  de watergoot waar de pompen in komen te staan.
1/4 voor het rabat
2/4 onder het rabat dit is dus het stuk kiel dat zigbaar blijft onder het schip.

dit is maar een klein stukje  van een doorsnede kiel
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Drububu op november 29, 2011, 13:41:16 pm
heb je dat figuurtje ook zelf gemaakt Dirk ??
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 29, 2011, 15:05:15 pm
nee  maar wel geschilderd mbm models verkoopt ze maar ze komen heb ik nu gezien van engeland   http://europe.sgts-mess.com/index.html   je moet sivilians kijken daar komen al de figuurtjes van daan die ik op het dio ga zetten
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: mickey op november 30, 2011, 09:58:02 am
hoi dirk,
ik heb heel veel van je prachtige werk gevolgd, maar met dit project komt mij de vraag, waar in gods naam laat je al je kunstwerken als ze klaar zijn je moet toch onderhand in een museum wonen of heb ik het mis.
ik zal ook dit project met aandacht volgen. suc6
mick
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 30, 2011, 10:38:02 am
zoveel heb ik niet staan hoor.
de helft van mijn projecten gaat mis en die belanden in de  stoof.
scheepsbouw is een harde leerschool  :mrgreen: maar elke stap in de goede richting is er  1 meer.
ik heb nog maar 5 projecten tot een goed eind gebracht en 1 daar van licht op de bodem van een meertje  :cry:
de rest staat netjes weggeborgen in een houten kist zodat er geen stof aan kan  en mijn rc scheepje staat in de garage.
een mens moet tog iets om handen hebben met al die vrijetijt dat ik heb is dit een prachtig mooie hobby
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op november 30, 2011, 11:12:52 am
ik heb nog maar 5 projecten tot een goed eind gebracht en 1 daar van licht op de bodem van een meertje  :cry:

Heb je het dan over je kano, of over een ander schip?

Jan
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Shipbuilder op november 30, 2011, 11:28:43 am
Geniaal idee deze dio reeks Dirk 8)
Niet veel reacties van mijn kant, maar ik geniet wel weer met volle teugen :drink:
Veel plezier bij het realiseren van dit mega-project.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op november 30, 2011, 16:14:46 pm
het gezonken schip is de sampan.
eerst nog een paar foto s van de kiel

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E29.JPG)

dit is iets wat je ook nergens ziet  de kiel word vanaf het grootspant naar voor en achter toe verdunt tot de dikte van het voor en achter steven

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E19.JPG)

de kinnebak is de verbinding die de kiel met het voorsteven  aan elkaar maakt, normaal zit hier nog een verzonken zwaluwstaart verbinding in maar op een brete van 2 mm is dit onbegonnen werk. daarom is het nu recht gemaakt

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E17.JPG)

2/ maak het voorsteven

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E9.JPG)

het voorsteven word van buiten een stuk smaller gemaakt dan aan de binnenkant

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E2.JPG)

ook het kinnebak aan het voorsteven

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/010%7E3.JPG)

en een overzicht

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/012%7E1.JPG)
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op november 30, 2011, 16:47:56 pm
Dirk, je begint nu ook al goed te worden in het fijne werk !  :D Echt een all-round talent.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 01, 2011, 12:26:56 pm
breek me de bek niet open arjan dit is echt wel petieterig klein alemaal  :shock:

het achtersteven word door witsen in 3 delen gemaakt

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E26.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E20.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E18.JPG)

4/ de hekbalk

lengte 19v 6 d   = 70.3 mm
dikte 1 v 2.5 d   = 4.4 mm
brete 1 v 3.5 d  = 4.7 mm
de sponning is 3.5x3 duim en het hol 3 duim en staat 0.5 duim hol

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E42.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E30.JPG)

het achtersteven moet nog wel een hoop aan gebeuren dus dat zal het volgende zijn  die wil ik eerst  in  vorm krijgen

ik volg arjan zijn berekeningen van de voet en duim  dit is het makelijkste voor mij dan hoef ik alles  maar tevermenigvuldigen
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op december 01, 2011, 13:42:35 pm
Citaat
ik volg arjan zijn berekeningen van de voet en duim

Dan hoop ik maar dat die berekeningen goed waren  :wink:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amateur op december 01, 2011, 13:44:51 pm
breek me de bek niet open arjan dit is echt wel petieterig klein alemaal  :shock:

Her en der kom ik 1:196 tegen als schaal. Nog even en je zit daar ook bij!

Jan
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: ISOLA2 op december 01, 2011, 14:37:58 pm
Dan hoop ik maar dat die berekeningen goed waren  :wink:

Even nagerekend, op 0.1 mm nauwkeurig  :wink:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 01, 2011, 15:15:21 pm
ik gebruik voor elk stuk de manometer en als het 1:10 er boven of er onder zit  dan laat ik het zo want ff schuren en je hebt er rap teveel af geschuurt.  1:100 begin ik echt niet aan jan  ik zit nu al heel de dag met een vergrootglas te kijken het zal wel goed zijn .

en dit zijn dan de dikste  stukken aan het schip ik hoop maar dat ik de dunne dingetjes ook gemaakt krijg op maat
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op december 01, 2011, 15:58:52 pm
Dirk  mano meter ???  Dat is iets dat druk meet, oliedruk, luchtdruk ..

bedoel je niet een schuifmaat ??
zoiets.
(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSb0Z7BP63a_vc4YbS_7lI5pPhxLl-JCNKyv3rJtKOQd7aPK2d6uWZyJYt2)
en Op 0,1 hoeft nu ook niet , maar 0,2 moet wel...
dat is het dus wat wij bedoelden als we vroeger schreven, wat trager wat nauwkeuriger. werken.
bedenk een fout van 1/10 is in werkelijkheid  een fout van 7,2 mm.  !!  al een flinke spleet.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 01, 2011, 16:58:16 pm
 :oops: micro meter heet zoon ding zie ik nu

(http://www.conservationresources.com/Main/section_15/section15_18_files/image003.jpg)

zal morgen wel eens een foto maken die van mij ziet er iets anders uit maar werkt op de zelvde manier

dit fineertje is 1 mm op de foto

met een schuifmaat kan ik niet werken erik heb het al verschilende keren geprobeert maar snap er dus geen snars van
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op december 01, 2011, 17:07:49 pm
Citaat
met een schuifmaat kan ik niet werken erik heb het al verschilende keren geprobeert maar snap er dus geen snars van

Dat is ook gewoon lastig aflezen dus je hoeft je niet te schamen.

Dirk, voor 10 Euro heb je tegenwoordig al een digitale schuifmaat. Die geeft gewoon de dikte op een schermpje en is op 0,01mm nauwkeurug. Het voordeel ten opzichte van de micrometer is dat je met een schuifmaat ook gaten kunt opmeten met de achterkant.
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 01, 2011, 19:04:54 pm
kan ik wel eens naar uit kijken arjen  :wink:6/en de klos daar onder  :?:

ik ben op zoek naar dit stuk hout  :mrgreen:
er zijn een paar mogelijk heden maar weet niet of dit wel juist is


1/Van binnen, boven de eerste wurp, tusschen de hek-stut en de klos van de poort /         hier noemt witsen de zijkanten van het geschuts gat klos

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E4.JPG)

2/Het broek-stuk
is dik 7 duim, en komt over de onder-einden van de rant-
zoen-houten; maar de klos, die in de hoek van de rantzoen-houten komt, is
aan de zyde scherp. /  hier een foto van deze klos die witsen wel in ditaai tekent  maar ik snap niet goed waar ze moet komen ook in andere tekeningen is ze nergens te bespeuren. ook vind ik nergens een maat van de grote 

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E10.JPG)

ik vermoed dat deze klos is waar  witsen het overheeft maar waar moet deze klos komen  :?:

ben ff bij hoving gaan kijken maar hij weet het blijkbaar ook niet

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Naamloos22222222222.jpg)

Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 02, 2011, 09:13:57 am
ik denk te weten waar het gaat moeten komen  maar moet eerst het achtersteven nog helemaal opbouwen om te zien of mijn gedachten kloppen.
als het zover is laat ik het zeker weten
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: ISOLA2 op december 02, 2011, 09:42:00 am
3D puzzel, je bent weer goed bezig Dirk  :wink:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 02, 2011, 12:42:25 pm
5/ de ransoen houten
8/ de worpen

ik spring hier ff van 5 naar 8 omdat dit tog eerst gemaakt moet worden nr 6 &7 komt er nog aan

op de foto
1/ hekbalk
2/achtersteven
3/ransoenhouten   breet 1v 9d    dik 8 duim
4/worpen  dik 13 duim

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E43.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E31.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E27.JPG)

nr 6&7 het broekstuk en de klos daar onder kan ik pas maken als het achtersteven  inelkaar staat omdat dit de zelvde brete en lijnen moet volgen dit is daarom makelijker achteraf te maken en bij de klos staan ook geen maten bij  dit zal dus  elke keer  anders zijn  naargelang de ransoenhouten staan , het zelvde  met het broekstuk.  witsen zegt over de ransoenhouten dat ze bij lastdragers lager werden gezet en bij snelzijlers  hoger
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: ISOLA2 op december 02, 2011, 13:10:10 pm
  witsen zegt over de ransoenhouten dat ze bij lastdragers lager werden gezet en bij snelzijlers  hoger
Lijkt me logisch Dirk, als je ze hoger plaatst krijg je automatisch een slanker schip 
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: JanV op december 02, 2011, 13:44:14 pm
ziet er goed uit Dirk, ik doe je dit nog niet na.

je zou het onderwerp eigenlijk Witsen in woord en beeld moeten noemen
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 02, 2011, 13:47:31 pm
dat is zo  rené maar je krijgt ook nog iets anders

henk heeft daar al vele uren over na gedacht  en dat ding heet stuurlast  :lol:
iets waar witsen niets over zegt maar als je er over nadenkt is dit juist het zelfde.  zet men ze hoger zal ook het achterschip ranker zijn. en dieper in het water zakken  hierdoor krijg je automatis stuurlast  zonder het achtersteven te moeten verlengen zoals van ijk doed.

dit is puur mijn gedacht  :wink:


thx jan  ja over  het topic onderwerp  heb ik ook nagedacht maar wist zo direkt niets te verzinnen  het kan  nog aangepast worden maar zoveel zal het niet uit maken de meeste weten dat het over witsen gaat denk ik
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: pauwels op december 02, 2011, 14:22:27 pm

henk heeft daar al vele uren over na gedacht  en dat ding heet stuurlast  :lol:

    :) Lach je mij nu uit? Ik ben gewoon geinteresserd in die dingen.

Dirk, de stuurlast onstaat alleen maar uit de afmeting van het voorste spant van oprichting overzetten op de achterste spant van oprichting op een bepaalde hoogte van het spant. De Amsterdammers berekenden geen stuurlast maar hun schepn lagen nagenoeg altijd goed in het water.  :)
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 02, 2011, 14:30:07 pm
ik lag je helemaal niet uit henk ik snap het zelf  niet.  gelukkig moet je er bij witsen ook niet over na denken om dat hij het er niet over heeft
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op december 02, 2011, 14:58:37 pm
Dirk

Wel rekening houden dat "Witsen" nogal een grote duim had  :oops:  en dus ook sommige zaken uit "zijn duim zoog" om zijn geschriften aantrekkelijker en geleerder te laten lijken.

ik blijf het zeggen alles wat "Witsen" zegt of schrijft moet je kritisch bekijken !!!
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: jean op december 02, 2011, 15:09:47 pm
Hallo Dirk,

Heb jij enig idee hoe veel zo'n kielbalk weegt? Ik zag namelijk dat je er eentje vervoerde met een kruiwagen en dat lijkt me nogal zwaar. Ik denk dat een kielbalk van een meter of zes al snel zo'n 1,5 ton weegt. En dat op een kruiwagentje...
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 02, 2011, 17:30:29 pm
hoi jan 1.5 ton is wel erg veel hoor maar er zitten hier mannen die met  cijfers kunnen gogelen  lxbxd is qubice m  en dan kijken wat eik weegt dat moet je zeker wel ergens  kunnen vinden.  als ik een ruwe schatting mag doen voor de kielbalk  tussen 6 a 800 kg, maar kan er ook 400 kg naast zitten  :mrgreen:

erik  ik neem het wel met een koreltje zout maar  ik heb best wel vertrouwen in de man .

iets dat ik eens van witsen gelezen heb  ( niets met scheepsbouw te maken ) maar uit één van zijn andere boeken.  somige heren hadden zoals ze zelf zegde een hoorn van een éénhoorn op de  schouwmantel liggen en daar waren ze maar wat trots op , witsen spreekt dit tegen en zegt dat de hoorn van een  walvis is zo eentje met een hoorn op zijn neus  een narwal maar hij  probeert dus wel de waarheid te achterhalen en gelooft  dus ook niet wat ze alemaal zeggen. hij moet dus zeker zijn van zijn stuk
(http://www.groenehartvertellingen.nl/afbeeldingen-verk-tegels/eenhoorn-narwal.jpg)
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op december 02, 2011, 17:45:34 pm
dat ken ik van buiten, s.g. europeese eik  = 0,66 tot 0,72
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 02, 2011, 17:58:18 pm
das 430 kg denk ik maar ik en rekenen  :lol:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Arjan68 op december 02, 2011, 18:09:40 pm
Ik zat net te zoeken op internet of ik iets kon vinden over het gewicht van de kielbalken van de Batavia of 7P maar helaas niets gevonden.

Wel wat andere leuke cijfertjes over de Batavia:

- in totaal is er 1800 kuub eikenhout gebruikt. Hiervan zit nu iets meer dan de helft aan het schip. De rest is zaag afval (veel meer dan ik had verwacgt !)
- Het hele schip weegt zo'n 650 ton
- Het gewicht van de stalen nagels en bouten is bij elkaar bijna 10 ton  :shock:

Ook vond ook nog een interessante opmerking over het uitzoeken van het hout: Als men een goed stuk hout had gevonden dat net niet van de juiste maat of vorm was, dan werd gewoon het bestek aangepast in plaats dat men verder zocht. Da's weer de praktische instelling van de hollanders in die tijd  :wink:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: pauwels op december 02, 2011, 21:13:45 pm
De klos , Dirk in reactie 55 dient om de ruimte op te vullen van de rantsoenhouten. blz. 76/77 Hoving. Ik zou niet weten hoe dat nou moet passen.  :?
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 03, 2011, 07:54:58 am
de klos  heb ik ff getekent waar ik denk dat ze moet komen
ook omdat je ze bij witsen niet ziet zitten denk ik dat ze achter het broekstuk zit  ook aan de vorm te zien is dit ijgelijk de enige plaats waar ze zou kunnen zitten.
ze houdt de ransoenhouten bij elkaar als ook kan men het broekstuk er tegen nagelen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/klos.jpg)

als je dan bij hoving kijkt zou ze hier zitten

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/klos_onder.jpg)

met de klos onderd het broekstuk zal hij waarschijnlijk bedoeld hebben de klos ACHTER het broekstuk

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E10.JPG)

het zal dan de brete van de ransoenhouten hebben en de hoogte komt even hoog als het broekstuk  de inkeping  die op witsen zijn tekening ziet  moet wel rond het achtersteven zitten

zeg maar u gedacht als je er één hebt
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 04, 2011, 12:03:45 pm
6/ de klos daar onder ,   omdat ik niet zeker ben waar deze moet komen  kan ik deze ook niet plaatsen .
7/ het broekstuk  7 duim dik = 2.3 mm  en volgt de lijnen van de ransoen houten dit is best een dik stuk hout

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E32.JPG)

de geschutspoort staat 2 voet van de hekbalk en is ook 2 voet breed de balkjes 4 duim = 1.3 mm
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E28.JPG)
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: Beagle op december 04, 2011, 12:18:35 pm
zou je de titel niet beter vanderen in : "Witsen in beeld en kleur". :lol: :lol: :lol: :lol:
Titel: Re: dio scheepswerf 1;78
Bericht door: amazone op december 04, 2011, 12:50:36 pm
je bent al de tweede die het zegt erik jan sugereerde ook al zoiets.
ik zal de titel wel  veranderen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 04, 2011, 15:03:46 pm
Dirk, de Rantsoenhouten en het broekstuk zijn toch veel te grof en te dik uitgevoerd. Heeft Nicolaes Witsen daar niet meer gegevens van?  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 04, 2011, 16:48:26 pm
ransoenhouten   breet 1v 9d    dik 8 duim

en heb het juist na gemeten en ze zijn te breed . moet ergens een reken fout gemaakt hebben  :oops:
tog reken ik alles met het rekenmachiene uit

ze moeten 6,6 mm zijn en ik heb ze 8 mm gemaakt dat schieeld heel wat .

dat  ga ik zien of ik dat kan aanpassen  de dikte is wel juist .

thx henk
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 04, 2011, 21:02:50 pm
hoi henk ik ben is bij jou broekstuk gaan kijken  .

nu denk ik  tog ook dat het mijne te groot is  maar hoe hoog  moet het dan komen  denk jij ?
tot aan de bovenkant waar de rantsoenhoten  uitelkaar gaan ?

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/2222.jpg)

wel spijtig dat er geen maten bij staan enkel de dikte.  dus kan ik alleen maar voort gaan op witsens tekening  en daar zit het broekstuk namelijk hoger .
maar hoeveel  is een schatting . zoals het er nu bij staat en ik op de foto kan zien  zit het wel te hoog.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 04, 2011, 21:16:26 pm
Ik denk wat je nu afgetekend hebt op de foto, dat dat wel goed is, ik heb ook geen maat kunnen vinden.  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 05, 2011, 07:34:57 am
een kleine ingreep aan de ransoenhouten  van 8 mm naar 6,6 mm wegens een rekenfout van mijn kant

en ook het broekstuk  kleinder gemaakt want dit was echt wel te groot , dit heb ik dus verkleint  naar de hoogte waar de ransoenhouten open gaan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E33.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 05, 2011, 08:02:23 am
Dirk het ziet er beter uit.
mogelijk dat de foto vertekend, maar in Witsen en ook in het boek van hoving moeten de rantsopenhouten bijna een kwart cirkel maken; iets dikker van boven en iets smaller van onder.
maar in wat ik hier zie, heb ik de indruk dat het geen cirkel is maar een ovaal.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 05, 2011, 08:36:08 am
het ransoenhout word uit 2 cirkelbogen gehaalt maar volgt niet de boog  hier moet je op het gevoel en op het zicht  het enestuk binnen de cirkelboog en het andere deel buiten de cirkelboog tekenen.

nu licht het er aan hoeveel je binnen en buiten de boog tekent , je moet daar een goed uitzient stuk uit tekenen.

en bij de ene zal het wat meer zijn dan bij de andere dit zal voor elke bouwer anders zijn  . het is puur op gevoel en als je dan 1 mm naar links of rechts tekent  geeft dit  bij iedereen een andere vorm.

nu was dit naar mijn gevoel een goede ronding .  het oog van de meester telt hier en waarschijnlijk  het hout dat voorhanden was . 

er zullen zeker wel mallen bestaan hebben voor verschilende bretes  die men  ergens weg tasten en als ze de maat weer nodig hadden  konden ze de  betreffende mal uit het schap nemen en terug gebruiken.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 05, 2011, 08:46:50 am
Dirk het gaat niet over de buitencirkels maar over de basis cirkel .!!
Uit witsen zijn eigen boek; de cirkel (rode lijn) lijkt toch dicht bij het rantsoenhout aan te liggen.
(https://lh6.googleusercontent.com/-qqM_JqeU-8o/TtySjfywHkI/AAAAAAAADDU/ir347nFddjM/s640/rantsoen.jpg)

bemerk dat het eindpunt "c" van de cirkel ligt op het punt waar het rantsoenhout de  roersteven raakt.
en volgens Witsen, Hoving herhaalt het ook, is het maar één cirkel,
Zet eens een passer op het middenpunt en meet daarmee de breedte tot in  "b"  dan moet je dezelfde maat terugvinden tussen middenpunt en punt "C" aan je broekstuk.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 05, 2011, 11:00:18 am
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E29.JPG)

zo ziet mijn vorm er uit  ik heb de passerlijn ff in het rood gezet
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 05, 2011, 11:08:28 am
goed Dirk , dat is op papier, maar zo komt het niet over op deze foto.(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E33.JPG)
het is hierop dat je eens je passer moet zetten !!!
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 05, 2011, 11:13:39 am
(https://lh5.googleusercontent.com/-2YQH9lvIjW4/Tty1A9xR1XI/AAAAAAAADDs/vIzx19moYKA/s519/rantsoen2.jpg)
de lengte van de rode lijn, is veel groter dan de lengte van de blauwe lijn. die zouden beiden even lang moeten zijn?. Het zijn twee stralen van een zelfde cirkel.
Gewoon met een papiertje op deze foto gemeten heb ik al een verschil van 5mm. !!!!
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 05, 2011, 13:16:44 pm
ja erik nu laat je me tog ff schrikken hoor.
ik ales  nog eens 3 keer na gemeten maar het klopt tog hoor
en dan  ben ik zelf met mijn meetletje tegen het scherm gaan meten en daar heb je inderdaat dat verschil dat je op de foto ziet.

op de foto waar de lijntjes opstaan als je daar meet is het wel juist als je op het scherm meet  en daar heb ik het achtersteven opgelegt en  gewoon de ronding afgeschreven van het ransoenhout.

heb er ff het achtersteven opgelegt je ziet nog net het lijntje staan naast het ransoenhout.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E19.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 05, 2011, 14:51:56 pm
ja erik nu laat je me tog ff schrikken hoor.

Sorry als ik je heb laten schrikken, maar beter nu de opmerking krijgen, zodat je het nog in een vroe'g stadium zou kunnen verbeteren . Dan later moeten vaststellen,als alles klaar is, dat er een fout in zit .  :lol: :lol:


je weet het :  voor jou leggen we de lat hoog..  :mrgreen: :sail: :drink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 05, 2011, 16:16:20 pm
ik heb liever dat je te vroeg roept dan veel te laat  ook al denk je maar dat het niet goed zit mag je gerust roepen.

het achtersteven vind ik zelf één van de moeilijkste dingen om te maken. ook al ziet het er zo niet   uit.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 08, 2011, 13:37:38 pm
ja het is al een paar dagen stilletjes   :mrgreen:

vandaag  de geplemde grond gelecht.  ik weet niet of dit werkt maar heb het ergens gelezen dus zal ik eens een poging wagen.  neem witzand en meng dit met  droge behanglijm , strijk het zand mooi plat zoals je wilt hebben en daarna goed bevochtigen met een plantenspuit.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E44.JPG)

dan krijg je dit   en nu maar ff afwachten wat  dit geeft  het zit er een 3a4 mm dik op
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: jpdl op december 08, 2011, 15:28:41 pm
Dat ziet er aardig uit Dirk. De basis ziet er in ieder geval
al mooi uit, net als de rest trouwens.

jean-pierre
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 08, 2011, 17:27:16 pm
ben benieuwt als alles droog is.
of alle korreltjes zand gefixeert gaan zijn.
OF
ben je nog van plan er verder  lagen op aan te brengen ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 08, 2011, 18:19:39 pm
ik zoek het nog wel te schilderen maar geen laag er meer overleggen.  ik weet ook niet wat het geeft dus moet ik ook afwachten.
als het niet naar mijn goesting is gaat het er af en doe ik het met witte lijm.

of gebruik ik  schuurpapier als ondergrond die ik dan verf dat heb ik ook wel eens gezien en dat geeft ook een mooi rezultaat.

maar eerst ff afwachten wat dit gaat doen , ik had deze tip bij de  treinbouwers gezien en zij leggen zo hun sporen vast in het zand.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 09, 2011, 15:03:07 pm
de ondergrond begint mooi uit te harden dus dat schijnt dus wel goed te lukken  :D

straks  eerst een paar pakjes behanglijm gaan halen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 12, 2011, 14:34:51 pm
heb om te beginnen 3 ondergronden gemaakt deze kunnen nu harden en dan kan ik aan de eerste 3  beginnen  dan komen  hopelijk ook deze week de100 figuren die ik bestelt heb nog aan  :mrgreen:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: JanV op december 12, 2011, 16:12:46 pm
het zal druk gaan worden op de werf met 100 man personeel.
zijn dit ook kabouterjes die je echt gaan helpen met de bouw, of kijken ze alleen maar toe :D
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 12, 2011, 16:37:10 pm
het is wel de bedoeling om deze over een 6 tal dio s te verdelen hoor jan  dat er ongeveer een 20 tal per dio op komen. heb eens een testje met 12 manetjes gedaan maar dat is te wijnig

het   zijn wel werkmannen dus je zult ze bezig zijn in volle actie en als je goed inzoemt kan je het zweet er af zien rollen  :lol:

ik ga dus eerst nog wat figuren moeten schilderen voor ik er aan kan beginnen.
maar heb al een hoop andere kleine dingetjes gemaakt ondertussen zoals zaagschraafjes  maar dat krijg je later alemaal wel te zien.

ik zit nu echt te wachten op de figuren
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op december 12, 2011, 19:03:23 pm
het   zijn wel werkmannen dus je zult ze bezig zijn in volle actie en als je goed inzoemt kan je het zweet er af zien rollen  :lol:


Je bent 'n echte slavendrijver Dirk, nu verwacht je hetzelfde tempo van je personeel als wat je zelf hebt. :lol: :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 12, 2011, 20:07:55 pm
het   zijn wel werkmannen dus je zult ze bezig zijn in volle actie en als je goed inzoemt kan je het zweet er af zien rollen  :lol:
Pas maar op Dirk dat ze geen vakbond oprichten en in staking gaan  :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 12, 2011, 21:05:12 pm
witsen zecht er niets over maar bij van yk  kan je lezen hoeveel uren deze mannen per dag moesten maken.

dan kan je mij echt geen slavendrijver noemen hoor  :D

een vakbond  :?: ze mogen blij zijn dat ze werk hebben  :lol:  anders ander en beter  en mischien werken ze nog voor minder geld ook  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 13, 2011, 06:47:01 am
Citaat
een vakbond   ze mogen blij zijn dat ze werk hebben    anders ander en beter  en mischien werken ze nog voor minder geld ook 
en dat noemt men dan een slavendrijver  :lol: :lol:

 benieuwt naar de schildering van je ventjes-figuren.  hoe ga je die de verschillnde houdingen doen aannemen zoals zagen, lastdragen, hameren ???
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 13, 2011, 09:21:28 am
ik zit met een +/- 15 verschilende figuren waar ik uit kan kiezen  erik  dan moet ik de juiste man op de juiste plaats weten te zetten. ook al zal het soms niet helemaal uitkomen maar heb er een redelijk goed oog in.

omdat het tinnen figuren zijn (wit metaal) kan ik ze ook geen andere poze geven dus zal ik ze proberen zo goed mogelijk te verdelen dat er overal wat gedaan word op de werf.  zoals de zagers zullen dikwijls terug komen  ook dragers. mannen met een kruiwagen enz

moest het echt niet uitkomen  dan zoek ik wel een arm te amputeren en terug  op de juiste plaaats te pinnen maar hopelijk moet dit niet te dikwijls gebeuren want ze zijn redelijk klein en de armen zijn ook niet gemaakt om ze zomaar in een andere richting te draaien.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 13, 2011, 11:07:13 am
ik ben nu bezig  met ladders te maken

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E45.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E34.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E30.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 13, 2011, 11:51:46 am
Dirk dat is een mooie ladder, maar ik denk dat ze te modern is voor die tijd  :?:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 13, 2011, 12:07:34 pm
de messing sporten worden ook bruin geschilderd hoor rené zodat ze helemaal van hout lijkt.

om deze in hout te maken ? zou ik niet weten hoe ik daar aan moet beginnen.
ik wou ze eerst helemaal in messing maken en solderen maar dat leek me een beetje te modern daarom  heb ik de zijkanten al in hout gepakt
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Wannes op december 13, 2011, 14:53:29 pm
Wat de sporten betreft:

Met tandenstokers kom je een eind weg  :lol: enne die zijn normaal toch uit hout (in België toch?)

Wannes
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 13, 2011, 15:06:19 pm
ja dat is zo wannes alleen zijn tandestokers 2 mm dik en de draad 0.8 mm   en op schaal zijn dat  dikke sporten hoor . dus dikker dan 0.8  kan je zeker niet gaan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E21.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Wannes op december 13, 2011, 15:22:28 pm
Nee begrijp dat je weinig andere keuze hebt dan metaaldraad te gebruiken, maakt het laddertje ook wat steviger....

Tandenstokers afschuren tot +/- 0,8mm lijkt me ook nogal omslachtig  :?

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op december 14, 2011, 06:42:38 am
als je dat netjes bruin schildert weet  niemand meer dat er metaal onder zit.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 14, 2011, 07:52:47 am
Wat ik bedoelde met mijn opmerking over de ladder, waren deze vroeger met ronde sporten of half ingelaten rechthoekige latten ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 14, 2011, 08:07:48 am
weet ik niet rene  maar toen ik nog klein was had mijn grootvader ook  een zelfgemaakte ladder in hout

en daar waren de sporten van rondwilgenhout gemaakt.  het zal een beetje van de streek afgehangen hebben hoe men  een ladder maakte denk ik.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 14, 2011, 12:33:11 pm
hoewel witsen niets over deze stelling zegt  word ze wel op alle tekeningen getekent  bij een vlakbouw en is daarom ook onmisbaar eenmaal als men aan het vlak begint. daarna  word ze wel afgebroken want is dan niet meer van doen.


(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E46.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E31.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E22.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op december 14, 2011, 15:30:30 pm
Hoi Dirk,

Kijk maar uit dat de arbeidsinspectie niet langs komt en de boel afkeurt  :lol:
Leuke details, al zijn de touwen om de stellingen iets over-done naar mijn mening maar op deze
schaal hoor je mij niet zeuren.

Benieuwd naar de rest.

Jack
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 14, 2011, 15:54:13 pm
ik ga ze nog wel een donkere kleur geven jack want  ze steken nu wel erg af zo in het wit.
dan zullen ze wat minder opvallen.
ik heb er heel de namiddag met naald en draad aan het knopen geweest  en het was best een heel werkje om alle balken aan elkaar te zetten want dit is maar 1 kant van de stelling , aan de andere kant komt juist de zelvde te staan die ik dus ook  gemaakt heb.


het grootste deel  voor mijn eerste 3 dio s is gemaakt en morgen verwacht ik al een deel van de  bestelde figuren, deze ga ik dan eerst schilderen.
als de figuren voor het eerste dio klaar zijn  kan ik er aan beginnen en zal zo doorwerken naar het 3 dio.
daarna kan ik weer zien wat ik nodig heb en  dat klaar maken.

de ondergrondjes  zijn nog niet helemaal droog dus moet ik ook nog ff wachten om deze te schilderen . waarschijnlijk volgende week kan ik goed en wel van start gaan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 14, 2011, 16:06:28 pm
chapeau voor al dat sjorwerk; ooit bij de scouts geweest ???

Zou je die verbindingen niet gewoon met een stukje viltstift aantekenen  en de latjes gewoon tegen elkaar  lijmen .
Het zou dan beter overkomen, zeker op die kleine schaal als sjorring.
overdone : ttz te groot is lelijker dan dat je het niet uitbeeld.

Hier treed dus weer de klassieke modelbouwregel op.
--> "Alles dat op schaal kleiner is dan 0,5 mm. wordt niet uitgebeeld."
© H.Chapelle- Smithsosian Institute  & U.S.Naval standards)
M.a.w  0,5 x 78 = 39 mm.  Al hetgeen  dus in werkelijkheid kleiner is dan 39 mm. hoeft niet. Een sjorring zijn 4 à 5 touwtjes naast elkaar; neem nu zelf dat je touw 3 mm. is dan is een sjorring op één stuk hout nog maar 3 x 4 12 mm. breed.

maar  laat het nou maar je hebt een hele dag zitten naaien en dat mag ook gezien worden.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: JanV op december 14, 2011, 16:49:45 pm
heb nog even wat foto's bekeken van de scouting van mn dochter en inderdaad het doet echt niet onder voor de gemiddelde scouting bouwwerk. de knoop zou eens los kunnen gaan :mrgreen: en de moderne scouts kunnen ook niet zo denderend knopen.

maar nu serieus, het zijn leuke details die je zo in elkaar aan het knutselen bent.
wacht met spanning af om het resultaat straks te zien op de ondergrond en de diverse stadia van de bouw van de mooie 17e eeuwse scheepswerven

heb je al een beetje een idee hoe het eindresultaat er straks uit gaat zien (zeker qua afmetingen) of blijf je gewoon onderdelen doorbouwen totdat de baas in huis op de rem trapt als alle tafels vol staan met onderdelen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 14, 2011, 17:02:26 pm
euu de baas in huis dat ben ik tog nog altijt hoor jan  :mrgreen:.
maar ik kan ze natuurlijk niet alemaal in de living op tafel zetten dus telkens als er 1 af is gaat het vorige in een doos in de rommel kamer waar nog plaats is. en ik ze netjes kan wegbergen.

ik zoek ook niet meer dan 3 dio s  onderdelen te maken anders word het een romeltje waar ik later niet meer aan uit kan ook niet. ik zal dus eerst de eerste 3 dio s helemaal afwerken voor ik verder ga met de rest.

en ik ben echt niet bij de schouts geweest en schorren heb ik ook geen kaas van gegeten .
maar op foto toont het wel groter dan je het  ziet, het is alsof je door een vergrootglas kijkt als je de foto bekijkt

ik zal aan de regel denken erik maar geen touw vond ik ook niet kunnen maar het had mischien wat minder mogen zijn
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op december 14, 2011, 17:45:23 pm
als er 1 af is gaat het vorige in een doos in de rommel kamer waar nog plaats is. en ik ze netjes kan wegbergen.
Volgens mij is je rommelkamer zo groot als 'n fabriekshal Dirk. :mrgreen: :mrgreen:
Maar het ziet er wel allemaal heel strak uit en ik ben nieuwschierig naar het eindresultaat.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: mickey op december 14, 2011, 20:06:37 pm
dirk
met veel plezier en bewondering volg ik je in stilte
(ik heb de laatste foto's vergroot kan ik nog leren schorren :lol:)
mick
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 15, 2011, 14:04:33 pm
een foto reeks van ik zal het maar het storm huisje noemen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E11.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E47.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E35.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E32.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/009%7E4.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/010%7E4.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/011%7E2.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/012%7E2.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/016.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/017.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/018.JPG)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 15, 2011, 14:08:33 pm
en het vervolg

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/019.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/020.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/022.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/023.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/024.JPG)

en mijn dag is weeral om
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 15, 2011, 14:21:29 pm
Knap Dirk, ben gelijk gaan kijken of mijn huisbel niet verdwenen was  :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: jpdl op december 15, 2011, 15:26:20 pm
Het ziet er weer ouderwets goed uit. Vind dit persoonlijk
een heel leuk iedee wat je hier allemaal laat zien.
Ik denk dat als je straks alles klaar hebt en langs elkaar hebt staan, dat het
een mooi verhaal in beeld geeft. Heel veel succes toegewenst
met de rest.

jean-pierre
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 16, 2011, 08:58:02 am
vandaag een hoop figuren in de brievebus gevonden

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E48.JPG)

ik weer ff wat doen dit is ongeveer 1/3 van wat ik bij bestelt had de rest van de levering word nog achterna gestuurt
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 16, 2011, 09:49:10 am
Waar heb je die nou weer vandaan (of heb ik in je verlag ergens over heen gelezen?)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 16, 2011, 09:54:56 am
staat enekel blz hoger. ik had dat ook al gevraagd.
http://europe.sgts-mess.com/index.html
reactie 39  op blz 4  .. :lol: :lol: :lol: :lol:

wat is er jan,,   komen er gaten in de kaas ???
maar die afdeleing civilians, die vind ik daar toch niet hoor.
hier zijn er ook:
http://www.fuhrmann-figuren-shop.de/epages/15505724.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15505724/Products/%22JS%2072/0414%22
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 16, 2011, 10:44:34 am
wat is er jan,,   komen er gaten in de kaas ???

Geeft toch niet, gatenkaas is lekkerder

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 16, 2011, 11:00:55 am
http://europe.sgts-mess.com/page33.html

dit is de page
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 16, 2011, 19:42:16 pm
alle flash er af gehaalt en in de primer gezet  klaar om te schilderen als ze droog zijn

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E33.JPG)

op de achtergrond zie je mijn minimeter staan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op december 16, 2011, 20:18:26 pm
Als ik de figuren zo zie Dirk moet je voor het schilderen ook niet 'n te grote borstel gebruiken. :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 16, 2011, 20:25:47 pm
 :lol: yep ik gebruik een ooo penseel   :mrgreen: 

als je geen  bril op hebt zie je niet eens dat er haren op zitten  :D

de primer is wel met een spuitbus gespoten want gisteren zijden ze op het nieuws dat de lucht  te goed is geworden in vlaanderen  :mrgreen: dus moet ik ff wat ozon gas  kunnen spuiten  om het weer wat minder  goed te maken
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op december 17, 2011, 06:34:22 am
Hier wordt hard gewerkt! Volgens mij zitten in de huidige spuitbussen geen schadelijke ozonvernietigende gassen meer.
Je kunt met een gerust hart wel eens een windje laten  :lol:

Knap werk, ook het stormhuisje is goed gelukt.

Jack
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 19, 2011, 17:40:14 pm
er word al hard gewerkt en niet aleen door mij  :lol:

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/012%7E3.JPG)

ik ben al een hoop klaar aan het maken voor het eerste dio  en er zal gewerkt moeten worden op de werf
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op december 19, 2011, 17:43:43 pm
Dirk, dat rood op de grond bij je mannetjes is toch zeker geen bloed !?  :shock: Een beetje voorzichtiger met de zweep voortaan  :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op december 19, 2011, 17:46:36 pm
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Pas maar op voor muiterij!!
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 10:32:04 am
ik heb zo eens een opstelling gemaakt voor het eerste dio

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E34.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E24.JPG)

volgens mij staan alle stappen er op  in de bouwput heb ik ook nog een kar gezet  deze komt nog vol liggen met klein hout dit om de kiel te onder vullen boven op de stapel blokken daar heb ik ook een paar figuren aan het werk gezet .

het kleine karetje aan de andere kant  daar moet mos in komen dit mos werd gebruikt  voor tussen de verbinding van de kielbalken te leggen zodat het waterdicht was hier ook een man die dit aan het doen is.

achteraan 1 paart dat een boomstam weg sleept
een grote krikemik met  schraafjes waar 2 manetjes  bij komen  om te zagen
en een berg hout.
vooraan ;
het voorsteven en achtersteven  de kiel die weggedragen word de hekbalk stutten.  ik zie dat het broekstuk nog mankeert .

wat denken jullie van deze opstelling en wat zou je er mischien aan veranderen ? of ziet het er zo goed uit
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 10:47:39 am
Dirk  de kiel die weggedragen wordt :

Is die kiel niet wat te lang Je hebt wel een Gulliver boom gebruik voor een stukje kielbalk.  :wink:

Volgens wat ik lees werd de kiel samengesteld uit stukken hout op de bouwplaats ( ik lees hier stukken van+/- 30 voet lang)  dus op de gestapelde blokken en niet ernaast.
Dus niet ernaast samenstellen en dan op zijn plaats gedragen, zoals jij nu doet vermoeden.!!!
Meet eens je kielbalk na en ga ervan uit dat een balk 30 voet lang is.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 11:24:14 am
hoi erik de lengte van de voledige kiel is 104 voet dit gedeelt door 2 + de las is  ongeveer 58 voet , dit is het dubbele van wat jij zegt.

tog lees ik bij witsen  dat de kiel uit 2 stukken gemaakt word  en bij grotere schepen  +/- 160 voet word de kiel uit 3 stukken gemaakt en dan heb je ook stukken kiel van ongeveer 50 voet want je moet telkens de las bij tellen.

60 voet is  17 meter dit lijkt me een maat die best aan te houden is  zeker als men de beste bomen uitkiest voor een kiel te maken  mag dit geen probleem zijn.

de kiel moet eerst uit de boom gezaagt worden waarschijnlijk word hier de  breedste en dikste maat aan gehouden  dan moet hij taps toegekapt worden naar de stevens en de onderkant moet geschaaft worden zodat het schip beter afloopt.  om dit alemaal op de stapel blokken te doen lijkt me sterk. de kiel moet een paar keer gedraait worden en de las moet er ook nog aan gemaakt worden + om de sponning te kappen kan hij best met die kant omhoog liggen.

het leek me dan maar loogis dat de kiel naast de bouwhelling klaar gemaakt werd en dan op zijn plaats gedragen werd.

om nu al van witsen aftewijken  terwijl hij duidelijk zegt dat de kiel uit 2 stukken moet zijn lijkt me een beetje snel.
als er onduidelijkheid bestaat in de tekst wil ik  zeker een afwijking doen  en dat zal zeker nog komen maar hier denk ik niet dat het nodig is.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op december 20, 2011, 11:36:14 am
Een kielbalk van 17 meter lijkt me toch erg lang hoor. Dan heb je een boom nodig met een stam zo hoog als een flat van 5 of 6 verdiepingen. Met de takken er bij kom je dan op meer dan 25 meter. Zulke bomen komen wel voor in europa, maar zijn erg zeldzaam.

Dan klinkt die 30 voet of 11 meter die Erik noemt een stuk aannemelijker.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 11:39:37 am
Dirk  wij hebben het nog al eens gezegd met Witsen.  je moet die met een korreltje zout nemen... de kiel bestaat uit 2 stukken, maar dan zegt hij niet hoelang het schip is. of laat de lengte in twijfel.

eens horen wat onze specialist  Van ijk daarover zegt.

Blz 54
De kiel, het fondament en beginfel van't sship is een lang hout dat fomtijds wel uit 2,3,4 stucken in de langte ,na reden van schips grootheid

blz37
dog ftucken die in langte of dikte boven andere uitmunten en bij gevolg raar fijn ....  een dito om tot een kielftuk te dienen, lang 49  en dik 2 voeten vierkant ,konmen niet minder als voor 190guldens kopen.
dus hier geeft hij al de maat aan van een stam  waaruit de kiel moet gehakt worden. en dat het al een uitzonderlijke maat is; gezien hij speciaal de prijs ervan vermeld.


30 voe't is misschien wat klein, doch meer dan gemiddeld 40 voet zal het wel niet geweest zijn.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 12:22:46 pm
ik weet het je mag de Engelsen niet vergelijken met de hollanders, maar je kan wel stellen dat de bomen in die tijd voor beiden ongeveer even groot waren.
Ze gingen ze toch halen in finland.
Dean zegt dat de kiel voor een groot schip minstens uit 4 à 5 stukken bestond.
en dean's groot schip is ongeveer een 150-voeter van de Hollanders.
Het zou me dus echt verwonderen moesten de hollander bomen - stammen gebruiken die tweemaal zo lang waren als wat de Engelsen gebruikten.
en ter overweging :

stel je eens voor een stuk hout van 17 meter lang 60 op 60 cm dik  dat je dat met mankracht moet opheffen. ???  snel gerekend weegt dat stukje hout al zo'n 6 ton.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 12:37:58 pm
dat ze niet overal te vinden zijn ga ik voledig mee akkoort zeker nu

een verlichtingspaal op de autostrade is 11 meter hoog denk daar nog eens 5 meter bij  en dan zul je zien dat dit de hoogte is van een normale volwassen boom  nu.  toen ging men hout halen in duitsland  reins hout. bomen van honderden jaren oud  en natuurlijk kapten men de dikste en grootste bomen wel eerst.

het is best wel een hele stam dat geef ik graag toe maar het zou wel kunnen.
dat ze duur waren zal zeker wel het geval zijn .

dat niet alle schepen  een kiel kregen van 2 stukken zal zeker het geval zijn .
witsen zegt vooraan in zijn boek dat de maten die hij opgeeft de maten zijn die een sterk schip maken   met andere woorden de idiale maten om een schip goed te maken.   dus idiaal volgens witsen is een kiel in 2 stukken, maar dat zal zeker niet altijt het geval geweest zijn.
daarom maakt hij zijn kiel  waarschijnlijk ook uit 2 stukken goed wetende dat dit zeker niet altijt het geval was maar hij gaat uit van het idiale schip dat gemaakt moet worden.

6 ton ?  dit lijkt me tog een beetje veel hoor erik  maar men zou het hoe dan ook moeten opheffen om het te verslepen en om op de stapelblokken te leggen
en de stapel blokken  voor een engelse bouwwijze liggen veel hoger als voor een vlakbouw ,dit kan ook een reden zijn dat ze kleinere stukken kiel gebruikte men heft een boom maar niet snel boven zijn hoofd.

maar weet iemand hoeveel stukken er zijn gebruikt voor de 7 prov die ze nu aan het maken zijn ? zal eens kijken of ik daar iets van kan vinden
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op december 20, 2011, 12:45:14 pm
Ik geef het op Erik  :wink:

Als Dirk eenmaal  iets gelezen heeft in Witzen dan kun je het met geen mogelijkheid meer uit zijn hoofd praten  :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 13:00:22 pm
ik geef het ook op, als je het voorrekend wat een boompje hout weegt geloofd hij ons toch niet.
Dus Dirk reken het zelf maar uit wat een balk van 17 meter lang 60 op 60 cm in het vierkant in eik weegt.
zal je een tip geven 1 cubieke decimeter = 980 gr.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op december 20, 2011, 13:17:51 pm
6 ton = 6000 kg die door 20 mannen gedragen wordt, dat is dus 6000/20 = 300kg de man.

No way dus!

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 14:14:43 pm
natuurlijk is 20 man te wijnig

maar 6 ton is ook te veel  als ik de kiel uitreken 17 m lang  40x40 cm en dan erik zijn soortelijkgewicht pak kom ik op 4500 uit maar dat terzake 20 man is gewoon te wijnig.

als ik een kiel moet maken die men met 20 man op kan heffen moet hij uit 4 stukken zijn en dan moet men nog 100 kg de man heffen.

ik kan natuurlijk de mannen een langere stok in hun handen geven en aan elke stok 6 man zetten dan is het probleem ook opgelost. dan heb ik wel 60 dezelvde figuren nodig . dat is 75 kg de man .

laat hem dan nog 6 ton wegen is het ook maar 100 kg de man.

dat zijn + 40 figuren   ik ga eerst afwachten wat deze 20 heffers gekost hebben want zit met een beperkt buget.

het is niet dat ik er maar 20 man bij heb staan dat het vroeger maar met 20 man opgehoffen werd  dat heb ik ook nooit gezegt. je kan er wel zoveel volk aanzetten als je wilt natuurlijk er was vroeger genoeg volk op de werf .

en je moet niet zo rap opgeven hoor arjan ik zoek ook wel mee naar een oplossing  :wink:

maar jullie pinnen je teveel vast op die 20 man .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 14:18:42 pm
ik pin niet vast op die 20 man, ik pin vast op je interpretatie van witsen dat een kiel uit 2 delen bestaat en dat een deel 60 voet is.

Dirk  40 cm voor een kielbalk  is maar +/- 1 voet  hoog.  dat is veel te weinig.
he weet als jij begint met getallekens gaat bij mij de alarmbel  :wink: :lol: :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Winter op december 20, 2011, 14:22:30 pm
Werd het hout wel getild, en niet over rollers of met een slede verplaatst. Dit lijkt waarschijnlijker en op die manier verplaatse men al zware materialen in de oudheid.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 14:39:39 pm
hoi winter

waarschijnlijk wel maar hij zal tog eens op de stapelblokken moeten komen en dan zal er hoe dan ook geheft moeten worden.

ik kan de tweede kiel wel naar de stapel blokken verschuizen en hem daar laten optillen.
of hem laten liggen waar hij nu ligt en er 6 a 8 paarden voor zetten op een slede of op  boomstammetjes gerold.

hoe het juist in zijn werk ging weet ik ook niet en het staat ook nergens op papier daarom vroeg ik ook wat jullie er van dachten  en alle sugesties zijn welkom en ik wil zeker wel het één en ander aanpassen .

ik doe ook maar een gok van hoe het had kunnen zijn maar als je er met meerdere over na denkt kom je waarschijnlijk een stuk dichter tegen de waarhijd.

hoeveel volk er dan nodig was moet dan uitgerekent worden zodat het geloofwaardig over komt want 20 man voor één stuk kiel is wel degelijk te wijnig. dat was zwaar onderberekent van me zelf  :oops:
het is van fouten dat je kan leren
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 14:55:28 pm
in van ijk staan verschillende hoofdstukken over hoe het op een werf was en wat te knechten moesten kunnen.
ergens tussen blz 20 en 60 geloof ik.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 20, 2011, 15:02:48 pm
Nog een krikkemik bij de helling, kan je je mannen hun rug sparen.
Denk dat men de boomstam met paarden en kar tot naast de blokken bracht, kiel uithakken optakelen en op dwarse balken en wellen ter plaatse bracht.
Lange stukken dragen met veel volk, moet je eens testen. Oid een mast van 18 m 200 Kg met 4 man gedragen, als er 1 in een put trapt gaat de rest tegen de grond  :(
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 20, 2011, 15:20:29 pm
Ik denk dat Dirk naar 3 stukken moet gaan, dan is het opgelost, dan hou je maar stukjes van 11 meter over en dat lijkt mij logischer.  :D
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 16:53:04 pm
heb een beetje van yk gelezen  zoals erik aanrade.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/kiel%7E0.jpg)

het bovenste staat op blz 27 het onderste op 37.

het eerste gedeelte geeft  een goed zicht  van hoe de kielbalk op de stapelblokken gelecht werd.
heb ook nog gelezen dat  het zware hout  zoals ook de kiel met een kaapstander op zijn plaats getrokken werd over de werf.
nu wil ik van yk tog wel eens volgen en  proberen zoals op blz 27 uit te beelden hoe de kiel op de stapelblokken gelegt werd dit lijkt me wel  een mooi plaatje op te leveren.

wat op blz 37 staat  daar doe je mee wat je wil  :mrgreen: ik heb daar al genoeg over geleutert.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 20, 2011, 17:04:23 pm
hoi erik de lengte van de voledige kiel is 104 voet dit gedeelt door 2 + de las is  ongeveer 58 voet , dit is het dubbele van wat jij zegt.


Dirk, hoe kom je aan 104 voeten, ik zie het niet.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 17:10:10 pm
schip 134 voet

voorsteven valt 26 v
kiel 104 voet
achtersteven valt 4 voet

dit samen is 134 voet
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 20, 2011, 17:24:55 pm
Ok, maar dan moet er nog de las van de voorsteven bij gerekend worden, anders krijg je de voorsteven niet vastgemaakt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 17:39:40 pm
ja + de 8 voet van de las

de maten waren bij benadering henk  ik heb het niet tot de  duim uitgerekent

 104:2 = 52  + 8 voet van de las en dat was dus grof gerekent  voor een halve kiel
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 20, 2011, 18:00:37 pm
Ik heb even een stukje geschreven.

           De lengte van de kiel is ruw geschat een tiende deel minder dan van de lengte van het schip.
De lengte van de kiel is in dit stadium nog een variabele maat die later aangepast zal worden aan de lengte van de voorsteven of de steven wordt aangepast aan de lengte van de kiel waarbij de voorstevenlas, (de knoop )  in het werk bepaald word.   Zie XIII.59.1.
Ook Witsen schrijft dat de kiel  een weinigh    langer gelaten moet worden om de kinnebak en de hieling te kunnen maken. Blijkbaar net als in Van Yk wordt  hier ook afgewacht hoe de voorsteven uitviel voor wat de afmeting betreft. na dat zulks aan ’t Hout wil passe komen. De voorsteven-las, dat deel uitmaakt van de kiel en dus mede  de lengte van de kiel bepaald, kon geen vast gegeven zijn in dit stadium van de bouw. Een vaste afmeting van de voorsteven is niet altijd gegarandeerd, zoals blijkt uit de woorden van Van Yk.  Het bewerken van de voorsteven-las of het kinnebak moest gebeuren als de voorsteven klaar was voor het plaatsen op of aan de kiel en kon worden uitgemeten en afgetekend nadat de achtersteven geplaatst was, die als vast punt t.o.v. de lengte van het schip heeft moeten dienen.  Van Yk schrijft in hoofdstuk XII  niets over de las van de voorsteven, het is een gegeven wat tijdens de bouw van het schip ontstaat. Uit de gegevens kan men een schatting maken van de langte van de voorsteven-las, rekening houdend met het achterovervallen van de achtersteven, wat meegeteld moet worden in de scheepslengte, zal de las ongeveer 8 voeten moeten zijn.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 20, 2011, 19:44:04 pm
zeg dirk   heb jij een andere vanijk dan ik, :?: :?:


mijn blz 27 handelt over saagbanken, ypehouten rollen, dommekragten,slijpstenen;
en andere werf uitrusting ..
helemaal iets anders dan wat jij over handelt ????
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 20, 2011, 19:54:35 pm
ik heb op de link van henk geklikt maar het gaat daar wel over  je zit zeker goed.  je moet alles lezen  en niet enkel de hooftstukken  soms staat  alles in 1 zinnetje waar je het niet verwacht.  dat is bij witsen ook zo  en bij van yk ook zie ik.

mooi stukje dat je geschreven hebt henk  en klopt ook helemaal wat je daar schrijft ook volgens witsen is het zo het geval

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/2_kiel.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 08:25:03 am
als we van yk volgen  moet ik 5 a 6 zware bokken maken met daaraan een katrol  waarmee de kielbalk op gehoffen werd en op zijn plaats gelegt word.

ik heb  1 bok gemaakt hier moet dan in het midden een katrol aan komen hangen  .

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E49.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E35.JPG)

wat denken jullie van het model bok  of zien jullie het anders ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 21, 2011, 08:36:41 am
Een 3/4 poot krikkemik kan meer tillen en staat stabieler   :?:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 21, 2011, 09:13:01 am
Ik heb een boek  (getiteld zeilschepen) met daarin een serie prenten van Siewert van der Meulen die laat zien hoe het bedrijf op een scheepswerf er aan toe gaat. (in 16 prenten, te beginnen met kiel en stevens worden gelegd, en het eindigt met 'een schip door storm op het strand gesmeten'.....)
Hij tekent op de werf alleen maar 'krikkemikken' (zelfs een enorm grote om de grote mast te plaatsen)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 09:21:58 am
ja dit slaat nergens op. als je zo 5 bokken achter elkaar zet ben je presies een serre aan het maken.

ik denk dat ik voor 2 kleine krikkemikken ga want zie deze bokken echt niet zitten

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E25.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E22.JPG)

en dan zal het  zoiets worden
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 10:18:20 am
ik heb nog geen enkele tekening  of ets gezien waar men de kiel aan het leggen was.

de meeste beginnen  dat het voor en achtersteven  gerezen is of dat het vlak al uitgetimmert is.

het zal toen zo gewoon geweest zijn dat het niet belangrijk genoeg was om dit op doek of ets vast te leggen want iedereen wist immers hoe dit gebeurde.
en nu kunnen wij er naar gissen . en er zullen ook wel vele manieren zijn uitgevonden om dit makelijk te laten verlopen en op elke werf zal er wel iets anders gebruikt zijn  novenant zij  vonden dat  het beste werkte .

het is dus elke keer weer een beetje uitzoeken hoe het  moet als er nergens  foto s van te vinden zijn  en  dan ga je soms wel eens in de mist  door 20 man een balk van 6 ton te laten opheffen .

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 21, 2011, 10:27:58 am
doe het maar met twee krikkemikken of met één grote voor die kielbalk.
Als ik Vanijk lees dan denk ik bij zijn bokken meer aan bokken zoals wij ze nu nog kennen = om iets tijdelijk op te leggen.

nog iets dirk.
Ik heb er geen prentje van , maar om eenschip te dragen van 600 ton zal er toch wat meer steun nodig zijn onder de kiel.
ik denk dat de kiel en de daarop liggende glijplank bijna constant ondersteunt was door een hele serie zware houten. en niet zoals nu om de x voet één of meer Balken.  ik heb een prentje in het hoofd, maar waar stond dat weer in...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 10:43:17 am
erik ik kan wel meer stapelblokken leggen  hoor .
kan bv  overal nog een stapelblok tussen leggen dan liggen er 2x zo veel.  ik heb ze nu  op +/- 5 voet liggen dus dit kan ik naar  3 voet brengen.

de juiste afstand vind ik ook nergens maar als je naar prentjes kijkt zie je er maar erg wijnig onder liggen.  dus de hoeveelhijd stapelblokken is ook giswerk  door naar prentjes te kijken. maar  om de +/- 3 voet een blok kan wel eens dichter tegen de waarhijd zitten want dan zit er  onder elk spant een stapelblok en dit  zal zeker beter zijn .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 21, 2011, 11:45:09 am
Ik heb wat prentjes gekeken.
Ik tel er ergens tussen de 15 en de 20. (zo ook in boek van Witsen)
Maar ja, ze hebben geen schaalstokje meegetekend, en tekeningen zijn geen foto's.
Misschien vond de tekenaar 15 blokken wel het maximum dat hij geloofwaardig kon tekenen.....

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 14:26:21 pm
ja daar ging ik ook ongeveer vanuit jan maar zoals erik zegt beter een paar meer er ondersteken dan te wijnig.
ik heb er overal 1 bij tussen gestoken voor mij een kleinig heidje maar in het echt weer een halvedag werk  :lol:

gelukkig doen wij modelbouw anders zou ik mijn rug allang niet meer voelen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 21, 2011, 14:33:50 pm
na veel zoeken vind ik niet het prentje. wel veel ander prentjes van dio's.

Wat me daar opviel is dat de meeste bouwers van de dio's . (*1) de stapelblokken met meerdere stukken hout maken en dat de onderste balk, die dus in het slijk ligt, een lang stuk hout is.  Zodat ze op dat lang stuk hout ook vertikale stutten kunnen plaatsen om de romp te ondersteunen.

Als je naar hedendaagse werven kijkt , begin 1900, dan zie je op foto's dat er tussen de stapelblokken juist genoeg ruimte was op een man door te laten. OOk daar was meestal de onderste een lange legger. maar de stpels waren opgebouwde stukken hout in verband, zoals bij een muurtje in baksteen

*1 - A.Hoving  Away From the drawing board , -H.Hann - The Colonial schooner

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 15:28:00 pm
voor de stapelblokken moet je wel een onderscheid maken tussen vlakbouw en de metode die van yk aan houd.

bij vlakbouw moeten de stapelblokken niet hoog zijn omdat men niet onderaan het vlak moet werken.
en er ook niet hoeft onder te zijn .
bij van yk en engelse bouwwijze is dit wel het geval en zullen de stapelblokken ook een stuk hoger +/- 4a5 voet moeten zijn. daarom zie je het daar ook uit meerdere balken opgebouwt zijn.

als ik bij witsen kijk is de  voorste stapelblok niet veel hoger van de kiel zelf .
en aangezien ik een beplankte bouwhelling heb kunnen de paaltjes die het vlak omhoog moeten houden ook niet zakken.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 21, 2011, 15:35:31 pm
Ok. ik vertel maar wat ik vind op mijn zoektochten.
en zoals we nog al zeggen jij bent de bouwer .... :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 21, 2011, 20:44:52 pm
Dirk, ga je ook nog stootkeggen en een dompblok onder de kiel leggen voor het hol zetten van de kiel? Nicolaes Witsen heeft er een mooie plaat van getekend.  :) of is het dio te klein om dat uit te voeren.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 21, 2011, 21:03:21 pm
ik weet dat jullie dat alemaal graag zien  maar ik ga geen 100 dio s maken.

je kan gewoon niet alles laten zien  op een moment opname wat een dio is.

dit geld ook met de stapel blokken .voor de kiel op de stapel blokken licht is dit een rechte lijn  . eenmaal als de las aan elkaar gemaakt is  word de kiel hol gezet anders sluit de las niet goed.  dus word er pas na dat de las aan elkaar gemaakt is de voor en achterkant wat omhoog gezet en dan worden de stapel blokken ondervult .

voor het  tweede dio  kan ik dit dus wel doen  want daar staat  alles aan elkaar met het voor en achtersteven gerezen.

ik probeer zoveel mogelijk te laten zien als ik kan maar je kan de kiel eenmaal niet hol zetten voor hij aan elkaar staat ,  zo gaan er nog honderden kleine puntjes zijn die je niet gaat zien maar ik moet ergens een lijn trekken.
bekijk het dio dan ook als een foto , je ziet enkel wat op dat moment gebeurt wat daarna komt en wat er net voor is gebeurt staat niet op het dio
tog probeer ik een aantal dingen bij elkaar te zetten  die ongeveer op die moment moeten gebeuren  of gebeurt moesten zijn

bij al de volgende dio gaat de kiel dus wel hol staan enz  enz   :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 21, 2011, 21:08:28 pm
'k heb 't begrepen.  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 22, 2011, 14:25:20 pm
het water moet ik nog aanpakken maar de rest staat er op

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E50.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E36.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E36.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E26.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E23.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E13.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E7.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E4.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 22, 2011, 14:37:55 pm
Denk dat witsen hiermee eens zou zijn, knap werk Dirk  :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 22, 2011, 17:40:59 pm
thx rené  :wink:

volgende week ga ik stilletjes aan ,aan het tweede beginnen en dan kan ik ook elke dag een beetje aan het water werken van het eerste zodat eind volgende week helemaal klaar is
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op december 22, 2011, 18:26:26 pm
Leuk gedaan Dirk. Je hebt talent voor dio's want je weet alles zo te plaatsen dat het echt tot leven lijkt te komen.

Klein kritiekpuntje: Die schraag onder het stuk hout op de bovenste foto is wel erg klein en dun. Die zou in werkelijkheid meteen in elkaar zakken onder het gewicht  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op december 22, 2011, 18:36:44 pm
Super mooi gemaakt Dirk. :aplaus: :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 22, 2011, 19:45:07 pm
thx.

de schraafjes waren mooilijk om maken arjan ze zijn zo klein dat ik ze niet in hout  kreeg gemaakt, ik heb 3 pogingen gedaan maar het wou niet lukken daarom heb ik 0,8 mm draad gepakt  en het zo gemaakt.  ik weet niet dat je het ziet maar er ligt ook nog een blokschaaf boven op het hout en die vind ik wel goed gelukt.

het schraafje moest zo klein zijn anders kwam het te  hoog met het hout op en dan is het ook niet meer mooi en realistis . als je naar het figuurtje kijkt dat er bij staat.

nu zie ik wel op de foto dat  de man met het bijl nog wat zagemeel op zijn ondergrondje mist  tussen zijn benen dit  moet ik nog bijwerken.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op december 22, 2011, 19:57:33 pm
Op de foto's kan ik de afmetingen moeilijk inschatten Dirk. Ik wist niet dat he zo klein was. Respect voor je werk !  :drink:

Maar misschien iets dikkere draad gebruiken voor het vervolg om het nog mooier te maken.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 22, 2011, 20:15:38 pm
ja daar ga ik volgende keer wel een iets dikere voor pakken arjan  :wink:

van de grond tot bovenkant balk is juist 1 cm

de schaal is nog nieuw en soms mooilijk in te schatten welk materiaal best te pakken . dus passen we dat zeker aan in het volgende dio
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op december 23, 2011, 06:03:14 am
Wow, dat ziet er echt net echt uit. Ga je nog iets als achtergrond toepassen? Wolkenlucht of zoiets?

Mooi man.

Jack
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 23, 2011, 08:38:17 am
 :whow:
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E4.JPG)
mooi overzicht foto.

lang links er rechts van de helling, heb je allerlei materiaal en figuurtjes staan, schijnbaar op een soort korrelige ondergrond en daartussen zie je slingerend een iets grijze toon,  wat ga je daar op die plaatsen nog aan brengen - kleuren ??
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 23, 2011, 10:24:01 am
bedabkt mannen maar zonder jullie hulp was het belange niet zo mooi geweest als je ziet wat ik eerst van plan was en wat het nu geworden is .  het is tog een hele verbetering geworden  dank zij jullie inbreng.

de korelige grond  is zagemeel  dit moeten krollen van het schaven en het hakken  voorstellen van in het hout. hier kan ik ook de ondergrondjes van de figuurtjes mee kamufleren  en het toont ook iets meer op een kaal dio.

het  licht bruine dat je er rond ziet is de aangeplemte grond  dus dat is de harde ondergrond van de werf.
op de foto valt hij lichter uit dan in werkelijk hijd.  op de 6 de foto met het paart is ongeveer de juiste kleur  maar tog nog een tintje donkerder.  ik zoek er niets meer aan te doen want vind de kleur best  goed voor een soort kleigrond.

ik heb het zagemeel zo  proberen te leggen dat het een beetje inelkaar  vloeit dat het tog  ééngeheel vormt  over het hele dio.

de kader was ik eerst van plan zwart te schilderen maar had nog een hele bus van dit admiraal blauw staan  dus ga ik die maar gebruiken om alle kaders te verven.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 23, 2011, 10:42:34 am
Dirk,

Ik zou toch een potje zwart gaan kopen.
Dit blauw trekt de aandacht veel te veel af van de rest van je prestatie.

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 23, 2011, 11:53:56 am
mischien later jan  auto kapot  +/- 600 euro kosten  kerst en nieuw ... deze dagen kan er echt niets meer bij hoor .

dus voorlopig ga ik ze in het blauw zetten  als het dan later kan zet ik er een zwarte laag over  maar nu gaat het ff niet.

12. Ryst de Voor-steven.
13. Ryst de Achter-steven om hoog, legt daar de Worpen in, en zet daar dan de
Hek-stutten aan.
14. Maakt een Knie op de Kiel, en tegen de Achter-steven aan. Hier na
15. Maakt men de Streek klaar, met de Sponning.
16. Boort de Schei-nagels in de Stevens, en in de Kiel.
17. Maakt de Kiel-gang.

dit gaan de volgende punten worden voor het tweede dio
dit weekent ga ik de ondergrond klaar maken  en dan  kan ik er volgende week aan beginnen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 24, 2011, 12:09:58 pm
het stapelen van de stapelblokken kan ik  geen dio uitbeelden daarom  ff een gestapeldebok  zonder  kiel er op.

witsen zegt er niet veel over maar tog een beetje . de kiel worde achteraan hoger gestapelt als vooraan zodat het schip goed zou kunnen aflopen.
ook worde de voor en achterkant  de helft van de dikte van het steven hoger gestapelt dan in het midden.

dit wil zeggen dat de kiel  zal doorhangen in het midden.

ik heb eerst de grote blokken weer gezet en achteraan 8 duim bij opgestapelt en vooraan 4 duim. daarna in het midden op de  blokken geduuwt en de rest  heb ik ondervuld.
er worde niet vermeld hoeveel hoger je achteraan moet stapelen om het goed te kunnen laten aflopen het zal zeker ook een beetje liggen hoeveel de bouwhelling al afloopt naar voor toe .

achter
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E51.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E37.JPG)

voor
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E37.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E27.JPG)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op december 24, 2011, 13:32:35 pm
Mooi Dirk wat je allemaal maakt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 24, 2011, 13:55:41 pm
Dirk er 'moet 'ook nog een dompblok bij die 1/5 deel van achteren op de stapelblokken ligt. de kiel ligt met klampen aan de zijkant ingesloten. de functie van zo'n dompblok is mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat het dompblok er als laatste onderweg gestoten word.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 24, 2011, 15:27:14 pm
henk  heb jij iets dat uitbeeld wat dompblok is ???
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 24, 2011, 17:37:57 pm
Citaat
Dirk, ga je ook nog stootkeggen en een dompblok onder de kiel leggen voor het hol zetten van de kiel? Nicolaes Witsen heeft er een mooie plaat van getekend.  :) of is het dio te klein om dat uit te voeren.

hoi henk je had het me al gevraagt maar omdat ik dit niet ken heb ik ook niet gereageert  tog heb ik op het pdf file van witsen liggen zoeken en  de woorden komen niet in zijn tekst voor. ik weet dus ook niet wat het is en waarvoor het dient.

heb ook nog eens verschilende keren alle teksten doorgelezen die met  het stapelen van de kiel te maken hebben en vind niets terug .
wel werd de kiel aan de zijkant op elke blok  met klampen ingesloten zodat hij  stevig lag en niet kon omkantelen als men aan het vlak bezig was.

deze klampen  werden verwijderd als men het schip op zijn zij legde om te brewen en  het vlak aan de buikstukken vast te maken. want vlak daarne werd het tog afgelaten en waren ze niet meer van doen.  mischien werden stootkeggen en dompblok niet gebruikt bij de vlakbouw ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 24, 2011, 18:28:39 pm
om het voor en achtersteven  te rijzen of omhoog te zetten  heb ik een kaapstander nodig.
de kaapstander die witsen tekent
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E8.JPG)

kaapstander van een  ets of kopergravure
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/trek.jpg)


ik vind die van witsen nogal  een raar geval  veel te licht in mijn ogen maar soms tekent hij ook rare  tekeningen .
ik denk dat ik voor de tweede kaapstander ga
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 24, 2011, 18:36:50 pm
ja maar soms zijn zijn schetsen wel iets aan de magere kant. 
m.a.w.  hij geeft wel maten op , maar zijn tekening zijn zeker niet op maat. Dikwijls veel te smal, mager.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 24, 2011, 18:39:19 pm
dat is zo erik  en eest dacht ik dat men boven op dat platformpje liep maar daar ben ik nog niet achter gekomen.

de tweede spil staat hier
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E5.JPG)

en dat is ook uit zijn boek dus blijven we bij de zelvde schrijver
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 25, 2011, 12:11:37 pm


Hier een afbeelding van het van stapel lopen van een schip.

                                (http://i42.tinypic.com/a3jmg5.jpg)

       Citaat van Van Yk: Door de letters a. , werden de Smeerhouten, door  b het Dompblok, aangewezen. c Geeft de Sloyschooren;  d de Klink aande Kiel; en e, die aan Scips zyden staat, te kennen. Met  f werd het Slagbed; met g het Jijn; met h den Ram; en met i de Wiggen uitgedrukt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 25, 2011, 12:38:59 pm
Bij deze afbeelding is niet echt een dompblok te onderscheiden


(http://i42.tinypic.com/aulvm.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 25, 2011, 13:15:05 pm

Hier een afbeelding van het van stapel lopen van een schip.

                                (http://i42.tinypic.com/a3jmg5.jpg)

       Citaat van Van Yk: Door de letters a. , werden de Smeerhouten, door  b het Dompblok, aangewezen. c Geeft de Sloyschooren;  d de Klink aande Kiel; en e, die aan Scips zyden staat, te kennen. Met  f werd het Slagbed; met g het Jijn; met h den Ram; en met i de Wiggen uitgedrukt.

Mooi henk maar veel lettertjes vind ik toch niet op de tekening, of ben natuurlijk stekeblind.
a zie ik,
g zie ik
f zie ik
h zie ik
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 25, 2011, 14:05:31 pm
De b en de i zie ik nog staan maar meer ook niet. De b staat boven de 5e scheepsmonteur van rechts en de i staat boven de 7e scheepsmonteur van rechts. de rest blijft een puzzel.  :D

 edit  :oops:  recht moet links zijn.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 25, 2011, 15:12:25 pm
dus het dompblok is gewoon één van de onderliggende blokken met een aantal wiggen erop en onder de kiel . ??


Ik begrijp dus nog altijd het doel niet van
a) dat dompblok.
b) die sloyschooren
c) het slagbed.

of kan je zeggen in welke blz dat staat bij Vanijk ??

Ze zouden 300 jaar geleden kleuren druk moeten gehad hebben met hun lettertjes in hun tekeningen...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 25, 2011, 15:21:05 pm
Het slagbed f. wordt volgens mij later aangebracht als het schip van stapel loopt. Het is een soort geleide rails om het schip recht doen aflopen. de sloyschoren houden het slagbed op hun plaats.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 25, 2011, 16:15:21 pm
hoi henk  word bij van yk ook het schip op zijn zij gelegt  zoals bij de vlakbouw ?

anders denk ik wel wat van yk hier wil uitbeelden.

bij witsen worden alle stapel blokken met vet ingesmeert net voor ze het terug  recht zetten zodat het  goed kan aflopen.

is dit bij van yk ook het geval ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 25, 2011, 16:23:55 pm
lang namoeten denken hoe ik de kaapstander moest maken .

hij moet mobiel zijn dus heb ik hem gemaakt  als een soort  slee die weg getrokken kan worden met een paart of mankracht. aan de  blokken wil ik  nog een oog maken zodat het weg getrokken kan worden.
het moet ook stevig zijn  en niet  te zwaar zijn.

het bovenste stuk ligt er nog  los op maar wou tog eens laten zien wat ik inelkaar gepuzzelt heb  en natuurlijk mag je je mening weer geven over een tuig  dat niet zo bekent is maar tog kennen we het alemaal van op het schip.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E52.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E38.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E38.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E28.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E24.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E14.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E9.JPG)

alle planken die je ziet zijn 4 duimse planken die leken me wel  stevig genoeg .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op december 25, 2011, 16:47:19 pm
(http://img641.imageshack.us/img641/4476/a3jmg5.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/641/a3jmg5.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

de f en de b zie ik en vermoedelijk de i.

maar ben niet zeker
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 25, 2011, 18:04:55 pm
het aflaten lopen  gebeurt bij witsen op de zelvde manier alleen worden er andere benamingen gegeven.
ook zegt hij waar de ram voor dient.
de planken aan de zijkant noemt hij ook in zijn tekst maar ze worden nergens getekent.

hier de tekst//
De plaat II vertoont het model, of afbeeldtzel, van een afloopendt Schip, en hoe
verre de Scheepen opgetimmert moeten wezen, eer men de zelve by ons van landt
in 't water glyden doet. Op veele plaatzen in Europa werden de Scheepen aan landt
geheel opgemaakt eer men die te water zet, 't geen hun, myns bedunkens, krenkt.
Vet gesmeerde planken worden wederzydts aan het Schip gezet, daar het in 't
afloopen over glydt, die het ook wederhouden voor het omslaan. De mannen, die
men aan een zeel ziet halen, trekken by een touw, 't geen achter vast is, aan
wederzyden, en helpen zoo de vaert, als 't Schip niet voort wil; want anders is dit
niet noodig. Met de stok, en het touw, by k, dat aan wederzyden komt, wieght men
't Schip, dat is, men schudt het heen en weer, op dat het los werde, en te water
glye; doch zulks geschiedt mede niet, 't en zy het Schip traagh in't afloopen is: ll zyn
wiggen, en beddingen, die onder het Schip geslagen zyn, om het zelve te lichten,
en de slagh van het wiegen te ontfangen.

wat ik uit deze tekst kan opmaken is dat  een dompblok gewoon een naam is , dus een stapelblok ongeveer 1/5 van achteren waar de wiggen  op komen . dus elke stapelblok kan ook een dompblok zijn maar deze word pesifiek zo genoemt om dat daar de wiggen onder zitten om het schip te lichten ongeveer 1/5 van de achterkant.  het is gewoon een naam en niet  een of ander spesiaal blok.

de ram word denk gebruikt om de kiel die vast op de  stapelblokken zit door zijn gewicht los gestoten om daarna de wiggen onder te kunnen slaan zodat het helemaal  loskomt van de stapelblokken en zo afgaat.  als het dan nog niet afgaat word er mee gewiegd en zal er ook nog tegen geramt worden zodat het wel af moet gaan.

tekening II
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/ii.jpg)

deze tekening staat op mijn pdf file maar raar genoeg staat er in het boek dat ik heb een andere tekening
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op december 25, 2011, 18:38:32 pm
hoi henk  word bij van yk ook het schip op zijn zij gelegt  zoals bij de vlakbouw ?
anders denk ik wel wat van yk hier wil uitbeelden.
bij witsen worden alle stapel blokken met vet ingesmeert net voor ze het terug  recht zetten zodat het  goed kan aflopen.
is dit bij van yk ook het geval ?

     Van Yk laat ook de schepen op hun kant vallen, behalve grote schepen die liet men op de stapelblokken staan omdat ze veel te zwaar waren om te kantelen. Nu weet ik niet waar de grens ligt tussen een groot en een klein schip.
     de kiel en de slagbedden werden met gesmolten kaarsroet ingesmeerd. in Van Yk blz 95. staat een verhaal van twee bladzijden hoe het aflopen verging.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 25, 2011, 19:02:13 pm
hmm henk als ik dat lees word het schip gewoon van de stapelblokken gelicht  en met palen ondersteunt onder de berghouten ?

dan worden er een soort bouten in de stapelblokken gekapt om het schip beter te laten gleiden.


witsen spreekt soms in raadsels maar dit wat van yk zegt  is tog  een sterk verhaaltje hoor .
 
of ik moet zijn tekst helemaal  niet begrepen hebben wat ook kan natuurlijk.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 26, 2011, 13:32:46 pm
omdat het schip belange nog niet gaat aflopen kunnen we dit later wel verder uit de doeken proberen te doen. ik kan geen spesiaal stapelblok vinden bij witsen dat er nu  bij moet gezet worden.

terug naar waar ik gebleven was  :wink:

de gein  een soort geinproviseerde kraan waar het voor en achtersteven mee recht gezet werden .
en ik denk ook de spanten maar daar word niets overgezegt maar deze moeten ook op één of andere manier  gehezen worden  daarom denk ik dat het ook met de gein gedaan werd.

de gein moet volgens witsen bijna  twee keer zolang als het voorsteven hoog is zijn

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/gein.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E25.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E15.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E10.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E6.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/009%7E5.JPG)

als deze op het dio staat moet ik hem nog wel verder afwerken . boven komen nog een 6 tal touwen aan die naar alle richtingen gespannen werden en vast gemaakt aan een paaltje op de werf zodat de gein  mooi recht en stevig stond. + nog een  blok om het hele ding recht te trekken.

het touw dat van onder licht gaat dus naar de spil en zo kan men  de stevens rijzen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 26, 2011, 14:44:31 pm
Nog een idee.
Heb wat zitten lezen in Van Yk (en intenet).
Van Yk beschrijft een andere manier van neerleggen van de keil die anders is van Witsen Witsen legt keggen op de helling om de kiel door te laten zakken. Van Yk bescrijft eenandere manier: die legt de stapelblokken (6 voet uitelkaar) zo neer dat de achterste op een lijn liggen, maar met een andere helling dan de voorste (het voorstel deel van de helling is steiler dan de rest). Het voorste deel van de kiel moet met stootkeggen vlak gelegd worden, het achterste deel hoeft geen keggen te hebben. Het blok dat de grens tussen die twee delen markeert wordt dompblok genoemd. Is niet groter, zwaarder of anders dan de rest, maar heeft zijn naam vanwege de plek die hij heeft.
Bij het aflopen worden de stootkeggen onder het voorschip uitgeslagen (waardoor de steunen ter weerszijde dus flink overbelast worden, want het schip 'kantelt' voorover. Daardoor komt het achterste deel van de kiel omhoog, los van zijn blokken, en daardoor zou het zaakje moeten gaan glijden.

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 26, 2011, 17:14:54 pm
ik wil wel bij witsen blijven jan maar het is altijt intresant om te weten hoe ze het aan de andere kant van holland deden.

fred had me nog een mooi plaatje van een kaapstander bezorgt.
ik vond hem  stukken beter uitzien dan degene die ik gemaakty had dus

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/013%7E1.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/015%7E0.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/018%7E0.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/019%7E0.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/020%7E0.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/021.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op december 26, 2011, 17:16:10 pm
Prachtig gemaakt Dirk !
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 26, 2011, 17:19:54 pm
thx arjan hier de tekening  die ik van fred mocht ontvangen waarvoor mijn dank  :wink:

(http://www.penterbak.nl/gereedschappen/kaapstander%20tek.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 26, 2011, 17:44:45 pm
Mooi en realisiisch houtwerk  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op december 27, 2011, 05:11:48 am
Mooi hoor. Ik zie op de tekening dat ze toen ook al met contragewichten werkten als ik dat
goed interpreteer.

Jack
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 27, 2011, 07:05:18 am
whow  Jij hebt er een fijn juweeltje van gemaakt.
 Ben je wel zeker dat de kaapstander die je nu laat zien, van fred ???  wel uit dezelfde periode stamt. ?? 1600-1700.

aan de tekening te zien en vergelijkend met ander materiaal is dat een uitvoering  die ik eerder zou plaatsen op eind 18° begin  19° eeuw ???

dit :
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E8.JPG) kom je zowel tegen in het boek van Witsen en ook bij vanIjk  !!  veel eenvoudiger, rudimentairder dan wat Fred?? laat zien.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 27, 2011, 10:55:30 am
ja mooielijk te zeggen uit welke tijt hij  juist komt.

de tekening van witsen lijkt me gewoon niet te kunnen als je daar mee begint te winden frommelt de hele kaapstander bij elkaar denk ik.

de schuine balken naar voor moeten er bij een kaapstaander tog wel in staan  voor de druk naar voor op te vangen  denk ik.

ik  ben echt geen expert in kaapstanders  en uit welke eeuw ze komen  ik geloof wel dat er 100 der den verschilende modellen waren en ze zullen alemaal wel gedient  kunnen hebben.

deze kaapstander  beeld voor mij het beeld van een kaapstander uit zoals ik  hem ook ingedachten zie  .  iedereen  die ook niets van deze dingen afkent ziet dat het een kaapstander is en waarvoor hij moet dienen.  laten we zeggen een perfect model kaapstander.

daarom ga ik hem zeker gebruiken  want denk niet dat ik nog een beter model ga vinden .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 28, 2011, 17:10:40 pm
12. Ryst de Voor-steven.
13. Ryst de Achter-steven om hoog, legt daar de Worpen in, en zet daar dan de
Hek-stutten aan.
14. Maakt een Knie op de Kiel, en tegen de Achter-steven aan. Hier na
15. Maakt men de Streek klaar, met de Sponning.
16. Boort de Schei-nagels in de Stevens, en in de Kiel.
17. Maakt de Kiel-gang.

ik kan niet alles uitbeelden maar deze dingen werden in dit stadium gedaan  tog zal ik zoveel mogelijk laten zien als ik kan

ben juist klaar met het voor en achtersteven te zetten.
er moet nog wel een hoop aan gebeuren maar je moet ergens beginnen.
hier de 2 eerste foto s die ik net  nog gemaakt heb .

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E26.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E16.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: JanV op december 28, 2011, 18:00:41 pm
ik volg je met interesse, nog even en ik hoef me niet meer te gaan verdiepen in Witsen

 :aplaus: :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op december 28, 2011, 19:21:19 pm
Mag je wel zeggen Jan, Dirk doet zijn topic titel alle eer aan  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Mega op december 29, 2011, 06:00:13 am
Heel bijzonder wat je hier neerzet Dirk!
Dit is een geweldige manier voor mij om wat meer te leren over de 17e eeuwse scheepsbouw.
Schitterend werk! Ik blijf dit op de voet volgen.

Cheers, Rinie
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op december 29, 2011, 08:23:53 am
Misschien moet je maar eens contact opnemen met het maritiem museum als je klaar bent. Je zet hier een stukje hollandse geschiedenis neer waar meer mensen in geinteresseerd zullen zijn denk ik.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op december 29, 2011, 09:46:46 am
Misschien moet je maar eens contact opnemen met het maritiem museum als je klaar bent. Je zet hier een stukje hollandse geschiedenis neer waar meer mensen in geinteresseerd zullen zijn denk ik.

Zijn maritieme musea tegenwoordig dan nog geinteresseerd in modellen ? :mrgreen:

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op december 29, 2011, 11:49:42 am
Ik denk niet dat je met de zoveelste statenjacht aan moet komen maar dit is toch wel heel apart. Enne ik weet niet of je de laatste tijd bog wel eens in het maritiem museum in amsterdam bent geweest maar die hebben vel modellen staan.  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 29, 2011, 16:03:38 pm
nog een nieuw speeltje voor op de werf  de slijpsteen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/IMG_0005.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/IMG_0008.JPG)

dan heb ik voor dit dio  goed de ijzeren bouten zoals witsen ze noemt laten uitsteken en de man op de ladder gaat die er in kloppen.
ook langs de kiel heb ik blokken gezet zodat de kiel niet kan kantelen als men aan het vlak gaat beginnen.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/IMG_0015.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/IMG_0016.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/IMG_0018.JPG)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op december 29, 2011, 16:19:34 pm
dirk met een ander nieuw speeltje !!!! nog wat op belichting letten..
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 29, 2011, 16:24:41 pm
ja moet ik nog ff gewoon worden erik maar het komt wel in de schakos  :wink:

ik zat met de lens al tegen het figuurtje te duwen  :mrgreen: 
ook  ff met en zonder flits geprobeert  .
hopelijk kan ik  ook eens met daglicht proberen want dit is alemaal onder een tl lamp getrokken.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op december 30, 2011, 18:24:54 pm
de opstelling ( voorlopig)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E53.JPG)

de kaapstander
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E39.JPG)

één van de huidplanken voor het vlak die ook langs de bouwhelling liggen
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E39.JPG)

slijpsteen + zagen van de lassen van de huidplanken aan de klijne krikkemik
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E29.JPG)

de sleuf die nog in het voorsteven gehakt moet worden
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E27.JPG)

op de bouwhelling staan ook nog  2 karretjes die geladen moeten worden met rondhout.  ook gaat er een hoop rondhout klaar gezet worden tegen de zijkant van de bouwhelling  dit dient om onder de planken van het vlak te zetten.

de man met de ladder staat nog steets te hameren aan de spiegel.

laat maar horen wat jullie er van denken  en vinden . het huisje ben ik vandaag  nog aan bezig geweest maar  het is nog niet af zoals je ziet.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 02, 2012, 15:25:54 pm
ik heb vandaag een woordje met ward geklapt ( jullie zullen hem wel kennen van brouwers ) toch de meeste onder jullie.

hij gaat me meer info opsturen van een scheepsbouw werf  want volgens ward zitten er een paar serieuze fouten in de ondergrond van het dio vooral het schuine gedeelte waar het schip op gebouwt word.

en nu ik nog maar 1 ondergrond helemaal af heb wil ik eerst weten wat ward me gaat sturen voor ik verder ga .
of waarschijnlijk nieuwe ondergronden moet maken.

ik laat jullie wel iets weten als het zover is ( +/- 14 dagen ) schat ik .

daarom leg ik de werkzaamheden ff stil tot ik nieuwe info heb.
hopelijk komen de rest van de figuurtjes dan nog binnen , dan kan ik die tog al schilderen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 02, 2012, 18:46:59 pm
Mijn Koopspookje zorgde laatst voor de aanschaf van een boekje getiteld "Scheepshistorie 12".
Daarin staat een artikel over een Zaanse werf.

Wat ze daar op de maquette laten zien, spoort toch flink met wat jij laat zien. En die maquette is gebaseerd op opgravingen: een houten vloer van ca 25 meter lang, met een helling van 1:10 aflopend naar het water (alleen de laatste paar meter met een helling van 1:5 aflopend, om een betere afloop van het schip te hebben.) Een verschil dat ik wel zie: de planken liggen bij jou dwars, In Zaandam lagen ze in de lengterichting, op een onderlaag van dwars neergelegde zware balken.

Ben benieuwd waar ward zijn bedenkingen heeft.

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 02, 2012, 18:53:43 pm
ben ook wel benieuwt naar de opmerkingen van Ward.

Wat je ons tot nu hebt laten zien strookt toch aardig met de schetsen die je vind in de beide boeken van Witsen en van ijk en gelijkt ook heel erg op het dio van de VOC werf.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 02, 2012, 19:58:44 pm
jan over dat boekje gaat het dus en ook over die laatste 1,5 m  die  dacht ik 45% schuin af moet lopen zodat het schip niet blijft steken met het achtersteven op de bouw helling

omdat ik het boekje niet heb weet ik ook niet juist waar het over gaat maar is het mischien dit ? http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_2/werven-en-scherven.html&main_frame
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 03, 2012, 07:09:29 am
Nee, deze
http://www.lanasta.eu/Shop/product/110/scheepshistorie-12.html (http://www.lanasta.eu/Shop/product/110/scheepshistorie-12.html)

En het zijn maar drie pagina's op het totale boekje, dus ik zou het er niet voor aanschaffen  :wink:

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 03, 2012, 09:18:36 am
Hé waar is mijn  antwoord gebleven.  ??  Ik ben toch zeker dat ik op verzenden heb gedrukt.

Jan je geeft wel aan dat het maar 3 blz is,  kan je dan iets meer vertellen wat er op die 3 blz staat. met de link naar het bokje te geven is niet voldoende... :twisted: je kan het boekje niet inzien...

en heb jij perongeluk ook boekje n°9
want dit zou ik wel eens willen lezen/weten.
:Hoe bepaal je de bouwschaal van een antiek scheepsmodel. Welke maatstaven gebruikten de oorspronkelijke modelbouwers. Een zoektocht met een verassende uitkomst die in een boeiend verslag wordt samengevat. door de Amerikaanse restaurator Rob Napier bij het herstel van het Zeeuwse VOC Retourschip Valkenisse uit 1717.
Door: Rob Napier
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 03, 2012, 10:43:24 am
hoi jan ik had het niet over het boek zelf maar over de beschrijving die ze daar in doen van de  bouwwerf.

omdat ward zij dat ze daar afgebroken scheepsdelen in legde  zoals het roer en de stevens enz .. en dat dicht timerde met  oude huidplanken en dek planken om een mooi  effen bouwondergrond te bekomen.

in de link die ik  er bij zette is dat presies het zelvde  daarom dacht ik mischien dat het over deze werf ging .
kun je daar eens naar kijken of het wel of niet over deze werf gaat ?
er staat zelvs een maquete  bij + een hoop uitleg  ook de middenste bouwhelling  word beschreven hoe ze verzakt  met de tijt en hoe ze het dan opvulde met  afgedankte scheepsonderdelen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 03, 2012, 10:53:03 am
Ja, heb het even naast elkaar gelegd: gaat over dezelfde werf.
En ja, als odnergropnd werden wellicht oude scheepsdelen gebruikt maar
"Daaroverheen werd weer een strakke werkvloer gespijkerd van oude dek - huidplanken."

Ik zie nog steeds niet waar jij fout bent.

Nummer 9 heb ik niet.

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 03, 2012, 11:18:21 am
het enige verschil met die archeologische opgravingen is de richting van de planken. Bij dirk liggen ze dwarsscheeps  en  op de opgravingen liggen de planken in de langsrichting.

Enige dat ik wel zie is dat het laatste stuk  helling een andere hoek heeft van 1:5 
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 03, 2012, 11:37:24 am
ja inderdaad  erik  en of ik daar alles voor ga afbreken  ... denk het  niet.

maar deze bouwwerf is ook niet echt te vergelijken met een grote bouwwerf van de voc  denk ik

de werf zou dateren van  ongeveer 1580  dat is  een verschil van een 70 jaar tegen over witsen.
ook is de scheepshelling maar 30 m  . 106 voet lang  dat is juist genoeg om een statenjacht op te bouwen  en zeker geen spiegelretourschip  of pinas.
je leest wel niet hoe de ondergrond er uit zag maar omdat het maar een redelijk klijne werf is  tegen over de VOC bouwhelling die meer dan 2x langer is  vermoed ik ook niet dat hier geplemte aarde licht maar men gewoon  op de  ondergrond die er lag een bouwhelling heeft neer geplant . met de  nodige gevolgen  dat deze is gaan verzakken en men  die weer heeft moeten ondervullen om het weer goed te krijgen.
dit was waarschijnlijk een goedkope oplossing omdat er tog genoeg sloop materiaal was.

in het begin van de 17 eeuw waren de schepen ook wel niet zo groot dan halverwege 16oo.

het zal best wel een grote werf geweest zijn toen ze begonnen maar schepen  boven de 100 voet konden ze daar niet maken dus vermoed ik  vissers schepen en binnen vaarders.

buiten dat het laatste stuk stijler naar beneden loopt zie ik ook niet echt een verschil met wat ik aan het maken ben .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 03, 2012, 12:06:49 pm
en op de mankette staat een 3 master pinas  op stapel  dit lijkt me dus helemaal niet kunnen . aangezien dat hij nog niet heel de bouwhelling vult .

maar het is natuurlijk wel een mooi stukje geschiedenis dat ze daar boven gehaalt hebben .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 03, 2012, 12:28:44 pm
vergeet ook niet Dirk dat de helling van de VOC op in de grond geheide houten palen stond  en daar lees ik niets van in het versclag over de opgraving van de zaandam.

Ik vermoed dat het hier ook weer hetzelfde is , men gaat Zaandam helling vergelijken met VOC helling op Kattenburg & oostenburg !!!( juist zoals we twee tekeningen gaan gebruiken voor één model) weer Appelen met Peren vergelijken.
zie naar : http://www.theobakker.net/pdf/oostenburg-werkspoor.pdf
waar je een foto ziet van de funderingspalen van o.a. de middelste scheepshelling.
als ze echt heipalen hebben gebruikt, zullen ze waarschijnlijk niet begonnen zijn met het onderleggen van oude scheepsdelen. In dat geval had de opgraving dit ook aan het licht gebracht.

ik citeer
Het middelste eiland was ingericht met gespecialiseerde werkplaatsen en het derde eiland, aan de oever van het IJ, was het eigenlijke werfterrein waar op drie hellingen VOC-schepen werden gebouwd. In 2000 is de fundering van de meest oostelijke helling opgegraven (OOST). Het betrof een beukenhouten plankier van 12 x 60 m, gefundeerd op zwaar onderheide grenen leggers.


Ok je bodem van je helling ligt dwars, maar dat zou ik nu niet afbreken en je meer houden aan dit laatste opgravings rapport
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 03, 2012, 12:31:21 pm
en dank zij Jan en zijn koopwoede ..... :twisted: :twisted:

heb ik maar een abo genomen op die "scheepshistorie" en er bovenop nog 3 oude tijdschriften bij gekocht. :twisted: :twisted: (Er staan te veel artikels in over restauratie  en ander zaken ivm modellen)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 03, 2012, 12:39:45 pm
Dank je. Ik heb niet de hele reeks, maar er staan interessante stukken in.
(tot nu toe weerstond ik de verleiding om een abo te nemen)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 03, 2012, 14:08:40 pm
dat is het probleem met boeken en tijtschriften overal staat wel iets intresant in maar je kan ze onmogelijk alemaal gaan kopen.

maar goed ik wou dus weten dat het wel degelijk over deze scheepshelling ging  en dat is dus wel zo.
ik trek hier ook mijn conclutie uit  dat deze werf niet te vergelijken is met de VOC werf in amsterdam zeker wat de stabilietijt aan gaat van de ondergrond.
en zie dan ook niet goed in wat ik nog kan veranderen of verbeteren aan de scheepshelling .
mischien het laatste stukje dat schuiner loopt maar ik twijfel er aan of dit wel zo was bij de VOC omdat de schepen daar veel groter waren en dus door het vallen van het steven ook veel verder van het water afstonden zie ik ook niet het nut van deze helling in want dan moet dit al bijna op 30 voet van het water beginnen ( vallen van het steven )

bij de kleinere bouwhellingen kan dit zeker wel van doen zijn door de kleinere schepen die daar gebouwt worden en ook worden daar naar mijn mening ook andere boten gebouwt als pinas of fluitschepen.

tog wil ik wel eerst afwachten wat ward te melden heeft  want mischien komt hij nog andere info op te proppen die ik over het hoofd heb gezien.
op 14 dagen zal het zeker niet steken . maar ik ga zeker nog niets afbreken of veranderen met de info die ik nu heb.
ik houw jullie op de hoogte  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 04, 2012, 10:55:33 am
voor het derde dio heb ik kettingen nodig.
ik kan niets vinden  wat op schaal is  daarom  heb ik zelv maar een poging  gedaan.
als ik dit zwart maak lijkt het me wel goed

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E54.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E40.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 04, 2012, 10:58:33 am
ketting van 1 mm.  tot ..
http://www.modelshipyard.com.au/products.asp?id=36
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 05, 2012, 10:07:33 am
aan ward//

ik had hier mijn briefwiseling staan aan ward maar deze heb ik verwijderd .

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 05, 2012, 10:44:14 am
[admin-mode]Dirk  wel even een heel kleine opmerking, ook voor de ander leden van het forum.

Wat je post op een bepaald forum en wat daar besproken wordt moet op dat forum blijven.
We gaan geen reacties van het ene forum gaan posten op het andere forum en visa versa ook.
Ook bespreken we niet op een ander forum wat hier verteld wordt en ook visa-versa.
Dus ook geen Tips die je bv. op een ander forum krijgt hier gaan verkondigen of omgekeerd.

Wat je aan iemand zend via mail of via een Persoonlijk bericht is een persoonlijke materie tussen twee mensen en bijgevolg wettelijk vallende onder "Briefgeheim"
Het zou dan ook niet passen wat je als mail of als PB post dat daarna ook openlijk op een forum te zetten. Als een van de partijen niet op dat forum is ingeschreven, heeft hij ook geen inzage en kan zich dan ook eventueel niet verdedigen.

En het zou natuurlijk veel beter zijn, mocht Ward zich geroepen voelen om te antwoorden, dat Ward zich dan ook hier inschrijft.
Nu post toch bijna 50% van de modelbouwers in meer dan  3-4 forums.

Kortom en voor iedereen :
Wat je op één forum post Hoort op dat Forum Thuis  en wordt niet op ander Fora besproken.
Zulks gedrag heeft in het verleden al wel tot de nodige wrijving gezorgd en tegenwoordig houden de  admin's zich een beetje aan deze regel.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 05, 2012, 10:50:25 am
ok erik zal me daar aan houden .

heb dan ookde post verwijderd want wil geen ruzie hebben met niemand.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 07, 2012, 16:36:55 pm
het 2 de dio.
ik heb er nog een klein beetje biij gezet voor het volgende stadium  en dat zijn de ronde paaltjes  in de bouwput om onder het vlak te kunnen zetten.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E41.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E30.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/013%7E2.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E28.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E17.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E11.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E7.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/009%7E6.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/010%7E5.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/011%7E3.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 07, 2012, 16:40:25 pm
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/012%7E4.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/015%7E1.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/016%7E0.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/017%7E0.JPG)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: JanV op januari 07, 2012, 16:46:43 pm
ik wordt er stil van Dirk.
op de laatste foto zie je goed hoe klein het is, mits er een normale stoel achter staat  :D
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op januari 07, 2012, 16:50:22 pm
 Ontzettend knap gedaan Dirk. En net als Jan was ik er ook even stil van (en dat gebeurt niet vaak  :lol:)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 07, 2012, 17:09:28 pm
weinig  of veel beter geen kommentaar.
 :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op januari 07, 2012, 17:39:06 pm
Je maakt er 'n super verhaal van Dirk en heel knap gebouwd. :aplaus: :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 07, 2012, 17:51:33 pm
thx  :wink:

de derde foto is tog een beetje raar moet ik zeggen daar lijkt het of het achtersteven veel te veel valt   maar dat is tog wel echt  de foto .
hoe dit zo raar op de foto staat weet ik niet.

het water is ook nog niet helemaal klaar maar het  begint er goed uit te zien , dat is elke dag wat meer bij kappen tot ik de juiste diepte heb maar het duurt elke keer wel een dag of 3 voor ik er weer bij kan kappen dat zal waarschijnlijk  volgende week wel klaar zijn en dan kan ik daar ook eens een  goede foto van pakken.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 08, 2012, 09:18:43 am
alle info over een boeitang ( houtenklaas )  zijn welkom .
vooral de lengte want daar vind ik niets van terug  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 08, 2012, 09:55:58 am
de derde foto is tog een beetje raar moet ik zeggen daar lijkt het of het achtersteven veel te veel valt   maar dat is tog wel echt  de foto .
hoe dit zo raar op de foto staat weet ik niet.

Dirk om eventuele discuties te vermijden kan je eens een fotoe nemen  haaks op de spiegel.
Dan kan er beter beoordeelt worden  hoe het nu juist zit met die helling.


Ps je kent de pappenheimers hier. :wink: :lol: :lol: :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 08, 2012, 09:59:44 am
"houten klaas":   naam van een bepaalde pop in het © "Poppentheater Van Campen" maar dat zal wel niet zijn wat je zoekt.
en Jij begint vragen te gaan stellen waar ik niet meer het antwoord weet.ik stel voor dat wat "Historische Hollandse Scheepvaart en Termen" wij je nu officieel tot  "Groot Expert"' verklaren.

PS staat dat niet in Witsen war-t een "houten Claes " is ?? :P
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 08, 2012, 10:01:15 am
en als je even wil "googlen"

boeitang
(boeitang, (houten) klaas, klaas jacobsen, dwingijzer) stuk gereedschap waarmee tijdens de bouw van het schip de gangen in de juiste bocht dwingt of op zijn plaats houdt. De boeitang bestaat uit twee lange houten balken, die nabij het uiteinde met elkaar verbonden zijn. Wanneer tussen de uiteinden e...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op januari 08, 2012, 10:09:15 am
Zie Ketting, pagina 20/21. Daar staat een tekening van een klaasjacob die een zandstrook ombuigt. Uit die tekening kun je de afmetingen en het gebruik prima afleiden.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 08, 2012, 10:19:24 am
Oh Arjan je bent me voor !!!
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 08, 2012, 10:28:40 am
het is bij het googelen dat ik deze namen tegen kwam hoor.
witsen heeft het over een boeitang. 

arjan dit is het enige wat ik kan doen en dat is schatten hoe groot het is .
ik dacht toen we op de werf van de batavia waren dat daar ook een boeitang lag in de loods waar men de beelden sneden daar stont ook de krikemik maar ben niet meer zeker of ik het daar heb zien liggen.

als ik een schatting mag doen is het tussen de 2 & 2.5 m lang maar weet ook niet dat er lange en korte versies bestaan .

keting heb ik niet . maar bij witsen staat ook een foto

de foto komt er aan  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 08, 2012, 10:34:22 am

keting heb ik niet . maar bij witsen staat ook een foto


Nou Nou , Voor een "Witsen Fanaat" laat je hier wel een draadje vallen... :lol: :lol: :lol:
ttz. ketting heeft iets minder fantasie dan witsen en vertaald witsen naar een verstaanbare taal. en met voor zich sprekende tekeningen... :lol: :lol:

en Dirk een "boeitang" is een uit de kluiten gewassen oude wasspeld...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 08, 2012, 10:41:35 am
 :mrgreen: maar dit vind ik tog wel een realistise tekening hoor van witsen .

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E55.JPG)


en dan het achtersteven dat zo raar toont op de  derde foto langs opzij
op de 3 de foto lijkt het wel of alles boven de steunbalken buiten  de ondergrond van het dio valt .

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E40.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op januari 08, 2012, 10:58:54 am
De tekening van ketting laat ook zien dat er een hele constructie van takels aan vast zit. Je moet namelijk voorkomen dat de kiel gaat mee kantelen. Daarom is er ook nog een tegengestelde kracht nodig.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11722/Resolution-099.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 08, 2012, 11:47:13 am
thx arjan 

veel verschil is er niet enkel de blokken die de boeitang naar beneden trekken wat zeker wel realistis is in mijn ogen want er komt veel spanning op te staan .

het andere ding met de ketting is de hel  daar had ik dus ook mijn kettingen al voor gemaakt.
dit tooltje dient om de huidlatten mooi tegen elkaar te drukken en de boeitang dient om ze naar beneden te drukken of te houden.

deze twee worden dan ook altijt in combinatie gebruikt om het  vlak te leggen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op januari 08, 2012, 11:54:28 am
Die "hel" is volgens mij ook om tegendruk te geven. Anders gaat je kiel torderen door de kracht van de boeitang en heb je een krom schip  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op januari 08, 2012, 17:14:41 pm
Witsen was een Hollander maar voor mij is dit allemaal Chinees. Ik volg in stilte
en laat alles op me inwerken. Knap staaltje!

Jack
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 08, 2012, 18:35:48 pm
het schinees valt nog best mee jack  het is pas  van dio 4 dat er echt schinees gaat worden zelvs voor mij staat er nog een hoop schinees aan te komen. maar eerst...

het  derde dio gaat maar 1 ding bevatten dit omdat het spesifiek over een vlakbouw gaat,
mischien gaan er nog dio s gemaakt worden waar maar 1 puntje op gedaan word  maar dat zal ik later nog wel zien.

18. Maakt het Vlak, en zet het water-pas.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op januari 09, 2012, 08:06:18 am
Tja.. ik verval een beetje in herhaling, maar echt top wat je aan het maken bent !
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 09, 2012, 14:13:14 pm
np hans  thx

de lengte van de boeitang ben ik nog altijt niet zeker van heb ook een  e mails naar het maritiemmuzeum gestuurt maar daar hebben ze geen info en geen boeitang in de colectie , zeggen ze

als ik op de  tekening van keting en witsen meet gaat de tang over +/- 6 huidgangen  dit is ook te brete van het vlak dus in teorie zou dit wel kunnen. maar als ik naar schildereién en etsen kijk  is deze tog  een stukje kleiner.
of er nu meerdere lengtes bestaan ... ? weet ik ook niet

tog een test boeitang gemaakt . de plank die er tussen zit is 1,5 mm dik  dat is de dikte van de huidgangen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E56.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E41.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 12, 2012, 14:26:23 pm
het vlak
omdat ik op mijn oude pc zit win 98 kan ik de foto niet lichter of donkerder maken zodat het goed zigbaar is daarom doe ik maar 1 foto nu.
hopelijk is mijn pc volgende week weer herstelt want op dit scherm zijn de kleuren ook helemaal anders dan op mijn flatschreen. en heb er geen gedacht van of het wel goed overkomt.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_004.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op januari 12, 2012, 15:41:00 pm
'T Ziet er goed uit Dirk, zelfs de ruimte van de lokgaten liggen er goed in en dat op deze schaal.  :D
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Rob op januari 12, 2012, 15:48:29 pm
Ik sluit me aan bij Jack en Hans. Het ziet er geweldig uit en volg in stilte.

Ga je straks bij de eindfoto's ook een stukje tekst bij elke dio plaatsen om te beschrijven waarover hij gaat? Zou erg leuk zijn...

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op januari 12, 2012, 16:14:41 pm
Ziet er realistisch uit Dirk, loop rond op je scheepswerf  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 12, 2012, 16:39:57 pm
thx  :wink:

denk het wel rob  eerste dio kiellegging
tweede rijzen der stevens  drie het vlak enz enz .

zal proberen naar het belangrijkste stukje van het dio te verwijzen .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 12, 2012, 16:51:27 pm
ik zit nog altijt verveeld met de tekening van witsen en keting want dat zijn gewoon dezelvde buiten dat keting de blokken en touwen er bij tekent.
de boeitang is juist maar de hel  dat stuk met de ketting aan kan op deze manier waarop het getekent is nooit werken.

volgens mij moet er van onder ook nog een ketting aan gemaakt worden ook met een haak .
deze moet dan volgens mij onder de kiel en vastgehaakt worden achter  de kiel.
dan kan men boven op het  vlak gaan staan en aan de stok trekken zodat je de huidplank tegen de andere kunt trekken .
eenmaal als ze tegen elkaar zitten zal er langs boven een ketting over de stok gedaan worden zodat dit niet meer kan verschuiven.

op de manier waarop keting het tekent trek je de stok gewoon naar achter en gebeurt er verder niets omdat er geen hefboom efect ontstaat. je trekt gewoon de stok onder de huidplank .

mischien zijn er  die er meer verstand van hebben dan ik maar de manier waarop het getekent is kan volgens mij echt niet werken
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 12, 2012, 17:10:38 pm
heb het ff getekent wat ik bedoel

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/ketting.JPG)

de ketting onder ( rood) men kan de stok versteken in de schakels en zo de huidplank naar zig toe trekken

om het te borgen zodat de paal niet terug naar achter slaacht komt er lang boven ook een ketting over
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op januari 12, 2012, 17:44:03 pm
Ik begrijp wat je bedoelt Dirk. Die tekening van Ketting is inderdaad niet compleet, of niet goed.

Die tekening van jou klopt zo ook niet. Ik denk eigenlijk dat er twee stokken nodig waren die beide een andere kant op werken. Helaas heb ik vanavond geen tijd om hier verder naar te kijken. Dat word pas morgen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op januari 12, 2012, 17:57:23 pm
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11722/Resolution-099.jpg)

volgens mij werkt dit toch wel hoor.

Als men aan de onderste takel begint te trekken om de plank naar beneden te trekken dan zal de hele constructie eigenlijk van het schip worden weggetrokken/wegschuiven.

om een tegenkracht te krijgen ,gebruikt men de hel. verticale stok.

door bovenkant aan de hel een takel te bevestigen , en deze ook aan  te trekken zal de volledige constructie op zijn plaats blijven.

Bovenkant hel heb je een kracht naar buiten.

Onderkant hel (onder de ketting die aan de kielbalk hangt ) heb je een kracht naar binnen. deze kracht gebruiken ze om de planken tegen elkaar te spannen.

Nu alleen zorgen dat de hel op zijn plaats blijft en niet naar links of rechts kan wegschuiven.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 12, 2012, 18:03:53 pm
luc is idd correct , wat je alleen niet op de tekening ziet is dat de stok in het zand steekt
en niet mag steunen  tegen de dwarsbalken waar de kiel op ligt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 12, 2012, 20:17:17 pm
ik wacht ff om te zien wat arjan er van gaat maken.

luc en erik/ om het op zijn plaats te houden kan dit wel werken  als de stok inderdaad in het zand zit.
maar waar dient de katrolel dan voor want als je die bij trekt gaat de huidplank naar buiten  en niet naar binnen.

aan het plaatje ontbreekt zeker nog iets dat je niet ziet  maar wat het dus presies is weet ik niet,
daarom had ik mijn gedacht alvast opgeschreven.
ik vind het heel ijgenaardig waarom de stok naar buiten word getrokken terwijl hij moet dienen om de huidplanken tegen elkaar te wringen en dus in mijn ogen naar binnen getrokken moet worden.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op januari 12, 2012, 20:58:37 pm
die stok wordt toch naar binnen geduwd omdat ze aan de bovenkant naar buiten word getrokken.

die ring rond de stok waaraan de ketting vasthangt is eigenlijk het scharnierpunt (middelste punt zoals bij een oude weegschaal).

afhankelijk van waar ze die ring zetten zal er een totaal andere krachtverhouding optreden.


Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op januari 12, 2012, 21:35:42 pm
Ja, de constructie klopt op zich. Maar wat ik bedoelde is dat je nog een tweede stok/takel nodig hebt als je ook nog de planken tegen elkaar wilt drukken zo als Dirk eerder beschreef.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 13, 2012, 06:04:21 am
geen tweede stok nodig ook geen andere takel,
het is een kwestie van  soort balans met de ring rond de ketting als middelpunt. Natuurlijk is de afstand haak-ketting ring, even lang als de afstand kiel, zandstrook eerste huidplank.
Luk heeft het door,

weet je dirk  , doe even aan proefondervindelijke archeologie  , maak het , met kielbalk, met twee stukjes plank  wat blokkjes en touwtjes en test het uit.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 13, 2012, 07:23:16 am
er is zeker wel een hefboom effect zoals het nu getekent is .
maar het lijkt me maar miniem m.a.w het schuift niet echt veel op .

als je het vlak van boven bekijkt ziet dat er uit als een ei ,
als men met de huidplank begint zal men die langs 1 kant tegen de andere leggen maar staat ze aan de andere kant iets van een halve meter tot 1 meter open.

het is dus de bedoeling dat je dit dicht trekt.
met de ketting kun je iets van een 5 cm vertrekken denk ik want daarna is het hefboom effekt weg .

dat wil zeggen 10 tot 20 keer de stok versteken in een volgende schakel zodat je stilletjes de huidplank tegen de andere trekt.
dit zou kunnen werken maar dan heb je twee kettingen naast elkaar nodig  , en ze dan omtoer gebruikt om optespannen en de andere moet je dan een schakel versteken anders springt de huidlat terug .

als het zo werkt kan het volgens mij wel wat op de tekening staat ?

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 13, 2012, 08:03:01 am
Je bent het veel te ver aan het zoeken ..... !!!!
Je houtenklaas werd enkel gebruikt om de santstrook om te zetten  !!!!! 
eenmaal de zandstrook gezet (geplooid), werden die klaasen niet meer gebruikt.

Zeker dus niet voor het aandrukken van de volgende huidgangen  tegen de sandstrook. !!!!
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 13, 2012, 08:24:22 am
ik had nog een e mail verstuurt naar het scheepvaartmuseum over de lengte van de boeitang

Geachte heer Wuyts,

 

Dank voor uw e-mail van 9 januari jl. aan Het Scheepvaartmuseum.

 

Uw vraag over de boeitang levert de volgende informatie op:

Afhankelijk van de maat van de gangen wordt de tang aangepast. Het is dus mogelijk dat er sprake is van meerdere afmetingen.

 

Kijkt u ook nog eens op het internet, misschien is daar ook nog informatie beschikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Anton Oortwijn

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op januari 13, 2012, 08:34:49 am
En ik vermoed dat ze meerdere tegelijk gebruiken.

Dirk als jij een balk van 6meter ergens aan een muur wil bevestigen ,ga je dan ook maar 1 sergeant gebruiken.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 13, 2012, 09:29:18 am
nee dat doe je niet luc.

en daar zat ik een beetje fout, ik dacht met 1 ketting de boel in één keer op zijn plaats te trekken  :oops:

ik heb er dan ook enkele dagen aan het denken geweest hoe het dan juist in zijn werk ging maar denk nu wel dat ik het ongeveer door heb . met kleine stukjes en voorzichtig aan .

zo ben ik dan . overal en van elke tekening stel ik in vraag of het wel juist zou zijn wat ze daar tekenen en of het kan. en waarom op die manier en .....
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 13, 2012, 10:21:42 am
zo ben ik dan . overal en van elke tekening stel ik in vraag of het wel juist zou zijn wat ze daar tekenen en of het kan. en waarom op die manier en .....
de vraag of het juist zal zijn, vroeger tekende ze zoals een foto  en  restaurateurs, conservators  en archeologen zorgen er wel voor dat wat ze schrijven, tekenen  juist is. dus die vraag moet je al nooit meer stellen. :P

dus de vraag of het kan is daarmee ook opgelost ---> ja.
blijft voor jou uit te zoeken hoe...


PS en Oh ja die tweede plank op de tekening van Ketting, dat is te bekijken als het blokje hout dat je tussen je lijmklemmen zet om het  hout niet te beschadigen. Hier dus om de smalle kant van de zandstrook niet in te drukken door ketting stok etc.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 13, 2012, 10:24:11 am
en als we dan tog aan het prullen zijn  :mrgreen:

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_013.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_014.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_017.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_018.jpg)

het ondergrondje is iets te klein om er de blokken en touwen aan te hangen maar voor dit prulletje lijkt me het wel voldoende.  de boeitang heb ik van buxus gemaakt
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 13, 2012, 10:39:42 am
Ja, en straks netjes geknoopte weeflijnen op schaal 1:1200!

Jan

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: jean op januari 13, 2012, 14:52:57 pm
Kijk dat zie je meteen terug hé, als je iets van buxus maakt oogt het gelijk veel strakker...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 14, 2012, 14:32:32 pm
ik heb 6 boeitangen gemaakt en ze op één kant van achter gezet.
ben nu bezig met de blokken en touwen . zodat ik de huidplanken in de juiste vorm komen te staan.
hier moet later ook nog ( de hel ) dat is de ketting om de huidplanken tegen elkaar te trekken bij komen.
éénmaal als de planken goed liggen word er langs binnen een klampje op geslagen zodat ze niet meer kunnen verschuiven of verwringen en langs onder word er een paaltje onder gezet zodat alles op de juiste hoogte blijft .  daarna kunnen de boeitangen er weer af  en gaat men verder met de volgende huidplank tot het hele vlak er staat. het geen ik nu uitbeeld is de laatste huidplank die gezet word van het vlak

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_020.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_021.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_024.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 16, 2012, 12:38:24 pm
het vlak lijkt me klaar  en rond de werf heb ik hout gelegt voor de buikstukken  knieén en oplangen die moeten dienen voor de spanten van oprichting om hier de scheerstrook aan te maken in het volgende stadia.

er komen nog een hoop figuren bij maar wou eerst de opstelling eens laten zien.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E57.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E42.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op januari 16, 2012, 15:38:52 pm
mmm, de stelling eist mijn volledige aandacht op. misschien iets te geweldig , te breed

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 16, 2012, 15:58:30 pm
inderdaad best breed luc moet ik toegeven  maar  dat zie zowel  bij het dio van de wasa  als ook  op prenten waar men het vlak  aan het maken is.  aleen de hoogtes  lijken me niet  helemaal juist te zijn . soms lijken ze belachelijk laag getekent   . een huidplank is best een enorme plank  die wil je niet op een stelling van maar een  halve meter breed naar boven  dragen zeker als je weet dat ze al wat  krom gebrand is aan het steven. + moet je de boeitangen  er ook nog kunnen op slaan  en die steken  best ver buiten het schip uit.

de voorste stelling heb ik nog nergens tegen gekomen  :cry: maar  zonder stelling is het niet te maken  dit is gewoon te hoog.
wel zie je op  een prent de dwarsligger die tegen het steven is geslagen om  ( denk ik ,stelling op te leggen ) ook in een later stadium moet daar stelling op komen .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 17, 2012, 09:57:33 am
Ziet er mooi uit Dirk.
Ik vraag me wel af of al die boeiklampen er net zo superegelmatig opgespijkerd werden als dat jij dat nu gedaan hebt.

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 17, 2012, 10:21:23 am
ja waarschijnlijk wel niet jan   en ook de hoeveelheid weet ik niet juist.

beter een klampje te veel dan te wijnig.  later worden deze tog verwijderd maar nu moeten ze wel heel het vlak  in de juiste posietie houden.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 27, 2012, 11:01:57 am
ik ben nog  hard bezig aan de volgende  maar heb nog een foto waar je de boeitangen ziet  en hoe ze gebruikt werden

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/booietang.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op januari 27, 2012, 11:29:18 am
In dat filmpje van het 1:1 vikingschip zag ik dat ze iets soortgelijks gebruikten, maar daar werd de
kracht met bouten en moeren gedaan.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 30, 2012, 09:32:58 am
ben klaar met het volgende vlak te maken + het boeisel der klimmen
nu alles nog opkeusen en dan kunnen de buikstukken en de knieén er in +het eerste deel van de spanten waar de scheerstrook aan komt.
dus nog werk genoeg maar nu kan ik weer lekker voort doen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E58.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op januari 30, 2012, 09:36:31 am
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/booietang.jpg)

Gezien de achtergrond van deze foto denk ik toch dat onze Dirk in het groot, zijnde 1:1 bezig is.
Een dio met de bouwloods ook op schaal ????
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 30, 2012, 10:14:17 am
 :mrgreen: nee tog niet hoor erik.

ik weet zelf niet van welk schip deze foto is maar hij is tog al enkele desenia oud hoor  ergens eind jaren 90 als ik me niet vergis.

ik dacht  van een statenjacht 

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op januari 30, 2012, 13:13:55 pm
En ik denk dat het Duyfken is (www.duyfken.com)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 30, 2012, 13:57:47 pm
denk het wel jan  aan de loods te zien is die het zelvde .

het leek me eerst wat klijn voor het duifke
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 31, 2012, 12:17:44 pm
nu komt natuurlijk een van de mooilijkste dingen van de bouw.

te beginnen met het boeisel juist te zetten.
witsen geeft een lijst met opmetingen hoever het boeisel uit de middenkrap moet staan

Van de wydte op het boeisel in by zondere plaatzen, uit de middel-lyn
te meeten.
Op de hals is 't wydt 13 voet 6 duim.
12 Voet na vooren is 't wydt 13 voet. 5 duim.
11 Voet en 4 duim na vooren is 't wydt 12 voet 7 duim.
12 Voet en 5 duim na achteren, achter 1 het spant-hout, is 't wydt 13 voet 6
duim.
11 Voet en 8 duim na achteren, 13 voet 5½ duim.
11 Voet 10 duim na achteren, 13 voer 5½ duim.
18 Voet en 5 duim na achteren, 13 voet 1½ duim.
14 Voet 6½ duim na achteren, 11 voet 6½ duim.

op elk van deze maten ligt er nu een buikstuk en heb dan met een plankje de juiste brete op elk stuk gezet : de brete die witse aangeeft in zijn lijst.

tog zijn er 2 die niet kloppen  en dat is namelijk het voorste omdat het daar op een punt begint uit telopen  vermoed ik dat dit op het buikstuk is gemeten  want dat steekt een stuk over het vlak.

het achterste is bij mij 3 voet smaller op het boeisel gemeten  dat is 1.5 voet langs elke kant.
mischien dat ik dit nog uitelkander kan trekken maar dat ga ik dan proberen als ik de knieén er in heb gezet bij de buikstukken.

de rest klopt nu wel met zijn maten  en kan ik hier de knieén in gaan maken.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E43.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op januari 31, 2012, 16:48:38 pm
ben ook aan de knieén begonnen

met een stukje karton knip ik de juiste ronding uit en teken het dan over op het hout en kan het uitzagen  en lijmen.

de knieén mogen niet hoger komen dan het boeiésel  hier later wat meer over warom  ze niet hoger kunnen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E31.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 01, 2012, 15:27:00 pm
somige werkjes  is echt heel de dag prutsen tot het overal pijn doed en je nek stijf is.

dus de andere kant zal voor morgen zijn.  de klampjes moesten er ook nog op want die zitten er in deéze stage nog altijt op behalve waar de buikstukken liggen zijn ze er afgehaald

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E59.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E44.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 02, 2012, 14:38:57 pm
Van het overhangen der Oplangen over het boeisel, op de voorige
hoogte, en boven-kant van de Scheer-gang.
Het spant-stut op de hals hangt over het boeisel 1 voet.

12 Voet na vooren, 1 voet 1 duim.
11 Voet en 4 duim na vooren, 1 voet 8 duim.
12 Voet 5 duim na achteren, achter het hals spant-hout te meeten, hangt het
over het boeisel 1 voet en ½ duim.
11 Voet en 8 duim, 1 voet en ½ duim.
11 Voet 10 duim na achteren hangt het over 1 voet en ½ duim.
18 Voet 5½ duim, 1 voet 1¼ duim.
14 Voet en 6½ duim na achteren, 1 voet 9 duim.
Men maakt altydt dat voor en achter tegen steven, zoo wel als daar bezyden,
oplangen komen te staan; 't geen dient om de steven vast en in zyn plaats te houden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de boght die men de Oplangen geeft, tusschen de scheer-gang en
het boeisel.
Het oplang dat op de hals staat heeft 3 duim bogt.
Het volgende na vooren 3½ duim.
Het voorste 4½ duim.
Het eerste achter 't spant-hout 3 duim.
Het volgende na achteren 4 duim.
Het derde na achteren 4 duim.
Het geene dat volgt heeft 6 duim bogt.
Het hier op volgende heeft 7 duim bogt.
De cent, die boven de scheer-gang komt, wort gemaakt na dat men de stutten
boven wil laten invallen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydte der Oplangen, van de scheer-gang te meeten.
Het is wydt, uit de middel-lyn te meeten, aan de buiten-kant van 't spant-hout
als volght:
Het eerste hals spant-hout, 14 voet en 7 duim.
Het tweede na vooren, 14 voet 6 duim.
Het derde na vooren is wydt op de middel-lyn 14 voet 4 duim.
Het vierde, doch na achteren, 14 voet 6½ duim.
Het vyfde na achteren, 14 voet 6½ duim.
Het zevende na achteren, 14 voet en 6½ duim.
Het achtste na achteren, op de middellyn, 13 voet 4¼ duim.
--------------------------------------------------------------------------------------------
spant wyt 29 voet
------------------------------
 :mrgreen: jaja het is niet altijt makelijk 

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E32.JPG)

Hoe men de Scheer-gang zet, en hoe hoog die uit het boeisel te meeten
is.
De scheer-gang staat op de hals, boven het boeisel te meeten, 8 voet 3½ duim.
12 Voet na vooren staat de boven-kant hoog, van 't boeisel af, 8 voet.
11 Voet en 4 duim na vooren, 7 voet 8 duim.
12 Voet en 5 duim achter 't hals-spant, 9 voet 6 duim.
11 Voet en 8 duim na achteren staat de scheer-gang 9 voet boven 't boeisel.
11 Voet 10 duim na achteren, 9 voet 4 duim.
18 Voet 5½ duim, 9 voet 5½ duim.
14 Voet 6½ duim, 8 voet 9 duim.

je meet eerst boven het boeisel 8v 3.5d recht omhoog en daar ga je 1 voet naat buiten  zoals de eerste tabel aangeeft

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E42.JPG)

de 2 de tabel ben ik nog niet  helemaal uit wat die betekent daar moet ik nog eens  goed achter zoeken
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op februari 02, 2012, 16:07:30 pm
pff , gij liever dan ik.

met zo'n kennis kon je direct solliciteren voor die functie in het museum.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 02, 2012, 17:14:07 pm
 :wink: ja ik vind dit nu eenmal leuk luc  anders deed ik het niet.de tweede tabel is denk  de oplangen die tussen de overloop en het verdek staan dus waar de  kanonsgaten in zitten.

Van de boght die men de Oplangen geeft, tusschen de scheer-gang en
het boeisel.
Het oplang dat op de hals staat heeft 3 duim bogt.
Het volgende na vooren 3½ duim.
Het voorste 4½ duim.
Het eerste achter 't spant-hout 3 duim.
Het volgende na achteren 4 duim.
Het derde na achteren 4 duim.
Het geene dat volgt heeft 6 duim bogt.
Het hier op volgende heeft 7 duim bogt.
De cent, die boven de scheer-gang komt, wort gemaakt na dat men de stutten
boven wil laten invallen.

die hoevde dus ijgelijk nog niet bij in het lijstje want zover zoek ik ze nog niet op te timmeren  dit zal voor het volgende schip zijn.
dus daar moet je nu nog geen rekening mee houden.


wel zag ik dat er naast het steven en ook achter het steven een stut komt . dit was me nog nooit opgevallen  en weer iets nieuw waar ik weer iets mee kan doen. 
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 03, 2012, 13:30:30 pm
het zetten van de oplangen op de vaste plaatsen.


het schip ligt nu op een bouwplank mooi horizontaal omdat dit het makelijkste werkt.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E43.JPG)

waar een oplang moet komen heb ik een paal gezet op de juiste afstand van het booiesel

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E60.JPG)

nu kan ik de oplangen gewoon tegen de paal laten hangen terwijl ik ze gelijmt heb omdat deze op de juiste afstand zit

 aan het booiesel staat een streepje  en op de hoogte waar de scheergang moet komen  volgens witsen ook
nu moet ik voorlopig enkel het streepje van het boeisel in doog houden en  dat de oplangen tegen de palen rusten

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E45.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op februari 03, 2012, 15:56:56 pm
Weer prachtig bezig Dirk  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 03, 2012, 18:04:59 pm
thx rené  heb juist gedaan met lijmen  en het ziet er niet slecht uit.

wel het achterste spant waar het boeisel te smal was heb ik moeten aanpassen om  boven met witsen zijn maten uit te komen. maar dat lukte  redelijk goed .

nu weet ik ook ineens waar de fout zit  bij het vlak achteraan   8)

nu alles laten uitharden en morgen proberen de scheergang er op te maken  :)  lekker spannend alweer  :D
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 04, 2012, 09:41:38 am
de ronding aan het voorsteven ter hoogte van de scheergang

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E33.JPG)

ik heb van alles geprobeert om een goede ronding  te tekenen  en deze ziet er volgens mij het beste uit.
hier ga ik uit van 2 cirkelbogen.

witsen zegt over de bocht dat deze de bocht van het voorsteven moet volgen  en deze bocht doed dat ook.

laat maar iets horen als je denkt dat het anders moet  :wink:

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 04, 2012, 10:13:56 am
heb de scheerstrook ff op het schip gezet naar de maten die witsen opgeeft en dan krijg je dit

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E29.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E18.JPG)

en dit is dan de ronding die ik getekent heb

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E12.JPG)

volgens mij zit het tog behoorlijk goed
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op februari 04, 2012, 10:34:42 am
Die scheerstrook heeft een paar vreemde kronkels Dirk.

Ken je het boek "Schepen op schaal" van Kamer ? Daarin staat een heel hoofdstuk waarin ze proberen een romp te bouwen volgens Witsen. Ze lopen daarbij tegen allerlei problemen aan die ze bijna niet kunnen oplossen. De conclusie is dat Witsen die tabellen voor een deel  zelf bedacht moet hebben en niet van een bestaand schip zijn opgemeten.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 04, 2012, 10:53:34 am
er zitten een paar knikjes in maar dat kan ik uitlijnen  en het gaat over tiendes van een mm.

de scheerstrook is ook maar 1x 1.5 mm  dus erg dun en buigt naar alle kanten .

het boek van kamer heb ik niet maar jean heeft daar al eens wat foto s van gepost denk ik in brouwers in den tijt  toen ik aan mijn eerste vlakbouw begon.

er is ook nog niets vast gelijmt het zit tussen de palen en de spanten geklemt  .

maar wat vind je over de algemene zeeg die het aangeeft ?

als je een foto van een andere hoek wilt zien  kan ik die altijt maken want ga nog niets lijmen voor ik zeker hijd heb
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op februari 04, 2012, 11:02:51 am
Citaat
maar wat vind je over de algemene zeeg die het aangeeft ?

Die zeeg heeft weer het zelfde probleem dat je bij de Zeehaan ook al had: Het laagste punt hoort bij het grootspant te zitten, en daarna loopt hij weer licht omhoog naar de boeg. Bij jou zie ik hem alleen maar naar beneden lopen.
Verder is hij ook veel te recht. Er hoort over de hele lengte een vloeiende kromming in te zitten die naar achteren wat sterker wordt. Bij jou is hij recht met een knik.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 04, 2012, 12:23:25 pm
nog ff verder gelezen en lees dat er een opzet van 2 voet aan de boeg is.
ik wist eerst ook niet wat dat betekende  maar heb dat nu zo veranderd en het geeft dus een ander beeld
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/012%7E5.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/013%7E3.JPG)

hier heb ik alle maten bij gezet van de hoogte in voeten

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/014%7E1.JPG)

hier het zinnetje dat beschrijft de hoogte van het steven /

3. Tot de hooghte van deeze steven addeert, of brengt t'zamen, de holte, het
opzetten, en dat daar boven zyn moet, als 't kot, de bak, enz. by voorbeeldt, 10 voet
hol, 2 voet opgezet, hier neemt men ook wel 3 voet toe, 6 voet verdek aan boort,
komt 18 voet tot de hoogte van de steven.

dit deel bedoel ik / 2 voet opgezet, hier neemt men ook wel 3 voet toe,

deze opzet heb ik hier nu gebruikt en loopt het naar het steven toe niet meer horizontaal als eerst maar komt het 2 voet hoger.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op februari 04, 2012, 15:14:35 pm
Dat ziet er al beter uit zo. Maar of het goed is weet ik natuurlijk niet.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 04, 2012, 15:43:58 pm
ja dat zal later blijken arjan maar tog bedankt voor je hulp   :wink: .

voorlopig klopt alles wat witsen schrijft wel  je moet het aleen weten te vinden  en elk zinnetje moet je tot de draad ontleden wat het juist betekent. en dat betekent dat je iets niet vind  alles terug moet beginnen te lezen  tot je  iets gevonden hebt wat  er mee te maken heeft.

en dat staat soms op een plaats waar je het niet verwacht.

maar dit ziet er  inderdaad beter uit dan het eerste. bij de fluit en ook bij de heemskerk heb ik daar in de fout gegaan maar nu zijn we hopelijk weeral iets slimmer .

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op februari 04, 2012, 18:21:19 pm
laat maar iets horen als je denkt dat het anders moet  :wink:
Durven wij niet meer? JIj kent ondertussen Witsen van buiten en ook van achter naar voor, zodat wij echt niets meer durven zeggen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op februari 04, 2012, 18:25:35 pm
er zitten een paar knikjes in maar dat kan ik uitlijnen  en het gaat over tiendes van een mm.

Ja bij jou over 1/10 van een milimeter. Maar dus in werekelijkheid een paar duim  en juist dus die 1/10 mm. of die duim verschil maakt uit of het goed is of niet doenbaar. een plankje op schaal 1;28 is altijd gemakkelijkere in lengte te plooen dan en een klein balkje ven 5 duim dikte of zelfs 2 duim dikte en 20 duim breedte...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 04, 2012, 18:38:07 pm
Citaat
Durven wij niet meer? JIj kent ondertussen Witsen van buiten en ook van achter naar voor, zodat wij echt niets meer durven zeggen.

nee dat is niet waar hoor ik vind elke dag nog iets nieuw  :wink:  maar de grote lijnen ken ik al wel van buiten  heb het dan ook al een paar 100 keer gelezen  :lol:

toch is de teorie nog iets anders dan de praktijk  dus daar kan ik soms wel wat hulp gebruiken  of tog zeker een  tweede opinie .
een dun plankje plooit zeker makelijker  maar als het te dun word plooit het naar alle kanten wat ook niet echt bevordelijk is .

ik breng meer tijt door met begrijpend lezen dan met bouwen  op dit stuk van de bouw maar de combinatie van de 2 is dan ook zo leuk om te doen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 05, 2012, 13:00:53 pm
hier staat ze dan uit de mal genomen met de scheerstrook er aan.
heb maar van een paar kanten een foto genomen dat je alles een beetje ziet.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E61.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E44.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E19.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E13.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/009%7E7.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op februari 06, 2012, 08:10:48 am

hier heb ik alle maten bij gezet van de hoogte in voeten
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/014%7E1.JPG)


Is het dan alleen maar het camerastandpunt dat maakt alsof de hoogte bij de boeg lager is dan bij de overige spanten?
Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 06, 2012, 08:45:11 am
ja jan het is erg mooielijk een foto te nemen van opzij  waar je het goed ziet .

kijk naar de derde en vierde foto langs voor genomen daar zie je  nog het best  dat ze wel degelijk naar boven gaat.

en 2 voet op deze schaal is nu ook niet erg veel hoor 7.2 mm.

met de eerste foto heb ik proberen te laten zien dat de scheerstrook  langs 2 kanten wel even hoog zat.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 07, 2012, 14:41:19 pm
heb een mailtje naar mijn figuren maker gestuurt en hij gaat ze morgen opsturen   :)

dan kan ik eerst weer eens figuurtjes schilderen en eerst alles afmaken van het derde dio  8)
dan gaat er de eerste weken niet meer aan het schip gewerkt worden want  deze voor het  vierde dio is ook klaar.

dit ga ik eerst alemaal afmaken voor ik verder ga met  schepen bouwen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 08, 2012, 08:52:38 am
ik heb  een mooie howto gevonden voor 1:72 figuren en dan tog nog eens een poging gedaan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E62.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E45.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E34.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E20.JPG)

hier zie je van links naar rechts  een plastic 1:72   mijn figuur en de gene die ik gebruik op het dio de metalen 20 mm figuuren

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E14.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/009%7E8.JPG)

ik vind hem dus nog niet zo slecht
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op februari 08, 2012, 09:13:38 am
Alleen het hoofd kleiner maken, en armen korter, tis natuurlijk macro foto  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 08, 2012, 09:25:23 am
de armen zijn wel wat lang en de kop te dik  :mrgreen:  dat is waar rené   

hij is verre van perfect maar hij is tog best een knappe gast  :lol:  tog al de beste die ik in 1:72 gemaakt heb.


oefening baart kunst  en ik zal ooit nog wel eens een poging wagen  en dan is het mischien weer iets beter. en zo gaat dat met schepen maken ook  elke keer de lat wat hoger leggen .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op februari 08, 2012, 10:37:44 am
anatomisch niet helemaal correct  :lol: maar wel ontzettend knap gemaakt. Ik doe het niet na.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op februari 08, 2012, 13:49:56 pm
inderdaad knap gedaan


, is dat een andere how-to die eric eens heeft laten zien uit model shipwright.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 08, 2012, 14:05:14 pm
ja het is helemaal anders luc  een stuk hout kan je echt niet in een 1:72 figuur krijgen.

het is met 0.6 mm draad gemaakt en daar een flinterdun stukje fimo om gedaan .
en dan zit je meteen aan de dikte die het figuur nu heeft.
de kop is ongeveer 3x4 mm en zoals je ziet is hij al redelijk groot en dan moet je daar nog een gezicht  op uitsnijden.

dit moet je volgens mij ook  veel doen voor er echt iets  uitkomt dat echt goed is.  van zo maar ééntje te maken en dan al direct goed betwijfel ik of er dat veel gaan kunnen.

tog vind ik het figuur wel mee vallen voor de eerste keer. want je tast  voor de eerste keer tog wel een beetje in het donker en doet maar wat op het gevoel. na 20 figuurtjes zal er zeker al veel progesie zijn maar er kruipt  wel veel werk in .
ik wou dit dus eens uitproberen hoe het me af ging en het viel dus best mee .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op februari 08, 2012, 18:56:39 pm
Voor de eerste keer is het lang niet verkeerd Dirk, er schuilt 'n echte beeldhouwer in je. :mrgreen:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 13, 2012, 11:30:24 am
vanmorgen 50 werklui aangekregen  deze ga ik eerst schilderen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E63.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 17, 2012, 12:09:58 pm
de figuurtjes zijn klaar  en nu kan ik eerst mijn  derde dio gaan afwerken

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E64.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op februari 17, 2012, 13:15:23 pm
Je bent ook een man van uiterste Dirk, groot en klein.
Is er geen gevaar dat al die mannetjes s'nachts in opstand komen en je vastbinden, zoals Gilliver  :?: :mrgreen:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 17, 2012, 13:58:08 pm
 :lol:  laten we hopen van niet .
maar moest het  hier ineens heel stil worden dan kan je mischien denken wat er gebeurt is  :mrgreen:

ik zal voor de zeker hijd de kettingen en koorden maar goed wegbergen voor het geval als  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op februari 17, 2012, 14:14:02 pm
Citaat
Is er geen gevaar dat al die mannetjes s'nachts in opstand komen en je vastbinden, zoals Gilliver  :?: :mrgreen:

ik zou meer schrik hebben van die koe (denk ik).  :lol:  :lol:

2 keer zo hoog als de mens en x aantal keren langer dan een mens.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 17, 2012, 14:49:47 pm
 :mrgreen: ja de koe is 1;35  is voor een groepsbouw.

wou ook eens met plastic prutsen luc  want dat had ik nog niet gedaan 1;35 is zo wat de norm tegen woordig voor militaire modelbouw  en ik wil zo eens van alles wat geprobeerd hebben.

want heb hier nog een schip liggen plastic kid dat ik ooit ook nog eens in elkaar wil lijmen . maar dat zeg ik nu al 3 jaar en het wil maar niet lukken  ik moet eerst over mijn plastic vrees komen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op februari 17, 2012, 16:17:04 pm
Citaat
want heb hier nog een schip liggen plastic kid dat ik ooit ook nog eens in elkaar wil lijmen . maar dat zeg ik nu al 3 jaar en het wil maar niet lukken  ik moet eerst over mijn plastic vrees komen


probeer ik nog eens niet meer. heb totaal geen plastiekgevoel in me.

ps: daar ligt ook nog een ander schip al ettelkijke jaren te wachten. ben ondertussen zelfs de naam al vergeten. (victory ??)

hoe is het daarmee.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 17, 2012, 17:07:40 pm
die staat stof te happen .
ik heb wel meer schepen in het schap staan die niet afgewerkt zijn .  maar maak me daar ook niet meer druk over hoor luc het is wat het is en ik ga gewoon verder.  de romp van mijn verkeerde heemskerk ga ik mischien nog wel proberen te redden van de ondergang. daar wil ik nog wel eens werk van maken om die rc klaar te krijgen. 

maar als het weer, weer een beetje mee zit ga ik eerst mijn heemskeck afmaken en daarna mijn diotjes  en dan zien we weer wel  dan zou ik  mischien de heemskeck  in rc kunnen maken. maar dan zijn we weeral een jaartje verder  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 21, 2012, 15:29:44 pm
ff terug naar het derde dio het vlak.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_043.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_045.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_048.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_049.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_050.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_051.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_033.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_034.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_035.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 21, 2012, 15:33:16 pm
nog wat

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_036.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_037.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_038.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_039.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_040.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_041.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_042.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_052.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: JanV op februari 21, 2012, 16:19:44 pm
kan niet wachten om dit met eigen ogen te aanschouwen.
mogelijk voor de forumdag een extra zaal reserveren :) om dit tentoon te stellen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op februari 21, 2012, 16:20:45 pm
Schitterende detais Dirk en ook flink verouderd zo te zien. Hoeveel van die dio's ging je nou ook alweer maken?

Jack
 
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op februari 21, 2012, 16:27:22 pm
Gebruikte ze toen een waterpas om beide kanten even hoog te zetten? in welke periode is deze ontstaan ?
Een driehoek met een schietlood bestaat al zeer lang, dacht dat ze deze toen ook nog gebruikte
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 21, 2012, 16:34:44 pm
thx en de waterpas bestond toen rené  witsen tekent hem zelfs in zijn boek.

natuurlijk niet met een luchtbel zoals wij hem kennen maar er hing een draadje met een stukje lood aan waar nu de luchtbel zit.
dit is dan ook wat ik probeer uit te beelden zet hrt vlak pas . aan één kant worden de paaltjes nog wat bij geslagen onder het vlak om het zo waterpas te zetten  .

zo gaat men heel het vlak af tot het helemaal pas staat .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op februari 21, 2012, 17:49:14 pm
Dus geen waterpas met een luchtbel, maar een modernere versie van het schietlood  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op februari 28, 2012, 15:58:02 pm
ja zo zal het gewerkt hebben rené.

ik ben bijna klaar met de voorbereiding van het volgende dio.

de laatste werkers zijn geschilderd  ze moeten nog een wach en een drybruch krijgen en dan heb ik al het werkvolk gedaan.
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_053.jpg)

dan de werf het zand nog schilderen en de werkvloer nog in de bijts zetten en dan kan het schip er op dat al staat te wachten

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/Afbeelding_054.jpg)

op dit dio moet ik nog best veel maken dus de updates zullen er weer aan komen .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: debart op februari 28, 2012, 17:12:41 pm
Dit is echt mooi om te zien, prachtig Dirk
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 01, 2012, 18:02:15 pm
het eerste werkje zit er op  het schip vast zetten en paaltjes er onder zetten. deze moet ik nu eerst verven voor ik verder kan.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/034.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/033.JPG)

de windveren zet ik er later op  omdat ik niet graag met mijn mouw alles stuk trek moest ik er achter blijven hangen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 01, 2012, 18:15:10 pm
Dirk...

Is dit een uitbeelding van een verbrande romp.... ???? het ziet zo zwart-bruin .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 01, 2012, 19:18:56 pm
nee het is niet verbrand hoor. het is de zelvde kleur als de vorige dio s.

maar nu het wat veel boot word lijkt het tog redelijk donker.
ik ga volgende keer dan ook een tint lichter gebruiken.
dat zal er dan uitzien als de huidplanken als van de heemskerck. 

ik had daar eerst de kiel mee gekleurt en vond het wat te licht uit vallen maar nu er veel meer hout gebruikt word  toont het inderdaad te donker. het was mij ook al opgevallen maar het was al gekleurt dus veranderen kon ik niet meer.

eenmaal het helemaal aangekleed is zal het wel mee vallen  ik strooi ook nog wat zagemeel over het vlak  dat maakt het ook al wat lichter dat had ik bij het vorige ook al gedaan.

maar het is een terechte opmerking hoor
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 01, 2012, 19:34:16 pm
dit komt uit het draadje van rob over een vraag hoe de raampjes moeten staan op de have maan.

erik :
Citaat
Al sinds eeuwen zijn de vertikale lijnen steeds loodrecht op de waterlijn. Konden ze nazien met een touwtje en een loodje. :wink:

Konden ze nazien met een touwtje en een loodje. ik heb me hier al naar rot gezocht hoe ze dit deden  . ook verschilende e mails verstuurt naar muze a als ook naar de batavia werf  maar kreeg dus telkens het zelvde antwoord terug   dat ze het niet wisten.

als je een schip op een horizontale helling hebt staan kan je dit doen  maar dat was nu eenmaal niet het geval want de werf loopt schuin naar voor af.

ik heb hier vele uren over gebrainstormt en  nachten van wakker gelegen  :mrgreen:

tog is er een heel makelijke manier om dit op te lossen en die ga ik ook in dit dio  zetten .  er zullen er mischien zijn die daar niet mee akoort gaan zijn  .

maar wil het tog wel eens vragen of er iemand van jullie weet hoe het echt gebeurde ? want met een schietlood lijkt me dit  niet te kunnen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 01, 2012, 20:29:43 pm
Citaat
als je een schip op een horizontale helling hebt staan kan je dit doen  maar dat was nu eenmaal niet het geval want de werf loopt schuin naar voor af.
je zal je antwoord niet vinden in scheepvaart en gerelateerde musea want je zoekt op de verkeerde kant.
je moet eens gaan zien hoe egyptenaren hoeken maten en hoe ze iets horizontaal maken met twee latjes hout een koordje en een bol lood. Ga eens zien in het volkenkunde museum.


leg je haaklat met je touw op de kiel  als hij afhangt en merk met krijt waar dan de vertikale valt.
effie schetsje maken en inscannen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 01, 2012, 20:41:50 pm
kijk
(https://lh5.googleusercontent.com/-tCtNOUiG9ng/T0_rsO410-I/AAAAAAAAD8E/82c79goftNM/s640/hoekmeter.jpg)
Boven heb je de waterpas ,hoekmeter van de egyptenaren en ook van de middeleeuwen( kathedraal bouwers) dus ik veronderstel dat de 17e eeuwse hollandse scheepsbouwers dat ook wel kenden.
staat je A-stuk op een horizontaal vlak dan merk je met een krijtstreep waar je loodlijn de horizontale balk kruist.
dat is dus je waterpas. en je kan overal gaan meten of het pas staat, en of  je werkstuk de loodlijn volgt.
moet je enkel je A)stuk op de verticale balk leggen, zorgen dat de zijkant van de balk je koordje volgt en zorgt dat het koortje op je krijtlijn valt.

Om het eenvoudiger te maken; leg je A-stuk op de hellingvloer en merk met krijt de nieuwe loodlijn… en je hebt voor je bouwwerk ineens het hellingsvlak steeds bij de hand...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op maart 01, 2012, 20:50:31 pm
Dat heb ik een aantal topic geleden ook proberen uit te leggen, dacht dat Dirk het toen begrepen had   :wink:, had er beter ook een tekening bij gemaakt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 01, 2012, 21:58:12 pm
thx voor je tekening en je uitleg erik  maar ik snap hem nog steets niet hoor.
ik heb ff je foto geleent en er in rood opgetekent hoe het spant moet staan om  loodrecht op de kiel te staan .
ik kan deze lijn spijtig genoeg niet in je hoekmeter vinden.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/hoekmeter.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 01, 2012, 22:04:16 pm
dit is een graden boog uit de periode 1620 .   ik dacht eerst dat het daar mee gebeurde maar kreeg ook de lijn die ik zocht er niet op gezet.

ik denk zelf dat dit net het zelvde doed als juow tekening

(http://www.museumboerhaave.nl/media/cache/6a/5f/6a5f7ed63e28698fc04c65d65edc63d0.jpg)

deze graden boog heeft me wel op een idee gebracht hoe het wel kan en  nog erg makelijk ook, maar of het zo gebeurde weet ik dus niet.

als iemand me kan overtuigen van de hoekmeter die erik getekent heeft en me kan zeggen waar de rode lijn staat die ik er bij getekent heb ?
want ik zie ze niet staan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op maart 02, 2012, 06:45:37 am
Die rode lijn ga je nergens terug vinden Dirk, bij gebruik als waterpas staat er 1 lijn juist in het midden, wanneer je touw daar mee samenvalt staan de 2 onderste hoeken van je 3 hoek even hoog.
Wil je een bepaalde hoek afmeten dan zet je de 2 onderste hoeken van je 3 hoek op het schuine vlak en zet een streepje waar je touw de onderste dwarslat kruist, zoals op de tekening van Erik.
Wil je zelf een bepaalde hoek berekenen dan heb je meetkunde nodig om uit te rekenen hoever je streepje uit het midden moet staan, dat deden dus ook de Egyptenaren om een vaste hoek te berekenen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 02, 2012, 07:13:25 am
hoi rené  ik heb er nog eens een nachtje over geslapen en ik denk dat ik hem nu door heb  :wink:


maar hoe moet ik dat in praktijk zien op de werf ?

werd er gewoon een schietlood aan de zijkant van de scheer geslagen  en meet men dan altijt bv  2 meter lager dan de nagel de afstand tussen de scheer en de koord ?  of is dit een beetje te simpel .

ik wou daar eerst een tool voor maken maar weet dus niet zoals ik  al gezegt heb dat dit wel wel juist is. zal eens een prototiepe maken van wat ik in gedachten had en dan kunnen we vandaar nog verder zien wat het beste of realistis is op een werf.

ben binnen een uurtje terug met wat foto matereiaal van mijn versie  :mrgreen:  nu eerst een beetje knutselen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 02, 2012, 08:22:08 am
dit is het ding dat ik eerst wou maken maar heb het nu wat aangepast.

het is gewoon een paal die recht op het onderstuk staat 90*  ik dacht als ik dit op de helling zet dan heb ik de juiste schuinte als het schip en is het altijt juist.
dit klopt ook voor 90% maar echt helemaal 100% is het niet juist.

nu heb ik erik zijn schietlood er aan bevestigt  en  nu kan ik het koortje op het lijntje houden en meet ik met 100% zekerhijd juist.  moest het koortje niet op het lijntje staan  bv omdat de ondergrond van de werf niet helemaal plat is kan er links of recht een spie onder geslagen worden zodat het helemaal juist komt te staan.

deze paal kan gewoon verschoven worden van het ene spant naar het andere of naar het volgende spant dat moet gezet worden en is altijt 100% juist.

hier mijn proto tiepe

(http://i41.tinypic.com/2ebsao7.jpg)ik heb dit maar ff rap inelkaar geprutst om te laten zien wat ik wil gaan maken  dan heb je ook een visueel beeld  . dit ga ik wel wegsmijten maar het is het gedacht dat telt  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op maart 02, 2012, 09:55:54 am
Misschien denken we met z'n allen wel weer te moeilijk.
Ik heb wel eens een gerelateerd vraagje gesteld aan een echte deskundige uit Amsterdam over de poorten (loodrecht op kiel of op waterlijn).
Ik kreeg toen een uitgebreid antwoord, waaruit het volgende fragment:
Het schip ging te water zo gauw het op eigen kracht kon drijven, om plaats op de werf te maken voor een ander schip. Als de scheepsbouwer gewend was  zijn poorten te hakken voor de tewaterlating, dan had hij de stand van de poort al moeten compenseren, omdat schepen gewoonlijk in een positie met de kop naar voren, en daar vaak zelfs wat lager dan het achterschip werden gebouwd. We zien dat heel duidelijk bij de Wasa, waarvan de onderste spantdelen onder een lichte hoek achterover op de kiel staan. Ze werden dus wel met een schietlood rechtop gesteld op een aflopende kiel. Pas na de tewaterlating werden de bovenste spantdelen, de stutten, aangebracht en die staan op de Wasa juist weer onder een lichte hoek voorover. Geschutspoorten werden over het algemeen tussen de oplangen aangebracht en veel regelmaat zat er niet in de 'framing', dus trek uw conclusies.

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 02, 2012, 10:26:00 am
jan dat de voorste spanten wat naar voor hangen en de achterste wat naar achter hellen is denk ik normaal.

als op de werf de spanten allemaal loodrecht gezet zijn wat we nu proberen te doen.
moet je ingedachten houden dat de kiel vooraan en achteraan hoger liggen dan in het midden. als het schip afloopt en te water ligt komt de kiel recht te liggen.
daarom word de kiel bij het bouwen voor en achteraan wat hoger gestapelt om dit te kompenseren.

een maal als het schip zig in het water zet, komt de kiel een beetje omhoog in het midden door de druk van het water en ontstaat er een soort waaier vorm waardoor de voorste spanten wat naar voor hellen en de achterste wat naar achter.

als het dan te water ligt staan de spanten niet meer helemaal loodrecht op de waterlijn.

maar dat is alemaal pure teorie   :wink:

op dit moment niet echt een zorg want ik wil aleen maar weten hoe de spanten recht gezet worden tijdens de bouw  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 02, 2012, 12:05:09 pm
terwijl we met zen alle nadenken hoe de oplangen in het lood werden gezet gaan ik voort met de bouw  :mrgreen:

witsen/
Na dat het vlak en de kimmen zyn geboeit, zet men de Spant-oplangen op de
tekens van het water-pas, leggende een plank op het boeisel der kimmen, en buiten
dwars-deelen, om op te staan; als by r, op de plaat by letter X, is vertoont.
Hier na spykert men een klamp aan de buiten-kant van de Oplangen, daar mede
hy op het boeisel staat, als by e op de genoemde plaat is te zien. Dan haalt men
een lyn van de voor-steven af tot de achter-steven toe, op de middel-krab, en haalt
de zelve neer met een ander lyntje, makende het vast op de middel-krab van de
kiel, als by b en g; dan meet men van daar de evenwydigheit van de oplangen, als
by f; daar na hangt men een lyn met een loot, vast gemaakt aan een spyker, op de
geheele holte van 't ruim, als van f tot h, latende die over 't boeisel hangen, om daar
uit het overhangen van beide de over een staande oplangen even gelyk te laten uit
hangen, als van d tot e werdt getoont. Daar na maakt men aan elke spant-hout een
juk vast, als by p, nevens twee standers daar onder, op dat het de stelling, en 't
geen men daar op moet zetten, wanneer men het Schip buiten om zal optimmeren,
dies te beter drage, als by n en q is te zien, nevens een Zwieping by o.
Op de plaat by letter X is m een Kimstut, l een Vlak-stut, k het kiels Stapelblok, t
en u zyn Klampen daar de kiel in leit, a de Kiel, i de Kiel-gang, f het Lok-gat, b het
Buik-stuk, c de Oplang.
Als men wederzydts de wydte der Oplangen heeft gemeeten, dan maakt men
een lyn vast aan de Scheer-lyn by g, en haalt het neder op de middel-krab van de
kiel, daar men het vast maakt, en dan de wydte meet aan de oplangen en scheerlyn
by g.

(http://i40.tinypic.com/rl9uld.jpg)

dit is plaat x van witsen tog staat er een fout in de tekening  ( rode pijl )  hij zegt dat het blokje dat tegen de spant is geslagen moet rusten op het boeisel om dit te kunnen zetten . tog tekent hij het op de plank van de stelling wat verkeert is.
ik ga eerst dit stuk van zijn tekst maken want het is een heel werkje om de stelling op zijn manier rond het schip te zetten
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 02, 2012, 18:19:50 pm
de eerste stelling staat er.  normaal word deze gezet voor de oplangen ( spanten) gezet worden.
men kan dan op deze stelling lopen om de spanten te zetten en uit te lijnen.
dit is de stelling rechts van de tekening van witsen.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E46.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E35.JPG)

als alles er staat zoals nu word ook de scheerstrook er aan gemaakt staande op deze stelling.
als dit gedaan is komt er nog een stelling boven , te zien aan de linkerkant van de tekening,  staande op die stelling kan de rest van de spant gezet worden als ook de 2 onderste berghouten.
deze stelling ga ik morgen doen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 03, 2012, 09:41:47 am
hoe je met zulke waterpas uit 17° eeuw en vroeger echt moet werken, daarvoor moet je ambachtsman -hout zijn uit die tijd.
Feit is dat zowel de Egyptenaren, de Romeinen en de Italianen het gebruikten. De italianen o.a. bij de bouw van hun kathedralen in 1400-1500 en is ook gebruik bij de bouw van de kathedraal van Antwerpen.

Dirk maak je gereedschap nu niet te groot!!!! normaal is de zijde van die A-haak ongeveer 20-30 cm. lang. het moest passen in hun gereedschapskist. ( je kent ze wel twee houten zijkanten, een stuk tapijt tussen die twee en een rolluiklint als draagriem). let dus op je schaal !! :!: :P
Je loop 'NU' ook niet rond met een waterpas van 2-3 meter lang.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 10:13:09 am
ik zal er op letten erik  :wink:  ik zal een klein driehoekje maken dat je tegen de zijkant van het spant kunt houden met een klein schietloodje aan een draadje.

dit moet even goed werken dan zo een lange paal die ik eerst voor ogen had.  en die kan tog niet dienen want ik zie nu dat de stelling in de weg staat.

ik vind wel raar dat witsen dit instrument niet opneemt in zijn boek want het is tog wel belangrijk vind ik dat je weet hoe je een spant moet recht zetten.

maar het zal toen wel zo gewoon geweest zijn dat hij het mischien niet de mooiete vond om het te beschrijven.

zo schrijft hij wel meer dingen in zijn boek  en dan zegt hij zoals gekent is.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 10:29:42 am
 :D ja ik ben weer te rap geweest om witsen te beschuldigen  :mrgreen:

bij gereedschappen  nr 19  een kleine waterpas

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/kleine_waterpas.jpg)

dit lijkt mij het perfekte gereedschap om de spant recht te zetten .
op het vertikale latje zie je een koordje met een schietlood aan hangen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 03, 2012, 11:51:32 am
:D ja ik ben weer te rap geweest om witsen te beschuldigen  :mrgreen:

bij gereedschappen  nr 19  een kleine waterpas

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/kleine_waterpas.jpg)

dit lijkt mij het perfekte gereedschap om de spant recht te zetten .
op het vertikale latje zie je een koordje met een schietlood aan hangen.
Ja dirk je geeft me toch gelijk; die hollandsers zijn altijd de dwarsliggers, Heel de wereld gebruik die A- tekenhaak ( 90° 45° + waterpas) je vind dat terug in websites over achitectuur, - bouwkunde , vrij metselarij, boeken in het frans, het Duits,het Italians, maar toch tekent Witsen een ander soort gereedschap.

Begin me dus af te vragen of dat een Hollandse eigenscahp is.
"Als iedereen het zo doet, gaan wij lekker dwars liggen en het anders doen" ... :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ok Ik weet het ik steek mijn nek uit en wordt zo even onder de guilotine gelegd. ( bestond die wel in holland? )
 :shock: :police: :police:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 13:14:35 pm
kielhalen of de strop  :mrgreen:

verder met de stelling die er boven komt.
als je dit nog nooit gezien hebt en somigen denken dat witsen  heel de dag op het stadhuis zat dan kan je deze stelling tog echt niet tekenen.
het is best een hoop hout die" wirwar door elkaar loopt en als je niet ziet hoe het gemaakt wordt kan je het ook niet beschrijven.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E21.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E30.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E47.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E47.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E65.JPG)

nu het stelling hout nog verouderen  en dan staat alles er weer op van schip en stelling er rond.
daarna kunnen de figuren er weer bij en de boel nog een beetje aankleden rond de werf
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 03, 2012, 15:59:41 pm
Dirk
Ga je er ook nog een pannendak boven bouwen ??
Grapje hoor.

Whow  :aplaus: :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 16:17:15 pm
 :D nee hoor erik hier binnen regent het tog nooit dus dat hoeft niet  :lol:

bij de 7 prov op de batavia werf hadden ze het wel mogen doen want daar zit al meer dan 1 kruiwagen rot aan het hout  :shock:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 03, 2012, 16:19:40 pm
mooi gedaan ,alhoewel ik het raar vind dat de spanten de stelling moet houden.

nu staan die balken ook in de weg.(schuine balk bovenkant spant naar stelling)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op maart 03, 2012, 16:27:56 pm
Knap werk, ook de foto's, loop presies op de werf rond  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 17:27:16 pm
thx.

luc die schuine balk staat zeker wel in de pad  maar is wel nodig om het spant te houden anders valt het weer naar buiten of heeft het tog de kans om naar buiten te komen.

voor dat de stelling er staat  werd er eerst een gewone schuine balk tegen het spant gezet. als de stelling er staat werd deze vervangen door de schuine balk  op de stelling.  de scheerstrook  kan nooit al het gewicht van alle spanten dragen en zooi dan kunnen breken.

als in het volgende stadia de balken van den overloop er in kunnen dan kunnen deze weer wel weg want dan zit er geen druk meer op.

ik heb wel iets meer hout gebruikt dan witsen  voor schrijft omdat dit gewoon nodig is denk ik.  de schuine planken vooraan de stelling moeten het wiegen van links naar rechts tegen gaan als ook  juist onder de balken die op de stelling liggen heb ik horizontale latten tegen de steiger palen gemaakt zodat deze boven op de zelvde afstand  kunnen blijven staan. aan gezien er enkel maar een doorsnede tekening is van de stelling  kan je dit niet zien op de tekening .

maar als je 25 jaar in de bouw hebt gestaan  dan weet je  wel hoe een stelling er uit moet zien  om stevig te staan  :wink:

op zich is dit een goede stevige stelling hoor ik zie er niets fout aan  dat dit niet zou kunnen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 03, 2012, 18:17:03 pm
en beschrijft Witsen dat allemaal ????
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 18:19:49 pm
ja dacht het wel gelezen te hebben erik  ik zoek het nog wel eens op  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 18:57:15 pm
voor dat de stelling er staat  werd er eerst een gewone schuine balk tegen het spant gezet. als de stelling er staat werd deze vervangen door de schuine balk  op de stelling.

hmm ik dacht dit stuk ergens gelezen te hebben maar kan het tog niet vinden.
het leek me ook het meest logise want de oplangen kunnen niet uit zig zelf blijven staan.

van wat ik nu kan lezen werd de oplang goed gezet dus de schuinte en het overhangen  dan werd de plank geslagen waar de stelling op komt letter p op de tekening ( bovenste stelling )  en werd daar een paal onder gezet letter q op de tekening.

persoonlijk vind ik dit wel erg wijnig om de oplangen op hun plaats te houden zonder zijdelingse steunen en nog geen scheerstrook er aan om ze aan vast te nagelen.

dus de schuine paal tegen de oplang voor de stelling er staat kan je schrappen.

de rest lijkt me tog wel te kloppen of zien jullie wel fouten ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 03, 2012, 19:06:58 pm
zoals die schuine balk er nu staat, zal die het spant niet tegenhouden als het spant wilt gaan vallen.

daarvoor met de schuine balk haaks op het spant staan .(denk aan metsersprofiel).

zorgt dan ook direct voor de stevigheid van de stelling alhoewel ik vind dat de constructie van de stelling apart moet zijn van de constructie van de romp. anders heb je misschien ongewild een afwijking in het schip tgv de stelling.

je gaat uw metserprofiel ook niet gebruiken als steunbalk voor uw stelling waarop je heel de tijd gaat op en af bewegen.


Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 03, 2012, 19:36:37 pm
verkijk je niet op de schaal luc.
ik heb er een manetje bij getekent op de stelling  :wink:

de schuine balk boven aan doet inderdaad niets om het recht te houden.
mischien moet hij tegen druk geven naar beneden toe  rode pijl.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/stelling.jpg)

ik ga ook maar voort op de tekening van witsen  hij zegt niet waar elke balk voor dient dus dat is voor mij ook giswerk . het enige dat hij schrijft  heb ik bij de tekening gezet . men gaat daar ook niet zomaar een balk slaan als het niet nodig is natuurlijk.

een losse stelling van het schip af lijkt voor ons normaal  maar daar zullen ze toen tog wel anders over gedacht hebben.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op maart 03, 2012, 20:16:16 pm
Een stelling die zo geplaast is houd je spanten op hun plaats, zal wel de bedoeling geweest zijn  .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 04, 2012, 09:09:57 am
Citaat
Een stelling die zo geplaast is houd je spanten op hun plaats, zal wel de bedoeling geweest zijn  .

verkeerd.

je hebt nu een kracht weg van het schip(kijk maar naar dirk zijn pijl) deze moet gecompenseerd worden door een balk vanuit de grond schuins naar de stelling toe.

zoals het nu is trekt de stelling de spanten open of gaat het de spanten toe plooien.

al de rest kan ik begrijpen, alleen die schuine balk is verkeerd.

het enigste nut dat die balk kan hebben is ,als ze het bovenste deel van het spant er opzetten , om dit eventjes te houden totdat het spant vastgezet en verankerd is.

ene keer dit gebeurd zullen die schuine balken weggenomen worden.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 04, 2012, 10:13:13 am
Dirk geef mij eens de blz in witsen waarin de beschrijving van die stelling staat ??

iets klopt er niet in de redenering en ik ben eerder geneigd hierin Luc te steunen.
wetten van -zwaartekracht en verdeling van krachten  en zelfs enkel stellingen van sterkte leer geeft me het geovel dat er iets niet juist is.
maar daarvoor moet ik eerst weten wat Witsen schrijft en dan even 55 jaar teruggaan in de studie materialen...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 10:21:10 am
de uitleg van de stelling heb ik gepost  1 blz terug  bij de plaat x van witsen.

je mag wel niet vergeten dat de oplangen gebout worden aan de knien en de buikstukken.
deze staan dus op zig zelve en hebben niet echt ondersteuning nodig om te blijven staan. enkel juist voor ze gebout worden zijn ze erg wankel  .

daarom schreef ik dat ze zullen moeten gesteunt worden om ze goed te zetten en dan te bouten.

de uitleg staat in het boek op blz 151 in de 2 colom  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 04, 2012, 10:51:18 am
Dirk

in je verslag blz 1 geeft je wel de opsomming hoe dat Witsenbeschrijft welke stukken van het schip werden opgezet aangebracht vastgemaakt, punt voor punt.
Op blz 151 beschrijft witsen enekel punrten en hoe men het vlak waterpas zet en dan vermeld hij hoe je dan de volgned stukken aan het schip vastmaakt.

Maar sorry , ik lees nergens in witsen hoe hij beschrijft hoe de stelling er moet uitzien en met zijn.
Dit is jouw  vrije interpretatie en met alle respect een weerspiegeling van jouw 20 jaar beroepservaring.

En het is in jouw interpretatie dat men nu bezig met een discutie dat een bepaald stuk hout dat jij aanbrengt juist steun of geen steun geeft.
en als we over verdeling van krachten spreken moet ik feitelijk Luc gelijkgecen als je de schuine balk aanbrengy moet de de kracht ook weer ontbinden in een horizontale en vertikale kracht. de vertikale kracht heb je getekend met een pijl, doch je bent de horizontale kracht vergeten op te vangen. Hierin heeft luc dus gelijk en zal jouw stelling  tenslotte je spant weg trekken ipv te steuen..
Is elementaire natuurkunde ontbinding van krachten...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 04, 2012, 11:01:24 am
(https://lh4.googleusercontent.com/-wp50Hj1h9Zw/T1NYLk3iwpI/AAAAAAAAD-A/7wDi3eX3mKQ/s512/stelling.jpg)
het is de kracht aa in je eigen tekening die je niet opvangt.
CC is de kracht die jouw schuine balk uitoefend op je onderste stellig en met je  vertikale balk vang je wel  de verticale  "bb" op.
kje moet die 'aa' ook opvangen door ook weer een schuine balk tussen grond een  "bb"

Je denkt te veel aan die metalen hedendaagste stellingen die door hun constructie die "aa' hebben ingebouwd door gebruik te maken van verschillende horizontale tussenstukken.
Je moet opletten met hedendaagse ( de laatste 60 jarige technieken) en de technieken gebruik, zelfs juist voor WOI in 1890 enz. Die zijn absoluut niet dezelfde
kijk maar eens in het volkenkunde museum bij sommige foto's hoe bouwvakkers stellingen uit sparrenstammetjes in elkaar  maakten met de ouderwetse sjoriingen met touw...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 04, 2012, 11:07:19 am
kijk Dirk dat is dus iets dat je o.a; leert bij de opleiding A2- of A1 in de oude goede jaren.

ik maak even een schets.:
als je de rode steunpalen tussen de twee vertikale steunen van een stelling wegdenkt zal je stelling onvermijdelijk omvallen. je moet ook om en om  linkse en rechtse steunberen voorzien; ( de rode lijnen).
(https://lh6.googleusercontent.com/-vjO5Ma7f8V8/T1NcEl8YNlI/AAAAAAAAD-g/FHxxbORurQw/s640/stelling-1.jpg)

Denk een beetje aan de steunberen bij kathedralen !!!die de hoge beuken en het dak moeten ondersteunen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op maart 04, 2012, 11:16:34 am
Dirk, ik heb eens zitten googlen op tekeningen en schilderijen van scheepswerven. Daar zijn er niet veel van, maar overal zie ik het zelfde: de stellingen zijn geen onderdeel van de constructie die het scjip ondersteunt ! Dat is ook wel logisch, want gedurende de bouw moeten de stellingen steeds worden aangepast (verhoogd, afgebroken). Je wilt dan niet dat de stabiliteit van de romp in gevaar komt.

Hier een link naar een dio van een 17e eeuwse werf.

http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_2/werven-en-scherven.html&main_frame (http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_2/werven-en-scherven.html&main_frame)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 11:18:44 am
wacht ff  :wink:

dit is de tekst van witsen en hier zechthij volgens mij tog duidelijk hoe je de stelling moet opbouwen +een tekening ter verduideging.


witsen/
Na dat het vlak en de kimmen zyn geboeit, zet men de Spant-oplangen op de
tekens van het water-pas, leggende een plank op het boeisel der kimmen, en buiten
dwars-deelen, om op te staan; als by r, op de plaat by letter X, is vertoont.
Hier na spykert men een klamp aan de buiten-kant van de Oplangen, daar mede
hy op het boeisel staat, als by e op de genoemde plaat is te zien. Dan haalt men
een lyn van de voor-steven af tot de achter-steven toe, op de middel-krab, en haalt
de zelve neer met een ander lyntje, makende het vast op de middel-krab van de
kiel, als by b en g; dan meet men van daar de evenwydigheit van de oplangen, als
by f; daar na hangt men een lyn met een loot, vast gemaakt aan een spyker, op de
geheele holte van 't ruim, als van f tot h, latende die over 't boeisel hangen, om daar
uit het overhangen van beide de over een staande oplangen even gelyk te laten uit
hangen, als van d tot e werdt getoont. Daar na maakt men aan elke spant-hout een
juk vast, als by p, nevens twee standers daar onder, op dat het de stelling, en 't
geen men daar op moet zetten, wanneer men het Schip buiten om zal optimmeren,
dies te beter drage, als by n en q is te zien, nevens een Zwieping by o.
Op de plaat by letter X is m een Kimstut, l een Vlak-stut, k het kiels Stapelblok, t
en u zyn Klampen daar de kiel in leit, a de Kiel, i de Kiel-gang, f het Lok-gat, b het
Buik-stuk, c de Oplang.
Als men wederzydts de wydte der Oplangen heeft gemeeten, dan maakt men
een lyn vast aan de Scheer-lyn by g, en haalt het neder op de middel-krab van de
kiel, daar men het vast maakt, en dan de wydte meet aan de oplangen en scheerlyn
by g.

(http://i40.tinypic.com/rl9uld.jpg)


hier is van vrije interpretatie niets aan toegevoegt van mijn kant buiten de schuine stukken vooraan de stelling om dit volgens mij het wiegen van links naar rechts tegen te gaan.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/0027E47.JPG)

de spanning aa op erik zijn tekening word opgevangen door het aan de oplangen te nagelen en bb er onder te zetten dit kan echt niet meer naar buiten omdat het spant onderaan vast zit aan de knie en het buikstuk.

het kan alleen weg als heel het schip op zijn kant kantelt maar dat kan dan ook weer niet omdat daar paaltjes onder staan.

waar de schuine balk boven op de stelling dient weet ikzelf niet maar witsen zegt wel dat hij er moet zitten.

de rode lijnen bij je laatste schets staat er wel degelijk onder erik  ik had hem wel niet op mijn schetsje gezet ,
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 11:21:07 am
(http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/images_4/12_0559_lijnst_rogge.jpg)

deze stelling is tog de zelvde als die ik gemaakt heb ?
of zie ik nu tog echt iets over het hooft
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op maart 04, 2012, 11:25:14 am
Denk dat Dirk gelijk heeft, de bovenste driehoek zorgd samen met de vertikale steun naar de grond dat de spant niet naar buiten kan kantelen, zoiets in karton maken en proberen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 04, 2012, 12:11:20 pm
we gaan hier feitelijk veel te ver of-topic

Maar
1) witsen zegt niet in die tekst hoe een stelling moet opgebouwd worden.
2) in de laatste tekening heeft de kunstenaar wel een globale stelling getekend, zonder zich te bekommeren om technische redenen. enkel een loopvlak en hier en daar een verticale steun.
3- zoals je op de stelling het wiebelen in langs richting opvangt moet je ook het wiebelen in dwarsrichting opvangen.
4) ja kan iets wat je moet steunen niet gaan gebruiken als steun. !!
5) sla je mechanica  of natuurkundige handboeken er eens op na , ontbinding van krachten.
6) en hetgeen witsen in het rood schrijft is voor mij al een bewijs dat hij wel de klok weet hangen doch niet de klepel en dus ook bewijs dat hij uit zijn stadhuis niet uitkwam en alles uit tweede hand heeft opgeschreven.
7) en tenslotte; voor mij is het technisch fout, maar Dirk bouwt zijn stelling en hij maakt ze zoals hij wil,
Belangrijkste is dat hij wil uitbeelden dat er een stelling rond staat.

tenzij, dit een onderwerp wordt van archeologisch proefondervindelijk onderzoek en als studie materiaal moet diennen voor de een of ander geleerde bol die wil weten of Witsen nu gelijk heeft of niet.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 12:36:06 pm
dat is zo erik we kunnen hier nog uren over doorgaan .
het is de bedoeling om uit te beelden dat er een stelling rond staat.
of deze nu juist gebouwt is of niet kunnen we nooit achterhalen.
ik probeer gewoon uit  de tekst de stelling te bouwen hoe ze er in mijn ogen heeft uitgezien.
waar al de palen voor dienen en hoe de kracht verhoudingen zijn kunnen  we naar gissen maar daar blijft het dan ook bij.
in mijn ogen is dit een goede stabiele stelling die volgens mij met de tekst overeen komt.

voor somigen zal dit een onstabiele stelling zijn die niet voldoet aan de normen van een stelling .

de beschrijving die witsen geeft zal ook 1 van de manieren zijn hoe men in holland een stelling bouwde rond een schip op een bepaalde werf.

het is toch wel eens leuk om ff stil te staan hoe het gebeurde en wat de verschilende meningen er van zijn, aan te horen.  zo zie je maar dat iedereen een andere kijk op dingen heeft 
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 04, 2012, 13:55:02 pm
Citaat
Als men wederzydts de wydte der Oplangen heeft gemeeten, dan maakt men
een lyn vast aan de Scheer-lyn by g, en haalt het neder op de middel-krab van de
kiel, daar men het vast maakt, en dan de wydte meet aan de oplangen en scheerlyn
by g.

zoals ik al dacht ,hebben die schuine balken niks met de stelling te maken.

met deze schuine balken gaan ze gewoon de bovenste gedeelte van het spant uitrichten, zodat het midden tussen de 2 spanten precies in het midden van de kiel komt te liggen.

ligt het midden juist dan zal alles geklonken worden zodat het niks meer beweegt.

in principe gaat gij dus maar 1 schuine balk zien (weerszijde) op de werf. en dat is aan het spant waaraan ze juist bezig zijn.

de rest zit vast en kan niet meer bewegen, dus hoeft die schuine balk in principe niet te blijven staan.

men heeft maar 2 schuine balken nodig om het ganse schip uit te lijnen.


Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 16:04:18 pm
luc jij denkt dus dat de schuine balk boven op de stelling dient om het volgende stuk spant recht te zetten?

als dat zo is  daar kan ik zeker inkomen . en dan hoeven ze in dit stadia van de bouw er ook nog niet op te zitten.

ik had ze er opgemaakt omdat witsen het er nu over heeft.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 04, 2012, 16:42:25 pm
Dirk   kijk dan eens terug naar je eigen foto
(http://i40.tinypic.com/rl9uld.jpg)
die stippellijn bij f waar die schuine balkje tegen staat  wel die stippellijn is wel de lijn van de grootste breedte. ter hoogte dus van het overloop dek.
jopuw schuine balk komt bijna aan het rahout !!!!
en als ik de tekening van Witsen zie dan tekendie enkel een eeerste laag van een stelling en zegt dat daarboven nog moet gebouwd worden.
maar Jij zit al aan het tweede verdiep met je schuine balk.
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/0027E47.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 17:45:16 pm
ja daar klopt presies iets niet.
ga morgen de bovenste stelling terug afbreken. deze zal dan terug komen staan  als de spanten hoger op gemaakt worden.

maar het is denk wel de bedoeling om het spant te steunen ,
dat de palen er moeten komen + de schuine balk  maar dan wel lager dan ik nu gemaakt heb ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 04, 2012, 20:27:40 pm
Citaat
maar het is denk wel de bedoeling om het spant te steunen

neen, het is om het spant uit te richten.


je maakt een spant (met een bepaalde vorm) dubbel. (want een schip is symmetrisch)

je zet spant aan bakboord recht volgens de senten.

idem stuurboord.

span een touw tussen de 2 zojuist opgerichte spanten en het middelpunt moet in het midden liggen van de kiel. (die stippelijn)(*)

is dit niet dan is er een afwijking in de senten( ze kan klein zijn ,maar ze is er en moet weggewerkt worden)

door die schuine balken kan men nu de spanten een beetje naar links of rechts bewegen totdat het klopt(*)

zal vooral in het begin zijn , ene keer dat er een paar spanten staan zal alles(de tussenliggende spanten) wel direct juist staan.(maar beter 2x controleren ipv achteraf het uit te zweten)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 04, 2012, 20:43:42 pm
zal eerst wel afbreken en dan  1 spant doen  met een foto  dan kunnen jullie mee kijken   :wink:

want ik vrees dat het anders weer fout  gaat zijn .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 05, 2012, 06:59:48 am
en doe mij een plezier en hangt die touwtje eens.

zeer belangrijk detail.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 05, 2012, 11:01:37 am
die komen er wel te hangen luc .

ff gesloopt  met een heel bang hartje wel want het is toch allemaal zo dun en breekbaar(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E66.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 05, 2012, 11:54:20 am
dit spant dat er nu staat, is dit al het volledige spant (tot aan de reling)  of moet er nog een deel aan vastgemaakt worden.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 05, 2012, 12:04:40 pm
nee dat is niet het hele spant hoor luc  dit komt tot  ongeveer het verdek.

de volgende spanten moeten er nog tussen zakken daarom zijn ze hoger dan de overloop .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 05, 2012, 12:10:35 pm
en dan ga je die schuine balken nodig hebben om alles uit te richten.


ben benieuwd naar het resultaat
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 05, 2012, 13:31:22 pm


heb ff een foto reeks gemaakt en nu zul je ook snappen waarom de bovenst schuinebalk wel degelijk nodig is.

je hebt 3 stukken nodig om het spant recht te zetten
1: de klos die tegen het spant genageld is
2: de schuine balk boven op deze klos
3: de schuine balk er onder

heb ff met pijlen er op gezet hoe de krachts verhoudingen liggen
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/1.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E48.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E48.JPG)

ik heb ff een model schaal gepakt die ik hier nog had staan waar al een spant opstaat.
daar achter heb ik nu een losse spant gezet zodat je ziet wat er gebeurt
bij de eerste foto zie je dat het spant te veel naar buiten hangt.
door de onderste paal naar buiten te trekken onderaan word door de klos en de bovenste schuine balk de spant naar binnen geduwt.
de bovenst schuine balk zorgt er voor dat de klos niet loslaat van het spant want daar komen nu alle krachten op. 
moest de schuine balk er niet zijn zou de klos te veel kracht moeten opvangen . en is de kans dat ze afbreekt of doorknapt

als het spant te veel naar binnen staat  werkt dit juist tegenover gestelde natuurlijk
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 05, 2012, 13:53:53 pm

en normaal gezien, (zo zou ik het doen) staat het spant te ver naar binnnen.

men laat het naar buiten zakken totdat het de senten raakt.

dit zowel stuur als bakboord.

daarna controleren of het midden tussen de spanten gelijk valt met het midden van de kiel.

is dit niet het geval dat zijn de senten niet juist symmetrisch en gaat men de spanten naar links of naar rechts bewegen.

zal nooit 10'tallen cm zijn , vermoedelijk maar een paar cm.

(denk maar aan de diagonalen van een vierkant voor het uitzetten van een huis, meestal maar een paar cm maar indien niet gecontroleerd heb je wel 4 hoeken die niet 90° zijn en zit je achteraf in de sch****)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 05, 2012, 14:01:40 pm
je haalt vlakbouw en spantenbouw door elkaar luc  bij de vlakbouw worden er geen centen gebruikt.

en als men de spanten zet is er ook nog geen scheerstrook te bekennen. dit word juist gezet met een touwtje  te zien op witsen zijn tekening  aan de rechterkant  als ook kan je het in de tekst lezen hoe het gedaan werd.


voor al de overige spanten als de scheerstrook er éénmaal tegen zit word het inderdaat anders om gedaan dan zal de spant van binnen naar buiten moeten gaan  omdat de scheerstrook er dan op zit .

maar de rest klopt wel wat je schrijft natuurlijk ze worden ook nog eens uit de middellijn gemeten .

nu vraag ik me wel af of al de andere oplangen ook zo gestut moeten worden of ze gewoon tegen de scheerstrook kunnen hangen  :?:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op maart 06, 2012, 06:53:59 am
nu vraag ik me wel af of al de andere oplangen ook zo gestut moeten worden of ze gewoon tegen de scheerstrook kunnen hangen  :?:

Ik denk dat laatste: anders zou er meer hout rond het schip staan dan dat er in zit.
(en het moest snel, en het kwam niet op een paar duim precisie.)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op maart 06, 2012, 09:17:26 am
Heb je er al over nagedacht waar je het eindresultaat straks in huis neer gaat zetten ? Zal aardig wat plek in beslag nemen...  :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 06, 2012, 09:25:17 am
ja dat  heb ik al hans. vorige week stonden in de aldi van die stapel rekjes in hout.

70x50x170 cm dus meer dan  breed en lang genoeg en met 5 schappen.

hier sla ik langs achter ; opzij en boven een triplex plaatje tegen  en voor aan komt een stuk plastic als door kijk.

zo kan ik 12  stuks kwijt  want heb 3 rekjes gekocht voor 19.99 per stuk .

waneer dit dio af is zal ik eerst één rekje in elkaar steken en dan kunnen de eerste 4 er in.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 07, 2012, 13:53:31 pm
er staat al een hoop klaar maar heb nog  een 2 dagen nodig om het klaar te krijgen .

hier sta ik dus

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E8.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E15.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E37.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E50.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E68.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 08, 2012, 06:51:21 am
de zon scheen door de raam en ik kon het niet laten want zo is het wel op zijn mooist als je er naar kijkt

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E51.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op maart 08, 2012, 07:05:06 am
Het is dat dat blauwe kadertje er om heen zit, anders zou je zeker
weten dat het een foto van een echte werf was

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 08, 2012, 07:16:07 am
ja ,inderdaad, zeer mooi.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 08, 2012, 07:27:24 am
jan  ik ga ze nog wel zwart maken maar heb nog altijt  niet de verf in huis.

maar daar ga ik volgende week tog eens achter.  want dan kunnen ze in het opberg schap geplaatst worden . ook moet ik er nog een triplex plaatje onder maken zodat ze mooi recht blijven
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 08, 2012, 09:43:07 am
buiten het water is deze ook klaar  dus hier zijn de fotos

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/013%7E4.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/011%7E4.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/010%7E6.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E9.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E22.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E31.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E38.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E50.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 08, 2012, 10:59:19 am
Nou zeg Dirk  :aplaus: :aplaus:

en kom ons nu niet meer vertellen dat je het niet beter kan. bij een opmerking van ons, in één van je volgende projecten.
Wij  geloven je dan echt niet meer   :lol: :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op maart 08, 2012, 12:11:56 pm
Kan zo in een geschiedenisboek geplaatst worden Dirk. Echt mooi om te zien ! :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 08, 2012, 12:56:15 pm
thx

nog ff zeggen wat ik  uitbeeld op het dio maar het zal voor de meeste wel duidelijk zijn denk ik.
aan elke kant van het schip komen een 4 tal geinen  ( kranen) te staan  nu zijn ze bezig om er één recht te zetten.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 08, 2012, 13:44:55 pm
Binnenkort komt het "MAS" nog aan uw deur kloppen dirk.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op maart 08, 2012, 14:01:11 pm
Daglicht foto, net echt  :roll:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 13, 2012, 10:17:13 am
het zal hier nu ff rustig worden omdat ik eerst het volgende schip helemaal terug moet opbouwen tot waar ik nu ben gekomen en daarna kan ik weer verder met dit toppic dus tot binnen een aantal weken  :wink:

deze week staan deze dingen in de reklame en laat die nu tog wel juist  goed zijn van maat

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/serre.jpg)

+ er zit al een mooie plastic rond voor het stof.
ik ga er hier een paar van halen  dan kan ik mijn dios per 4 weg zetten
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 14, 2012, 13:29:47 pm
en zo ziet het er dus uit  de eerste 4 klaar en beschermt .

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E23.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/005%7E32.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/004%7E39.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E52.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E51.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E69.JPG)

de hoogte van de schappen komt ook goed uit
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op maart 14, 2012, 13:33:45 pm
mooi gedaan en inderdaad ideaal voor u dit serreke
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op maart 14, 2012, 13:57:16 pm
ja Dirk die mini-serre aanbieding komt als geroepen en het is dan ook nog passend ook...

Of had je stiekem vroeger gekeken naar de maten ?? :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Rob op maart 14, 2012, 17:18:32 pm
 :aplaus: :aplaus: :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op maart 14, 2012, 17:42:58 pm
ja het lijkt er wel voor gemaakt te zijn  maar dat is nu eens stom toeval.

ik ben er wel blij mee dat dit mooi past want  als je die allemaal naast elkaar moet zetten heb je  een hoop lopende meters  schappen nodig als nu al 2.50m voor 4 stuks.   ik moet er niet aan denken als ze dan eens alemaal af zijn heb je bijna 8 m nodig.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op maart 16, 2012, 15:30:15 pm
Helemaal top Dirk, alsof het voor jouw gemaakt is 8) :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Dick op maart 16, 2012, 19:51:38 pm
Dirk, ik volg je in stilte maar het is in mijn ogen perfect wat je allemaal  :aplaus: :aplaus:maakt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 09, 2012, 17:55:34 pm
ik ben er weer en tussen het behangen en schilderen heb ik dan tog wat  tijt gevonden om  vandaag het eerste buikstuk te leggen  :mrgreen:

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E56.JPG)

deze week heb ik nog wel wat tijd dus er zullen  nog wel wat updates komen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op mei 09, 2012, 18:10:51 pm
Is dit het laatste gedeelte voordat zij in het water afgebouwd wordt? Ik ben benieuwd naar de te waterlating, want van dat principe snap ik nog geen hout van. Goed bezig Dirk.  :D De onderspiegel vind ik op de foto van boven een beetje uit verhouding maar misschien lijkt het zo.  :D
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 09, 2012, 18:38:17 pm
hoi henk  er komt nog een deel voor ze te water gaat  en mischien nog wel 2  daar ben ik nog niet uit.
achteraan is alles het zelvde als bij de andere  mischien geeft het een raar beeld omdat de windveren ( hekstukken )er nog niet op staan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 11, 2012, 16:27:02 pm
hier een kleine vordering  van de buikstukken en de knieén.
normaal staat hier nog wel de scheerstrook op zoals ik vorige keer ge eindigd ben maar dat werkt erg mooilijk dus dat moet je er maar bij denken.
als dit er allemaal inzit  word het nog mooi opgeschuurd zodat alles  even hoog zit en de knieén worden afgezaagd  ter hoogte van het boeisel

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E59.JPG)

als ik aan het achtersteven en de boeg ben  doe ik wel weer een update want daar zit het iets mooilijker in elkaar dan  alles gewoon vol leggen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: SuperSylvester op mei 12, 2012, 06:30:53 am
We wachten geduldig af Dirk.  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 12, 2012, 08:32:45 am
ik kreeg nog een vraag over wat er nu met de klampjes gebeurde als men de buikstukken legt  dus .

de klampjes  gaan er uit als men de buikstukken en knieén legt , dit waar de buikstukken liggen.
bij opgravingen  werden er tussen de buikstukken soms nog wel klampjes aangetroffen dus men deed enkel diegene weg die in de pad zaten om het buikstuk te leggen  de rest bleef gewoon zitten.  dit was alemaal  werk voor niets en daar deed men vroeger niet aan mee.
een gemiddeld schip in NL ging op 6 maanden te water dus geen tijt voor onnodig werk.

de klampjes dienden enkel om de huidplanken van het vlak  bij elkaar te houden anders viel het gewoon uit elkaar.
de knie werd wel aan het buikstuk genageld en daarna kon men  het  (boeisel / de 3 huidplanken die de bocht naar boven maken ) tegen de knie nagelen en dan zat alles muur vast.
het vlak ( onderkant ) werd nog niet genageld  dit gebeurt  nog in een later stadium  , het staat nog altijt op die paaltjes die er  onder gezet zijn.

en volgens wat ik kan lezen en ook ab hoving schrijft het zo dat de spanten afzonderlijk niet aan elkaar gemaakt worden  dus enkel de knie word aan het buikstuk gemaakt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 12, 2012, 21:29:16 pm
ik heb nog een zeer bevredigend prentje gevonden waar men de kiel aan het leggen is en daar staat op de scheepshelling ook een aantal krikemikken om de kiel te leggen  :D

(http://jgsmits.home.xs4all.nl/delfshaven/images/werf1.jpg)

komt uit de kroniek van delfs haven
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op mei 14, 2012, 07:37:19 am
komt uit de kroniek van delfs haven

Maar dat is Rotterdam. Die bouwden niet volgens Witsen. Durf je dat plaatje dan zomaar te volgen?  :mrgreen:

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 14, 2012, 09:19:44 am
Dirk


je begint te vloeken !!!  :lol: :lol:  :gun: :marine:
en dat van jou als Witsen fanaat .  :!: :!: :Pzoals jan zegt, dat  laatste prentje is volgens Vanijk ( De maese)   en niet volgens Witsen !
maar als het enkel over de krikemikken  gaat willen wij het je wel vergeven... :lol: :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 14, 2012, 17:23:29 pm
ok dit is niet in amsterdam maar een kiel is een kiel en die moet waar hij dan ook gebouwt is gelecht worden.
natuurlijk verwijs ik hier naar het eerste dio  en toen had ik dit prentje nog niet gezien.

en ik had ook nog een kleine update

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E19.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/008%7E12.JPG)

aan de boeg zit ik nu vast omdat ik eerst de scheerstrook moet hebben staan . dus ga ik nu verder naar achter . aan de linkerkant heb ik al een beetje de knieén geschuurt zodat ze even hoog als de buikstukken zitten  dit is nodig om later de vloerplanken en de balkwagers  mooi vast te kunnen maken  zodat ze overal dragen
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op mei 14, 2012, 17:58:20 pm
Ik heb het idee dat het wat te abrubt van recht naar rond (vooral bij de boeg) gaat.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 14, 2012, 18:09:52 pm
hier gaan de buikstukken ook buiten het vlak vallen kees  daar heb ik de scheerstrook voor nodig  want anders kan ik niet meten hoeveel het juist moet zijn .

het vlak is nog niet helemaal 100% maar ik kom al dicht in de buurt bij de maten die witsen opgeeft , vooral in de boeg is het erg mooilijk om daar te geraken  maar dat gaat volgende keer of de keer daar op zeker lukken.  het is dan ook een hele puzzel om een vlak te leggen maar ik ga er zeker komen.

als het me dan ook  2 keer na elkaar lukt  kan ik wel eens  juist laten zien  plank per plank hoe het moet maar nu ben ik daar nog niet ik moet het nog een beetje bijstellen  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 17, 2012, 18:29:41 pm
weer wat verder en tot hier was het redelijk makelijk en gewoon vol leggen achteraan  gaan de buikstukken over in een zogstuk  . waarom ze een andere naam hebben weet ik niet maar waarschijnlijk omdat ze er helemaal anders uitzien dan gewone buikstukken. ze gaan eerst in de vorm van een V en daarna in een Y vorm over. nu zit ik zover als de knie die tegen het achtersteven staat  en daar word het weer ff anders. spijtig genoeg staat het nergens beschreven hoe het daar dan wel juist moet  maar hier zullen ze zoals  bij de engelse schepen  op de knie gaan staan . de knie zit daar ook maar heeft een andere vorm en noemt dacht ik deadwood. dit  moet ik nog juist uitzoeken hoe dit moet gedaan worden

aan de boeg  zie je de buikstukken oversteken  ik heb er ongeveer een lijntje bij getrokken  waar de knieén  moeten zitten maar daar  moet ik dus eerst de scheerstrook voor hebben staan om dit juist uit te meten.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/IMG_0002%7E0.JPG)

wat ik nu heb staan ga ik eerst opkuisen en dan doe ik nog  het achterste deel en daarna moet de scheerstrook er weer op
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 18, 2012, 11:30:28 am
ff achteraan  bij de knie

dit is één van de mogelijkheden denk ik hoe dit gedaan werd . men zal de ( buikstukken ) boven op de knie  bouten en waarschijnlijk een bout door de 2 knieén doorheen juist boven de knie.
de reden waarom ze niet aan de zijkant van de knie gebout worden is omdat de huidlatten daar al zitten en men daar niet meer aankan. men moet dan wel eerst passen of het goed is de bouten er door doen en dan alles  op zijn plaats zetten dan kunnen de 2 bouten naar onder in de knie geslagen worden en alles zit muur vast

het rode lijntje zijn de huidgangen die er al tegen zitten
het blauwe de bouten in de knie en door de buikstukken

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E57.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E60.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/001%7E74.JPG)

de tweede manier is om een V zogstuk op de knie te zetten en deze langs boven bouten  maar hoe het juist  is  kan ik  dus niet vinden
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op mei 18, 2012, 11:58:16 am
Ik denk dat er zeker een V-vormig vulstuk werd gebruikt om te krachten te kunnen opvangen. Hoe dat werd bevestigd weet ik ook niet....
En even praktisch denken: Een huidplank kan ook weer even worden losgemaakt als ze ergens bij moeten  :wink: Ze liggen niet strak tegen elkaar omdat er later nog gebreeuwd moet worden.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 18, 2012, 13:08:33 pm
Ik denk dat het helemaal anders werd gemaakt.
Het is niet gebruikelijk dat men in een balk een V gaat maken op dan die V op een knie te laten steunen. Uit al wat ik van oude houttechnieken ken, vermoed ik dat ze de balken anders gaan uithakken zodat waar ze samenkomen een vertikaal vlak onstaat en dat men ze laat steunen in de knie en men in de knie twee gleuven zal hakken. daarna tussen de twee balken opvullen met een ander knie.

met een uitsparing zoals jij ze maakt  een inwendige dus  heb je kans om bij belasting inscheuring te krijgen. en dat wil men in de huidige technieken ook niet, dus ik vermoed dat ze het vroeger ook anders deden.

(https://lh4.googleusercontent.com/-irxbZDDj0M8/T7ZLe0venPI/AAAAAAAAET4/GDR4Xrsd4-s/s293/hout.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op mei 18, 2012, 13:55:03 pm
totaal geen idee,sorry dirk
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op mei 18, 2012, 15:58:58 pm
Ik denk dat het pijkstuk gewoon op de kiel geplaatst word. En dat het pijkstuk naar de maat van de zandstrook gehakt werd. het hout bestaat uit één stuk.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 18, 2012, 16:22:14 pm
huidgangen terug er af halen lijkt me sterk want deze zijn al genageld tegen het achtersteven dus deze sluit ik  uit arjan.

ik ben van middag dus aan de slag gegaan met  de teorie en het pakte tog helemaal anders uit dan ik dacht en heb zoals ik nu bij erik kan lezen de twee gecombineerd eerst een zogstuk V VORM op de knie gezet en daar dan de langere balken aan geslagen . dit was het meest logise wat je kan doen .

foto komt er aan nog ff geduld  :wink:

henk wat is het pijkstuk want dat is een woord dat witsen niet gebruikt ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 18, 2012, 17:02:46 pm
hier is  de foto van hoe ik het nu gemaakt heb
het zog stuk  op de knie
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/006%7E27.JPG)

als ik het zo maak kunnen later de huidplanken er ook tegen genageld worden anders zit je daar met een hol gat waar geen spanten staan wat de construktie niet ten goede komt  .  aan de uitstekende beentjes kan nu de rest aan genageld worden waarschijnlijk zoals erik zij recht ingewerkt in de knie

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/007%7E20.JPG)

dit lijkt mij een redelijk goede construktie  maar of dat het zo gedaan wed weet ik dus niet  maar zo zou ik het wel maken als het mijn schip moest zijn  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op mei 18, 2012, 17:04:07 pm
Dirk, je hebt leggers, of in het Amsterdams Buikstukken, die liggen gewoon horizontaal
tegen op de kiel. Daar waar de zandstrook boven de kiel uitkomt (naar achter) noemt
men de Buikstukken de pijkstukken. Nog verder naar achteren gaan de pijkstukken over
op Exters waar de inhouten haaks op de kiel staan. Naar voren naar de steven heten het
wrangens op de steven.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 18, 2012, 17:28:43 pm
het nadeel bij de vlakbouw is dat je waar de knie staat je er niet meer goed bij kunt  bij van yk zal het  dus mischien wel iets anders  gedaan worden henk  daar kan je er wel goed bij  en zal er mischien ook geen gebruik gemaakt worden van een knie ?

het enige wat je er bij witsen over kan vinden is in zijn doorsnede tekening. maar hoe het juist moet beschrijft hij niet echt

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/knie%7E0.jpg)

ik heb  ff bij de meester  ab hoving gekeken en hij weet het ook niet juist denk ik want hij heeft daar gewoon niets zitten  of enkel de inhouten die naar boven lopen zoals ik eerst gedaan had zonder  zogstuk . mischien  gaan we het wel veel te ver zoeken  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op mei 18, 2012, 18:33:14 pm
(http://i49.tinypic.com/2dvij9j.jpg)


Ik denk dat de Exters hier  in het verlengde en op de knie staan. Nagenoeg even dik als de achtersteven en de knie.

Misschien is het wat ver gezocht en moet je de inhouten aanpassen aan de vorm van de gangen die je hebt gemaakt.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 26, 2012, 12:03:17 pm
moest ff kijken wat mijn laatste fotos waren die ik gepost heb.
na een week zonder internet te zitten  kon ik ook geen update doen.
maar had ik natuurlijk veel tijt om te bouwen.
aan het achtersteven zit er alles in  ook staat het schip al vol oplangen en ben ik nu aan de boeg bezig.
ook heb ik iets gemaakt dat ik nog nergens ben tegen gekomen  dus verwacht ik daar wel reactie op.
maar eerst een hoop fotos van wat ik deze week geprutst heb

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01233.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01232.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01231.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01230.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01229.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01228.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01227.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01226.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01225.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01224.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 26, 2012, 12:18:34 pm
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01223.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01218.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01217.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01214.JPG)

waarom het voor steven zo  dit staat  er bij witsen
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/ssf%7E0.jpg)

tog heeft hij daar een schrijf fout gemaakt want voor het steven komt zeker geen oplang te staan daarom heb ik het ff herschreven naar wat ik denk dat het moest zijn

 men maakt altijt dat voor tegen de steven,achter als zoo wel bezyden oplangen komen te staan, t geen dient om de steven vast en in zijn plaats te houden

dit heb ik dus nog nergens gezien bij geen enkele schrijver die naar witsen verwijst.
als daar de oplangen staan is het ook veel makelijker om de buikstukken haaks op het steven te zetten .
ik heb hem  ze langs twee kanten ingekeept en  ook langs boven  en hier kan dan het buikstuk op liggen.  of dit nu de juiste verbinding is weet ik niet .
je ziet ook dat de oplangen die naast het steven zitten iets lager zitten dan het geen er op ligt  dit komt omdat ze dan juist effen komen  met de sponning voor de huidlatten en kan men deze daar ook aan vast nagelen .

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op mei 26, 2012, 13:21:24 pm@ Dirk, de eerste reactie.
Op deze manier heb je toch geen goede bevestiging voor je huidplanken en je berghouten.

Het hout dat naast de voorsteven en langs de sponning van de voorsteven loopt is om de huidplanken en de berghouten goed te kunnen bevestigen. Halverwege de 18e eeuw noemde men dat de apostelen en lopen door tot boven de boegspriet waar ze Judasoren heetten. De Judasoren hadden tot doel om de boegspriet een betere stabiliteit te geven.

Ik heb het gelezen, maar ik weet niet meer waar ik het terug kan vinden. Udemans, De Jong, Van Dam. Als ik het weer vind dan zal ik het citaat met blz posten.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op mei 26, 2012, 14:27:01 pm
Hoi Dirk, eigenlijk had ik bij de boeg van die draaispanten verwacht.
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/10686/IMG_2588.JPG)
Zoals op deze tekening van Ketting uit Prins Willem.
Er zijn maar weinig spanten die direkt bevestigd zijn tegen het boegstuk/steven.
In ieder geval niet to zo hoog als ik aan de inkepingen op jou steven denk te zien.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op mei 26, 2012, 17:28:50 pm
Bij Ketting: Het zijn geen draaispanten, maar oplangen die op een paar wrangen over de steven staan, maar da's meer een kwestie van terminologie. (draaispanten beginnen tegen de steven, en dat doen deze dingen niet.

Dirk: wat je laat zien komt me onwaarschijnlijk voor. Wel de buikstukken die tot vrij ver dwars over de steven lopen, maar die twee houten delen links en rechts van de steven, die geloof ik eigenlijk niet zo (waar staat dat Witsen-tekstje dat je geeft?)

Jan

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op mei 26, 2012, 17:47:00 pm
Dirk, kun je me even pagina en hoofdstuk geven waar Witsen dit schrijft ? Ik zou die zin bijvoorbeeld al heel anders vertalen dan jij. Maar ik moet ook weten wat hij er voor en na schrijft.

Verder sluit ik me bij Jan aan: het lijkt me erg onwaarschijnlijk.

Maar het is goed om altijd met zulke experimentele dingen bezig te zijn Dirk  :wink: Net als bij de echte wetenschappen zit je er negen keer naast, maar de tiende keer vind je iets uit dat naar je vernoemd wordt !
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 26, 2012, 17:59:34 pm
witsen blz 82 rechter colom  halverwege de blz.

de manier van keting heb ik al eens geprobeert als ook draaispanten heb ik al eens op  een vorig model geprobeert   deze waren 2 keer  mislukt en helemaal niet  te maken in het echt, alles hangt in de lucht te zweven en heeft nergens een houvast.

experimenteren is ongeveer het juiste woord  arjan maar  als je naar oude tekeningen van een scheepswerf in holland kijkt staan alle spanten wel haaks op het schip zelfs tot de boeg toe, ik heb nog niet één ander gevonden dat er anders uit zag zoals keting het tekent  of draaispanten.

en niemand weet exsaxt te weten hoe het wel was .
de oplangen  naast en achter het steven  heb ik ook nog nergens bij een NL schip gezien  maar tog denk ik dat witsen het wel degelijk vermeld.
het is mijn inziens ook de enige manier om  de spanten haaks op het steven te krijgen  , ze moeten immers ook goed vast gemaakt  kunnen worden .

ik  zeg ook niet met  zekerhijd dat dit helemaal juist is gemaakt  maar het geeft mij bij het bouwen altans een zeer goed gevoel  dat het zo in het echt ook kan gemaakt worden.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op mei 26, 2012, 18:47:29 pm
Dirk, de methode zo als jij die beschrijft bestaat inderdaad. Het wordt bijvoorbeeld bebruikt bij botters, waar de spanten tot hoog op de boeg doorlopen. Is dat wat je bedoelt ?

(http://www.garnkwak.nl/tek_v5_s_c2t_s.gif)

(http://www.hellinckx-foto.be/modules/fotoalbum/uploads/13109378219516.jpg)

(http://www.hellinckx-foto.be/modules/fotoalbum/uploads/13109378016867.jpg)

De spanten staan hier niet haaks op die kiel, maar juist haaks op de kromming van de boeg. Ik denk dat dat een sterkere constructie oplevert.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op mei 26, 2012, 18:59:43 pm
Nu ik er over na denk: botters worden eigenlijk nog steeds volgens een soort van vlakbouwmethode gemaakt !
Eerst worden de leggers en het vlak op de kiel gemonteerd. Daarna volgen een paar spanten van oprichting waar de berghouten aan vast komen, en dan pas worden de oplangers, zitters en zo geplaatst.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op mei 26, 2012, 19:14:34 pm
Deze constructie lijkt mij niet sterk genoeg voor de afmetingen van het schip wat Dirk aan het bouwen is.

Je moet rekening houden met een groter oppervlak van de boeg waar de golven op beuken dan bij een botter.
De kracht komt op deze wijze te veel op de verbinding van de spanten met de kiel en steven te staan.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 26, 2012, 19:21:24 pm
daar haal je een goed punt aan kees  maar je zult zien hoe dat opgelost word  :wink:
in het ruim komen al 4 banden in de boeg  rode pijl   dan heb je al heel de boeg onder de waterlijn  verstevigt

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/banden.jpg)

dat is ongeveer de bouwmetode arjan  maar ik denk en dat zie je ook op tekeningen dat de spanten haaks op het steven staan en niet met de bocht mee.
ook nog ingedachten houden dat het zaadhout er ook nog over komt + knieén en gordingen later in het ruim.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op mei 26, 2012, 20:35:35 pm
Aha, dus die boegspanten (f) waar je tegenaan kijkt (rode pijl) zitten tegen de binnenste beplanking aan?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 27, 2012, 05:57:29 am
juist kees deze komen er later nog eens extra in om de boeg te versterken.

en dan de mastvoet voor de fockemast is in een halvemaan  gemaakt  en die zit  dacht ik ook nog eens tegen de boeg op de zelvde manier .

de spanten moeten wel haaks gestaan hebben want anders zit je later met de kanongaten en ook zou je dan  een schuine benageling moeten zien aan de boeg + de verschansing zou dan ook schuine balkjes moeten vertonen .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op mei 28, 2012, 08:47:37 am
De discussie over het wel of niet gebruiken van draaispanten, is verplaatst naar:
http://www.modelships-beagle.eu/smf/index.php?topic=1084.0
Dit om topicvervuiling te voorkomen :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 28, 2012, 13:46:11 pm
Citaat
de manier van keting heb ik al eens geprobeert als ook draaispanten heb ik al eens op  een vorig model geprobeert   deze waren 2 keer  mislukt en helemaal niet  te maken in het echt, alles hangt in de lucht te zweven en heeft nergens een houvast.
Nochtans in een "Scheepshistorie" nr ; weet ik nu niet van buiten) heeft geloof ik Cor Emke zo een model gebouwd om te bewijzen dat het wel moest zoals ketting tekend en dat dit dus de geeigende bouwwijze was voor o.a. grote binnenschepen.PS en mocht ik ercht verkeerd zijn?  tja dan is dat de invloed van geen boeken, hollandse zon en hollands vaarwater.

PS maar zoals jij het maakt , vrees ik toch dirk dat je een verkeerde interpretaie geeft.
PS2 nu eerst al de rest lezen. :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 28, 2012, 13:50:23 pm
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01229.JPG)

Ben je echt zeker Dirk dat die scherpe knik in die bodem zit. ??
Lijkt me een beetje overdreven , omdat in de oude geschriften men steeds vermeld dat het ideale onderwaterschip een vis lichaam is.  Dikke kop vooraan en dan gestroomlijnd naar achter.
Dit lijkt mij meer op moderne Caisson metaalbouw voor een sleepbak !!
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 28, 2012, 15:17:40 pm
die knik komt er  door dat daar het laatste spant zit dat witsen opgeeft je kan je al in beelden dat je van zo breed naar niets moet gaan dat er wel ergens een soort van knik te  zien is toch loopt het vloeénd naar achter toe.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 28, 2012, 16:03:08 pm
Dirk,
Als ik naar de verschillende vlakbouwmodellen kijk van Emke en Hoving, oa. in "Scheepshistorie"  en ook in het boek van Abel Tasman  dan zie ik in al die foto's toch nergens zo'n een knik als bij jou hoor.  Daar is het  echt meer vloeiend.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 28, 2012, 17:09:48 pm
heb een paar langs onder getrokken  de spant met de pijl is waar je de knik aan de zijkant ziet

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01237.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01236.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01235.JPG)

het lijkt er maar juist  hoe je er op kijkt  en langs opzij  zie je inderdaad een  serieuze knik maar  zoals je ziet  vind ik  dit toch een  mooie overgang
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 28, 2012, 17:47:25 pm
Het is dus zoals je er naar kijkt. De laatste foto's geven helemaal niet de indruk van een knik.. :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op mei 28, 2012, 17:49:04 pm
Lichtinval kan soms rare efecten hebben  :shock:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 30, 2012, 10:19:08 am
de boeg is bijna klaar 

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01242.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01241.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01240.JPG)

dan moeten er nog balkwagers in komen  omdat de spanten niet aan elkaar gemaakt worden staan deze infijte nog alemaal los van elkaar  hier word dan een balkwager opgelecht van binnen  het probleem is dat ik niet weet hoe hoog deze in de boeg  en achteraan moet komen. ik heb  hier dus een plank gelecht  zoals ik denk dat ze moet komen , de zwarte lijn is het kolsem of zaadhoud dat er ook nog moet inkomen.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01239.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01238.JPG)

als je de doorsnedes van witsen bekijkt lopen ze best hoog in de boeg en ook achteraan lijken ze ook ver door te lopen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op mei 30, 2012, 13:49:09 pm
Nog even over de voorsteven constructie.
lees toch even dit :
http://www.modelships-beagle.eu/smf/index.php/topic,1084.0.html
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 30, 2012, 19:19:22 pm
hoi erik  thx  ik heb het niet 1 keer maar wel 10 keer gelezen  :mrgreen:

afbreken ga ik niet doen  want dan ga ik zoveel kapot maken dat ik helemaal opnieuw moet beginnen .

het volgende dio zal ik zeker AB zijn tekeningen volgen .

nu ik ook weet hoe het verder op de overloop gaat valt er ook een hele last van mijn schouders omdat ik daar  ook al aan lag te piekeren hoe het verder moest.
ik zat er al bij al nog niet zover af  en dat geeft wel een  redelijk goed gevoel dat je soms het been moet stijf houden als je denkt de goede richting uit te gaan.

om dat je weinig van de  spanten  in de boeg gaat zien  vanwege  de planken die er van binnen nog op moeten ga  ik tog nog eens een boeg op zich maken waar enkel de spanten in staan . dit kan ik wel tussen door maken  en op een iets grotere schaal  :wink:


Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op mei 31, 2012, 08:38:28 am
ik ben nu wel wat van de hak op de tak aan het springen maar het komt wel goed
wager de klimmen zijn de planken in de kimmen of wel in de bocht  hiermee zet met alle spanten vast waar ze hiervoor nog alemaal los van elkaar stonden.
het kolsem of  zaadhout is de binnen kiel deze licht op de buikstukken boven de kiel. normaal komt deze er pas in als de balken van de overloop er in liggen maar dan kan ik er niet meer aan.

dan ben ik nu begonnen met de balken te leggen.  op de balkwagers die zitten aan de zijkant en daar worden de balken dan op gelegt of ingewerkt .
aan de balken ga ik wel wat werk hebben dus laat ik het begin  al zien

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01245.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01244.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 01, 2012, 07:24:36 am
Zou zeggen dat je van de plank op de balk springt  :wink:, toch knap wat je hier laat zien :drink: en dat allemaal met een zere rug
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 01, 2012, 07:28:23 am
het zijn goe pillen rené maar ik las nu en dan wel een koffie pauze in van een uurtje om mijn rug te ontlasten  want anders haal ik de avond niet.  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 01, 2012, 08:43:42 am
een 2tal maanden geleden cortisone wortelinfiltraties gehad en die werken goed.

was ik eindelijk van die pijnstillende (maagbloeders) af.

maar zolang dat ik rustig bezig ben geen probleem,alleen bij hard werken krijg ik last.

daarom Dirk af en toe eens rusten kan totaal geen kwaad.

ps : is het begonnen na het behangen en schilderen , ja , dan heb je een goed excuus voor de volgende keer.Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op juni 01, 2012, 17:45:42 pm
Prachtig om te zien allemaal Dirk. Kan er weinig van zeggen behalve Ah en Oeh! Ik volg dit daarom in stilte.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 01, 2012, 18:35:57 pm
voorlopig de laatste fotos van dit schip want het is afgebouwt tot waar ik het wou hebben.
die planken onder in het ruim  is een stelling waar men op gaat staan om de balken te leggen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/spant_kappen.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01249.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01248.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01247.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01246.JPG)

nu ga ik eerst de ondergrond maken en het bijhorende huisje  dus tot dan geen update meer
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 01, 2012, 18:48:56 pm
mooie foto's maar had je niet beter een gedeelte van het dek opengelaten zodat de mensen zien waarvoor deze stelling dient.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 01, 2012, 18:56:39 pm
er komt nog een figuurtjr op te staan luc zoals in witsen zijn tekening.

ik moet me aan het schema van ongeveer 10 stuks per dio houden luc of anders zit ik hier straks met 50 dio s  en dat is een  beetje te veel van het goede.
ik kan nu niet  van elk onderdeel een dio maken  ze moeten maar op het topic komen zien daar staan genoeg fotos op van hoe het gemaakt is  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 07, 2012, 12:07:38 pm
ben weer een beetje verder gekomen
de ondergrond is gemaakt  het schip staat op de stapelblokken  het vlak is ondersteund  en ben nu bezig met de palen te zetten die ik nodig had voor de spanten waar later de scheerstrook aan kwam.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01253.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01252.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 07, 2012, 13:26:24 pm
Ziet er prachtig uit Dirk, contrast helling > schip > stelling geeft een goed overzicht  :drink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 07, 2012, 14:16:26 pm
zeer mooi
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 08, 2012, 19:21:49 pm
nog wat prullen .
de ondergrond geverft  de geinen gezet ( 8 stuks )
aan bakboord worden de planken omhoog gehaalt om op de balken van de overloop  stelling te maken.
aan stuurboord word vooraan een  mal gepast voor de verdere opbouw van het schip.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01256.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01255.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01254.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 08, 2012, 20:06:29 pm
Zeer realistisch Dirk  :whow:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 08, 2012, 21:17:20 pm
zeer mooie foto's maar zijn uw planken op het dek niet wat te groot ??
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 08, 2012, 22:14:42 pm
het is maar gewoon stelling hout luc . ik heb daar langs links en rechts een laddertje bij gezet  en langs daar kunnen ze naar boven kruipen.  het is dus een klein platformpje waar ze  op kunnen staan .  van hier uit kunnen ze stellings planken beginnen leggen  om op te staan voor de rest van de spant delen te zetten.

de dekplanken komen pas als ze  te water gelaten is
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 09, 2012, 11:05:54 am
om de huidplanken en berghouten krom te branden ga ik op dit dio al riet laten aanvoeren zodat ze  op het volgende dio lekker  vuurke stook kunnen doen.

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/003%7E58.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/002%7E61.JPG)

het is van een oude schilderborstel gemaakt .  ook ga ik nog een bergje  houtspaanders bij het riet leggen  dit is de overschot  van al het hout dat gekapt word met het bijl en dessel  en dit werd alemaal opgeraapt en ook bij op het vuur gedaan.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 09, 2012, 11:11:19 am
Dirk ben aan het raden wat je nog niet hebt gebruikt voor je bouwkunsten , honden haar?  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 09, 2012, 12:39:36 pm
 :lol:  nee dat heb ik nog niet gebruikt  rené  , denk ook niet dat ik dat ga gebruiken want  krijg ik waarschijnlijk iemand tegen dat ik hem ga scheren .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 10, 2012, 18:42:22 pm
dit wekend  nog wat door gedaan en denk  nog 2 dagen nodig te hebben voor het af te werken

maar  hier zie je al goed hoe het er uit gaat zien

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01261.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01260.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01259.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01258.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01257.JPG)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 10, 2012, 18:58:12 pm
binnenkort moet het MAS ruimte ter beschikking stellen.    :P   :P   :P
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 10, 2012, 19:01:22 pm
 :lol:  ja dat zal wel   maar het was best na denken zonder tuigplan  :mrgreen:
heb  een paar draden moeten doorknippen en terug opnieuw moeten  spannen omdat het niet juist zat
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op juni 10, 2012, 19:06:36 pm
  :shock: Ik weet niet wat ik daar nou van moet denken Dirk. Het lijkt wel een spinneweb zo.
Op de tekeningen en schilderijen van scheepswerven heb ik nog nooit zo veel takels rond een schip gezien.

In ieder geval kloppen de verhoudingen niet: De blokken en palen zijn veel te groot / te dik in verhouding met het touw.
Volgens mij gebruikten ze ook een ander soort constructie voor de takels.......
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 10, 2012, 20:22:34 pm
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/gein.jpg)

wie zal het zeggen arjan  al wat ik van een gein heb  is de foto van witsen aan het voorsteven  en deze  is 2x zolang ongeveer als het voorsteven lang is.

ward heeft me fotos laten zien dat er wel degelijk  een hoop geinen rond het schip stonden voor al het zware materiaal omhoog te heisen.
je steekt nu eenmaal  geen zware spant zomaar de lucht in of legt het ff op je schouder  om  daarna er mee op een ladder omhoog te dragen.
en ze moesten  hoe dan ook vast gezet worden met touwen  bovenaan.

ik zal proberen nog eens aan ward te vragen of hij de foto kan door mailen.

Citaat
Volgens mij gebruikten ze ook een ander soort constructie voor de takels.......
ik hoor het graag als je iets meer weet arjan  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op juni 10, 2012, 22:12:12 pm
De tekening van Witsen is duidelijk. Er zaten dus heel veel touwtjes aan de takels of geinen. Oke, ik had dus geen gelijk  :oops:

Maar dan zijn de palen die je gebruikt nog steeds een stukje te dik. Vergelijk die tekening eens met je dio. Het is niet veel, maar als je ze een kwart dunner maakt oogt het meteen een stuk beter.

En wat betreft het gebruik van de takels: Jij hebt ze nu rechtop gezet. In werkelijkheid hellen ze altijd in de richting waarin gehesen moet worden. Net als bij een kraan. De top van de takel hangt altijd recht boven het voorwerp dat getakeld moet worden. Dat is wat witsen ook in zijn tekening heeft proberen weer te geven. Je ziet dat de paal niet rechtop staat.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 05:31:16 am
Dirk i.v.m. je blokken ..
Onthou eens het vuistregeltje dat een blok steeds zo hoog is als 8 x zijn touwdiameter. ( Voor de puristen , Ja dit is fout. naargelang de periode was het 7x of 10x)  maar met het vuistregeltje kan je overal mee terecht en lijkt je blok  geen mastodont met een garendraadje erdoor.

Dan nog het touw dat om het blok zit is  ook steeds dikker dan het touw dat in het blok loopt.  Daar is ook een vuistregeltje voor je diameter touw x 1,3 als diameter voor je stroptouw.

Een belangrijk deel van modelbouw is ook eens rekenen :wink: :P 
Echt als je iets maakt meet je stuk op model, vermenigvuldig voor de eenvoud met 80  en stel je dan de vraag of de gevonden maat wel echt kan.
Het is zoals Arjan aanhaalt. je het "sequaias" van bomen gebruikt. de diameter van je bomeen is breder dan je figuurtje.
Neem aan dat een boomvan je takel  ongeveer 10-15 cm. dik zal geweest zijn, dan is op jouw schaal je takelboom max 1,9 mm. in diameter !!!!
( nu lijkt het of je bomen gewoon 2 tot 3 meter diameter hebben)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 11, 2012, 08:12:47 am
Citaat
Neem aan dat een boomvan je takel  ongeveer 10-15 cm. dik zal geweest zijn, dan is op jouw schaal je takelboom max 1,9 mm. in diameter !!!!
( nu lijkt het of je bomen gewoon 2 tot 3 meter diameter hebben) 

wat eric en Arjan zeggen klopt dirk, behalve deze laatste quote.

Als ik in een boompje kruip van 15cm dik en zit in zijn top dan hang ik met mijn kont terug tegen de grond door het plooien van het hout.

Neem maar een stevige rechte den van 30 a 40 cm dik. Dan kom je op 4mm en dat gaat op deze schaal veel beter uitkomen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 08:56:27 am
Luc 30-40 cm boom. heb je dat al eens proberen op te heffen.
Kijk eens naar de oude telefoon palen en naar de oude houten sparren voor stellingen in de bouw. die waren allemaal  +/-15 cm dik.
Ps en in de mijnbouw waren de sparren voor de gangen  allemaal 10-12 cm.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 09:51:30 am
ik was ook van het gedacht  dat luc had   de  palen zijn 5 mm dik dat zou een doorsne van 40 cm zijn

als dit naar +/- 15 cm moet gebracht worden gaan dit palen van 2 mm doorsnede worden. wat mij dan wel erg dun lijkt voor een paal .

het stelling hout  komt van vlaanderen volgens witsen en het zijn dan ook dennebomen en geen eiken.

2 mm lijkt mij tog te dun hoor en ook te slap , ik zal eens een 3 mm paal proberen en zien of dit beter is.
en dan breek ik de boel weer af .
maar ga eerst een 3 mm paal maken  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 10:42:04 am
om eerlijk te zijn  ik weet het ook niet meer  :wink:

foto  2  3  4  5 mm stokjes

2 mm is een tandestoker
3 mm is een satee stokje
4 mm is een stokje geschuurt
5 mm de stokken die er nu opstaan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01263.JPG)

het been van een figuurtje op de 3mm paal geeft de zelvde dikte

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01264.JPG)

het been op de paal die er nu staat

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01265.JPG)

jullie mogen het zeggen  dus wacht ik  ff af wat jullie er van  denken  en dan pas ik de palen wel aan denk er aan dat ze ongeveer 15 m lang zijn en  een  achtersteven met hekbalk aan ,moeten kunnen heffen ( die op de bataviawerf geweest zijn weten hoe groot het is ) zonder dat ze knappen.

intussen ga ik nog  wat in de boeken  en op het www snuffelen of ik er iets meer van kan vinden


Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 10:52:27 am
Dat is het dus. het verschil;
Je doet modelbouw, dus je beeld de werkelijkheid uit op schaal. dan moet je ook uitgaan van de werkelijke maten en die op schaal uitbeelden.
Natuurlijk als je al een kleine schaal neemt bv. HO = 1:78 dan is alles natuurlijk nogal dun. Dan moet je ook niet afgaan op je gevoel of iets te dik of te dun is.

De grootste fout die modelbouwers altijd of bijna altijd maken is dat ze steeds over schaal gaan, te groot, te dik  etc.
Je Figuurtje mag dan ook gen referentie zij,  want wie heeft nu een been van 20 cm. diameter.  Natuurlijk moeten ze dat been van die figuur wat dikker maken!!   anders is het figuurtje gewoon op 1:78 niet te maken.
veel beter dat je iets dunner iets onder schaal gaat. dat valt minder op dan iets over schaal !!!

Heb je daar in de kempen geen houten telefoon palen of verlichtingspalen meer staan. ga eens gewoon nameten hoe dik die is en zet dat dan even op schaal. Voor mij blijft een paal van 3 mm.  iets te  dik ( 3 x 78 = 21 cm diameter) en zou het verkiesbaar zijn dat je iets neemt van 2 à 2,5 mm.)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 10:57:13 am
Citaat
denk er aan dat ze ongeveer 15 m lang zijn en  een  achtersteven met hekbalk aan ,moeten kunnen heffen ( die op de bataviawerf geweest zijn weten hoe groot het is ) zonder dat ze knappen.
Waarom staan anders die spantouwen rond . dat is juist om de  zijdelingse en  buigkrachten  op te vangen.
Jouw boom moet enkel dat gewicht dragen van wat je heft.( Ontbinding van krachten.. grote vertikale component = gewicht; kleine zijdelingse kracht = verbuigen )
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 11, 2012, 11:01:25 am
 Heb er een in de tuin, Juist de paal na gemeten 21,5 cm dia, 67,5 omtrek  :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 11:05:51 am
ook opgezocht telefoon palen  e.d waren van Lorkhout.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_lork
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 11:09:27 am
vergelijken met een been van een figuur is mischien niet  juist  , dat is waar erik.

gelukkig heeft rené nog wel een houten elec paal staan anders had ik ff op de fiets moeten springen met de  lint meter.

hier een goede foto van een gein
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=101026890
deze foto kent iedereen wel denk ik en wat zie je daar aan de rechterkant staan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/gein%7E0.jpg)


ik wil ze dus wel  afbreken  en gaan voor de 3 mm stokjes  daar heb  ik geen enkel probleem mee.
ik ga  vandaag  nog wat door zoeken  en zal daarna de knoop doorhakken  :brand:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 11, 2012, 11:11:28 am
Citaat
  Heb er een in de tuin, Juist de paal na gemeten 21,5 cm dia, 67,5 omtrek  :lol:

dat is een hollandse paal, jullie zijn altijd gierig geweest.  :lol:  :lol:


Citaat
Je Figuurtje mag dan ook gen referentie zij,  want wie heeft nu een been van 20 cm. diameter

 na 2 jaar geen sport te hebben gedaan heb ik nog altijd 16 cm.


Dirk neem eens stokje van 4mm en laat dit eindigen op 3mm. Dat zou ik doen als ik mijn gevoel moet volgen.

maak ene, zet dit langs een bestaande en vergelijkt eens.


(http://3.bp.blogspot.com/-Tld3LP4Oy14/Tv1l33JReAI/AAAAAAAAAYg/IR_NbhYOPJM/s1600/SAM_2642+%2528Small%2529.JPG)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 11, 2012, 11:17:28 am
dat is een hollandse paal, jullie zijn altijd gierig geweest.  :lol:  :lol:

Hollandse paal in brecht ( st JOb ) woon in belgie Luc   :shock::lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 11:33:47 am
Luc beter je Bijbel leren
Isola woont in de kempen    !!!  Belgie ...

en
Citaat
na 2 jaar geen sport te hebben gedaan heb ik nog altijd 16 cm.

ik wist altijd dat er bij jou iets  was  :lol: :lol: . heb jij kuiten van 16 cm diameter ...!) :marine:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op juni 11, 2012, 12:08:10 pm
Mooi dio, maar mag ik mijn eigen zeurpuntje inbrengen? Ik vind je touwwerk te licht.
Dat hele dio is mooi gekleurd, geweathered en 'op kleur', en dan dat knalwitte touw door die blokken en aan die palen.....
Het origineel was ongetwijfeld henneptouw, en dat was al een beetje vuilbruin als het nieuw was. Laat staan als je er een schip mee aan het bouwen was.... Als je dan toch gaat afbreken om dunnere palen er in te zetten, dan zou ik dat touwwerk even langs een kleurtje halen.

Enne, als wij hollanders dan inderdaad zo gierig waren om een zo dun mogelijk paaltje te gebruiken, gebruikten we er dan ook niet eentje die die de hele dag heen en weer gesleept werd over de werf, in plaats van per schip zo'n 10 van die dure boomstammen neer te zetten? (ofwel: het ziet er wel mooi uit, maar stonden er echt zo veel ?)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 12:57:58 pm
het touw moest nog gekleurt worden jan  dat stond nog op het lijstje van te doene werken  :wink:

hoeveel palen stonden er ?
bij van yk zie ik er 1 staan  tog een redelijk dikke paal  zo te zien maar daar word een helestelling rond het schip gebouwt en word ook hout  met mankracht omhoog geschouwt. bij witsen ( vlakbouw) word dit niet gedaan en stelt men  op het schip en geen losse stelling er rond

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01266.JPG)

rijzen van een achtersteven  op een franse werf 2 geinen

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01267.JPG)

het zou dus kunnen dat men heel de dag met die paal zat rond te sleuren op de werf  maar dat geloof ik zelf niet .

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 11, 2012, 13:53:50 pm
een scheepsbouwer ging toch niet nadat hij een schip had afgeleverd zijn volledige werf afbreken.

was het niet gemakkelijker die palen te laten staan tot men aan het volgende schip begon.

of zie ik dit te simplistisch.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op juni 11, 2012, 13:55:16 pm
Wat een werk... maar wat een mooi resultaat !
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 13:56:48 pm
die stevens en die inhouten zullen ook wel niet op één dag geplaats zijn.
Ik ben dus ook eerder geneigd om de stelling van Jan aan te houden, één of twee palen welke men opstelde waar nodig en dan daarna op een ander plaats terug opstelde. Dan dat men een hele werf vol met palen zette en overal van die spantouwen, die dan steeds in de weg kunnen zitten.
Maar dat is natuurlijk mijn mening ' Denk maar aan de zuinige Hollander.  manuren kosten niet veel een lange paal wel  :wink: :P)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 11, 2012, 13:58:04 pm
een scheepsbouwer ging toch niet nadat hij een schip had afgeleverd zijn volledige werf afbreken.

was het niet gemakkelijker die palen te laten staan tot men aan het volgende schip begon.

of zie ik dit te simplistisch.
dan zouiden we dat ook moeten zien op schilderijen en gravures. en  je ziet juist geen palen.
je moet ook denken als een 17° eeuwer en niet als een praktische mens van de 21° eeuw. :marine:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op juni 11, 2012, 15:41:25 pm
@ Dirk. Er werden toch een aantal stekers weggelaten om de zware inhouten in het schip te brengen. Als je de stekers weglaat ontstaat er een gat aan de achterkant. Een steker is een ander woord voor oplanger maar dan aan de achterkant, waar de leggers een 'verkeerde 'bocht aannemen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op juni 11, 2012, 17:01:36 pm
Op de werven werd meestal aan meerdere schepen tegelijk gewerkt en verschillende stadiums van de bouw. Dan was het volgens mij gewoon handiger om een paar verplaatsbare takels te hebben die je steeds opstelt bij het schip waar het nodig is.
Ik gok dat een ervaren team zo'n constructie in nog geen half uur kon opbouwen. 't Is tenslotte niet meer dan wat palen en stukken touw.

En ik sluit me aan bij Erik: De schilders en tekenaars uit die tijd hadden niet altijd verstand van scheepsbouw. MAar ze waren wel gek op details. Dus als er zo'n woud van palen rond een schip stond hadden we dat toch vaker terug moeten zien !

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op juni 11, 2012, 18:10:24 pm
@ Dirk. Er werden toch een aantal stekers weggelaten om de zware inhouten in het schip te brengen. Als je de stekers weglaat ontstaat er een gat aan de achterkant. Een steker is een ander woord voor oplanger maar dan aan de achterkant, waar de leggers een 'verkeerde 'bocht aannemen.

Is dat wat je op Dirks tekening ziet, daar waar hij er een '2' opgezet heeft?
daar zie je een soort verkant gat met een mannetje er in..

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op juni 11, 2012, 18:18:08 pm
@ Jan, Ik dacht het wel, staat ook in de boeken. Daar worden de zware delen doorheen gezeult.  :)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 18:43:35 pm
henk  ik heb dit ook al vaker op tekeningen gezien dat er een tweetal oplangen uitgelaten werden om langs daar het  hout in het ruim te sleuren.
dit kan ik  mischien  wel doen  door er 2 oplangen tussen uit te halen  thx  :wink:  ik had er al niet meer bij stilgestaan.

het bos van 8 palen  gaat weg  en  ik ga er  één langs elke kant plaatsen met een 3 mm stok.

ik vond 8 palen wel erg mooi staan maar het beantwoord niet aan het beeld dat wij van prenten kennen en ik  kan ook niets vinden  in een tekst .
natuurlijk als je naar iets gaat zoeken  kom je ook weer andere dingen tegen die je anders niet ziet

op deze prent  van  amsterdam het jaartal staat er niet bij dus daar  wringt het een beetje zie je links naast het schip een  kraan staan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/9_gein.jpg)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/kraan.jpg)


dan kwam ik ook deze gravure nog tegen  het is een beetje  simplistis uitgebeeld maar hier staan volgens mij wel  een hoop geinen naast het schip maar het is ook de enige die ik kon vinden waar er zoveel naast staan

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/8_kraan.jpg)


de kraan op de amsterdamse scheepswerf  kan ook verder naar achter staan en gebruikt worden om de masten in te zetten. dat zie je dus niet goed
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op juni 11, 2012, 18:59:32 pm
De eerste foto kan best een kraan zijn in de haven


                                (http://i47.tinypic.com/30vg4g9.jpg)


Bij de tweede foto bedoel je de stellingpalen rondom het schip waar men ook de scheerstrook aan bevestigde.


@ Dirk, Wat zie ik niet goed?


 De tweede afbeelding dateerd volgens mij ruim in de 18e eeuw.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 19:54:57 pm
de tweede foto  kan zijn dat het stelling palen zijn  henk ik dacht dat het  geinen waren.

de gravure is ook niet echt de beste dus  het zou wel eens stelling hout kunnen zijn hoor.

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: JanV op juni 11, 2012, 20:00:39 pm
kijk eens bij het diorama dat ik aan het bouwen ben. is dat wat je zoekt?

(http://i914.photobucket.com/albums/ac348/JanV_ZMC/Diorama/100_8181.jpg)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 11, 2012, 20:04:54 pm
ik denk het wel jan dat het die kraan is die je op de achtergrond ziet.

hier is de link van de hele gravure  http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/indeling/detail/start/32/trefwoord/Trefwoorden/scheepsbouw

deze  zal ik zeker nog eens  aan halen voor wat er juist op het water ligt  want daar ben ik ook nog niet helemaal uit hoor.
maar daar is nog tijt genoeg voor  ik wil nog 1 dio maken op het land en 1 dat het te water gaat  daarna komt de afbouw in het water pas
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op juni 11, 2012, 20:36:48 pm
   Nog even een stukje tekst. Het gaat wel op de Rotterdamse manier

 De stevens zijn nu zover gereed om met behulp van een bok op de kiel geplaatst te worden. Kleine schepen konden met een werfbok volstaan maar bij grotere schepen werd een bok ge-maakt naar gelang van het gewicht om de zware onderdelen op te richten en op hun plaats te brengen. De bok dat uit twee palen van 7, 10 of 14 palmen bestond werd ook gebruikt voor het oprichten van de masten. De voorsteven werd als eerste op de kiel geplaatst om als referentie te dienen voor de lengte van het schip. Als de voorsteven recht vastgezet en met stevenschoren ondersteund was werd de zware bok in zijn geheel en staande naar achteren getransporteerd over planken die ingesmeerd waren met roet. Dit geheel werd door talies en tuitouwen over-eind gehouden. Voordat men de samengestelde achtersteven omhoog takelde werden de windveren, Witsen noemt het de hekstutten, de wrangen en de tuimelaars gedemonteerd. Als eerste kwam de scheg met de pen en gat verbinding op de kiel te staan om daaraan de steven te bevestigen met lange klinkbouten en spijkers. In deze fase van de bouw werd de lengte van het schip bepaald door de achtersteven op de juiste plaats te zetten. De knie werd als laatste bevestigd aan de kiel en aan de steven. Van Yk plaatst de hele achtersteven in een keer. De achtersteven werd met spiegelschoren ondersteund.
De verwijderde onderdelen werden weer aan de achtersteven gemonteerd. Nu de bok geen dienst meer deed werd het tegen de hekbalk geplaatst en werden de topeinden van de hekbalk in de takels ( talies ) gehangen.


  Nog even dit, ik bedenk mij eigenlijk of het weghalen van de oplangen ( gat nr 2) wel in het Noorden werd toegepast. De afbeelding die je laat zien is een Franse werf waar alleen spantenbouw uitgevoerd werd.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 12, 2012, 04:50:21 am
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/kraan.jpg)
Dirk dat is geen kraan maar een mast en een gaffelboom van een daarachter liggend schip.
Kijk maar eens goed er zit een verdikking in de mast zoals bij de top van platbodems en van een kofschip
. en er hangt ook een ra aan de mast. --<w het is waarschijnlijk een aan de kade liggend kofschip dat juist hout heeft komen afleveren.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 12, 2012, 05:24:19 am
dat zou zo maar kunnen erik.

nu ga ik wel ff  oftopic in mijn eigen topic maar ik zie nog iets heeeeeeeeeel vreemd op deze gravure als mijn geheugen me niet in de steek laat tenminste.

er lopen  3 schepen tegelijk af op deze tekening het linkse en rechtse staan nog op de stapelblokken klaar om af te lopen  en het midelste schip  ligt al te water en de bouwhelling is leeg.

nu zie je midden rechts nog een schip liggen op een bouwhelling waar de masten al op staan.   ik dacht dat er maar 3 hellingen in gebruik waren te amsterdam en het vierde nooit  gemaakt is ook waren er wel plannen om het te maken ?
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: pauwels op juni 12, 2012, 06:17:46 am


   Dirk ik heb even gezocht en dit gevonden.
De afbeelding moet voor 1800 gemaakt zijn.

                 (http://i50.tinypic.com/2djav05.jpg)
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 12, 2012, 06:21:51 am
dat zou zo maar kunnen erik.

nu ga ik wel ff  oftopic in mijn eigen topic maar ik zie nog iets heeeeeeeeeel vreemd op deze gravure als mijn geheugen me niet in de steek laat tenminste.

er lopen  3 schepen tegelijk af op deze tekening het linkse en rechtse staan nog op de stapelblokken klaar om af te lopen  en het midelste schip  ligt al te water en de bouwhelling is leeg.

nu zie je midden rechts nog een schip liggen op een bouwhelling waar de masten al op staan.   ik dacht dat er maar 3 hellingen in gebruik waren te amsterdam en het vierde nooit  gemaakt is ook waren er wel plannen om het te maken ?

Dirk vergeet niet dat je met kunstenaars te maken hebt. i
Het is niet de eerste keer dat ze meer uitbeelden dan dat er in werkelijkheid kon zijn. Ze willen het verhaaltje op het prentje krijgen.
Hetzelfde heb je op het schilderij , de rede van Veerle. daar staan alle schepen op die in de loop van één jaar  voor veerle ten anker lagen. Allen konden ze NOOIT op de rede liggen tegelijkertijd. Maar ze staan wel met zijn allen op het schilderij.

Dit moet je ook in gedachten houden als je  met die gravuren/schilderijen gaat werken en vergelijken.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 12, 2012, 07:57:43 am
ik hou daar rekening mee  :wink:  wou het alleen maar ff aanhalen  omdat ik het verslag van de bodem opgravingen gelezen had en daar hadden ze dus naar de vierde bouwhelling gezocht en ze hadden daar niets gevonden  ik wou dus ff wijzen op het punt dat er hier wel  vier hellingen  getekent zijn met schepen op.

denk ook dat het aan de hand van de kaart die henk laat zien  dat ze naar de  vierde helling gaan zoeken zijn.

ik heb ondertussen alle geinen afgebroken en er  twee nieuwe opgezet met 3 mm palen en  kleinere blokken  het oogt wel niet meer zo spectaktulear als met 8 geinen maar het ziet er zeker niet slechter uit . ook de 3 mm palen  komen er goed uit waar ik eerst tog een beetje voor vreesde dat ze wat aan de dunne kant gingen zijn maar  dat blijkt tog niet zo te zijn .

ik ga nu eerst het touw bewerken voor ik een foto maak  :mrgreen:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 12, 2012, 08:27:16 am
ik heb ondertussen alle geinen afgebroken en er  twee nieuwe opgezet met 3 mm palen en  kleinere blokken  het oogt wel niet meer zo spectaktulear als met 8 geinen maar het ziet er zeker niet slechter uit . ook de 3 mm palen  komen er goed uit waar ik eerst tog een beetje voor vreesde dat ze wat aan de dunne kant gingen zijn maar  dat blijkt tog niet zo te zijn .

ja Dirk , wij schrijven dat niet voor niets hoor.  ( Daarom houden wij jou in het oog  :lol: :lol:)  Het is soms moeilijk je iets op schaal voor te stellen en dan is de enige oplossing gaan zien naar de werkelijkheid en dan omrekenen. ( best dan afronden naar beneden ipv naar boven). Niet is zo lelijk als iets dat boven schaal zit.
en nu  foto's !!!!!!! :angry:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 12, 2012, 08:56:13 am
er moeten  volgens mij nog 3 dingen gebeuren
de windveren achter op de spiegel
het stormhuisje
het water nog afwerken

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01274.JPG)

nog 2 banden die in de boeg gewerkt moeten worden worden nu in de goede vorm gehakt
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01273.JPG)

het aan brengen van de bovenste spantdelen de 4 man die daar in het midden staan
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01272.JPG)

de 2 geinen langs elke kant  1
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01271.JPG)

op zetten van het eerste stuk spant
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01270.JPG)

op kuisen van de werf hout schilfers
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01269.JPG)

het riet dat aangebracht word om het hout te branden ( die stokjes  moeten er nog uit zie ik nu )
(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01268.JPG)

de stapel hout die naast het schip ligt  is om de binnenkant van het ruim dicht te timmeren dit word eerst gedaan bij het volgende dio

opmerkingen  of verbeteringen ... laat je maar gaan  maar ik breek niet weer de geinen af  of zet er meer  :mrgreen:

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op juni 12, 2012, 09:35:49 am
Deze oogt een stuk mooier:
Wat nu opvalt is het schip (en niet meer die overdaad aan hijswerktuigen)

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Arjan68 op juni 12, 2012, 09:38:53 am
Veel beter zo Dirk.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 12, 2012, 09:43:52 am
Schip komt beter tot zijn recht  :wink:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Shipbuilder op juni 12, 2012, 09:45:23 am
Heel mooi Dirk, alles komt nu veel beter tot z'n recht 8)
De vorige opstelling deed me vooral denken aan een kermistent in oprichting :lol:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 12, 2012, 12:27:04 pm
thx    :wink:  dan ga ik het ook zo laten en zien dat ik het deze week kan afwerken
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Beagle op juni 12, 2012, 12:32:37 pm
Nu is terug de aandacht aan het schip en de werf
100% beter dan een paar dagen geleden...
En proficiat voor de moed van terug willen afbreken en opnieuw beginnen...
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 12, 2012, 13:18:05 pm
moed om  af tebreken is er niet veel  hoor erik.

het is mooilijker mij te overtuigen van iets waar ik denk goed te zitten om mij naar de andere kant te trekken.
tog door er over te praten en te discuseren  laten jullie mij dan de andere kant van de madelie zien en kunnen jullie me dan over de streep trekken.

gelukkig zijn er niet te veel gekken die een hele scheepswerf in stukken maken van +/- 10 dio s   :mrgreen:
ik vind het leuk en intresant  om te weten wat er  alemaal bij een schip komt kijken,  zeker op een werf  uit de 17 eeuw,  het is een onderwerp dat niet veel aangesneden word en waar ook maar wijnigen het(fijne) van weten .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 13, 2012, 14:10:07 pm
hier zijn ze dan de laatste fotos van dit dio

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01280.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01279.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01278.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01277.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01276.JPG)

(http://www.modelbrouwers.nl/albums/coppermine/albums/userpics/11849/DSC01275.JPG)

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Jerr op juni 13, 2012, 16:53:04 pm
Het is een pracht geheel geworden zo.  :aplaus: :aplaus:
Was nooit zo weg van dio's maar ben nu al aardig om.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 13, 2012, 18:04:16 pm
Niks meer op aan te merken Dirk, dat is mooi geworden  :aplaus:
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amateur op juni 13, 2012, 21:05:04 pm
Hij is mooi!
Is de volgende al af?  :mrgreen:

Jan
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 13, 2012, 21:53:16 pm
zeer mooi dirk, alleen als technisch ?? heb ik over 1 ding mijn twijfel.

hoe konden die 2 kranen dat pak hout optillen van de grond zonder de stelling tegen de buitenkant weg te trekken??

Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: ISOLA2 op juni 14, 2012, 06:08:44 am
Luc er zijn aan iedere paal ook nog 2 lijnen naar de buitenzijde gespannen, je ziet ze niet op iedere foto .
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: amazone op juni 14, 2012, 07:53:52 am
yep er gaan 2 touwen  naar st b en 2 naar bb  van het schip zo kan de paal boven niet links of rechts gaan hellen moest je iets oppakken.

als men nu iets 10 meter verder als de kraan moest leggen weet ik wel niet hoe dat ging : waarschijnlijk zou ik denken dat men  de 2 touwen laat vieren zodat de paal wel overheld naar 1 kant.  of maakt men het aan de andere kraan en trekt het gewoon  naar binnen toe.  dat weet ik dus ook niet luc .

de geinen zullen enkel maar gebruikt worden als het echt niet anders kan  want voor de rest  het hout  op de schouder en laten vallen waar het nodig was  :wink: .

en nee het andere is nog niet af  en ik ben er ook nog niet aan begonnen. van middag  naar het gasthuis en dan  weet ik hopelijk waneer  ze  fotos gaan maken en daarna zien we wel wat er moet gebeuren.  het zou wel eens kunnen zijn dat het nog  enkele weken duurt voor ik weer begin.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: luc op juni 14, 2012, 08:30:42 am
in ieder geval mooi gedaan en hopelijk een goed verdict met oplossing zodat je rap terug kunt bouwen.
Titel: Re: nicolas witsen in beeld gebracht 1;78 scheepswerf
Bericht door: Drububu op juni 14, 2012, 16:39:00 pm
Toppiejoppie echt waar... :lol:  :aplaus: